Recenzenci

Reviewers - 2020

Brzeziński Kamil

Brzozowska-Brywczyńska Maja

Burski Jacek

Byczkowska-Owczarek Dominika

Ciołkiewicz Paweł

Citko Ewa Katarzyna

Czernecka Julita

Daramas Marcin

Dopierała Renata

Dziedziczak-Foltyn Agnieszka

Dzwonkowska-Godula Krystyna

Gońda Marcin

Jakubowska Honorata

Janowska Zdzisława

Kłonkowska Anna

Kobiela Filip

Kosmynka Stanisław

Kossakowski Radosław

Krzyżanowska Natalia

Kutyło Łukasz

Lubrańska Anna

Łaska-Formejster Alicja

Maj Agnieszka

Mielczarek Rafał

Milovanović Ivana

Nerkiewicz-Niedbalec Ewa

Niedbalski Jakub

Nieroba Elżbieta

Ober-Domagalska Barbara

Organista Natalia

Patok Małgorzata

Połeć Wojciech

Rusu Oana

Stempień Jakub Ryszard

Stępnik Małgorzata

Swadźba Urszula

Synowiec-Piłat Małgorzata

Thiel Ansgar

Warat Marta

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława

Ziemińska Renata

Zygadło Grażyna