Wolność czy może ciąg dalszy „zniewolenia”, czyli o nowych polskich zjawiskach kulturalnych na Litwie

Autor

  • Teresa Dalecka Dr, Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, Centrum Polonistyczne, ul. Uniwersytecka 5, Wilno, LT-01513, Litwa https://orcid.org/0000-0001-6999-2595

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.22

Słowa kluczowe:

Polacy na Litwie, literatura polska, Kresy Wschodnie, Litwa

Abstrakt

Artykuł jest opisem kondycji kultury polskiej na Litwie i środowiska ją tworzącego. Zostały zdiagnozowane przyczyny słabości tej kultury, takie jak m.in. pogarszająca się sytuacja demograficzna litewskich Polaków czy zła sytuacja gospodarcza regionu, który w przeważającej większości zamieszkują. Zły stan wynika też z braku inteligencji polskiej na Litwie po II wojnie światowej oraz powolność procesu jej odradzania się. Przyczyn słabości upatruje się ponadto w etnocentryzmie tej kultury, skoncentrowaniu się na sobie i braku zainteresowania innymi grupami etnicznymi. Mimo wszystko w ostatnich latach na Wileńszczyźnie podejmowane są próby wyrwania się z ograniczeń, związanych z kulturą kresową. Została założona grupa poetycka „Nowa Awangarda Wileńska”, ukazała się powieść Cień słońca czy zbiór opowiadań Thriller po wileńsku. Jest to inne niż dotychczas zaprezentowanie polskości na Litwie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Teresa Dalecka - Dr, Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, Centrum Polonistyczne, ul. Uniwersytecka 5, Wilno, LT-01513, Litwa

Teresa Dalecka, doktor nauk humanistycznych, lektor w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego, historyk literatury. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 roku pracownik Katedry Filologii Polskiej (od 2007 – Centrum Polonistycznego) Uniwersytetu Wileńskiego. W 2002 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Autorka książki Dzieje polonistyki wileńskiej 1919–1939 (Kraków 2003). Publikuje artykuły naukowe na Litwie i za granicą, jest autorką podręczników do literatury dla uczniów szkół średnich, tłumaczką literatury litewskiej na język polski.

Bibliografia

Antonowicz Mariusz, Quo vadis Wileńszczyzna?, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-08-19-quo-vadis-wilenszczyzna/134046 [dostęp: 12.04.2018]
Google Scholar

Cywiński Bohdan, Szanse dynamizacji społeczno-kulturalnej Polaków na dawnych kresach Północno-Wschodnich, w: Państwo polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie modelu polityki, red. Tomasz Gąsowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000 s. 202–207.
Google Scholar

Kajtoch Wojciech, Punkowy Faust, „Ulica Wszystkich Świętych” 2004, nr 13(67), s. 14–15.
Google Scholar

Korzeniewska Katarzyna, Obecność kultury polskiej na Wschodzie, http://www.omp.org.pl/stareomp/indexd83e.html?module=subjects&func=viewpage&pageid=291 [dostęp: 15.04.2018]
Google Scholar

Polski postmodernizm na Litwie, http://angelus.com.pl/2015/06/polski-postmoder-nizm-na-litwie/ [dostęp: 20.04.2018]
Google Scholar

Prezentacja pierwszej postmodernistycznej powieści wileńskiej, http://www.blogerzy-zeswiata.pl/2015/05/28/prezentacja-pierwszej-postmodernistycznej-powiesci-wilenskiej/ [dostęp: 10.05.2018]
Google Scholar

Radczenko Aleksander, Cień słońca. Inne opowiadania, Ciklonas, Wilno 2015.
Google Scholar

Refleksje o współczesnej poezji polskiej na Litwie, „Konspekt” 2005, nr 1(21), http://www.up.krakow.pl/konspekt/21/litwa.html [dostęp: 24.11.2018]
Google Scholar

Rotkiewicz Ryszard, Cuchnący powiew z przeszłości, czyli jak odebrałem „Cień słońca” Aleksandra Radczenki, http://pl.delfi.lt/aktualia/litwa/cuchnacy-powiew-z-przeszlosci-czyli-jak-odebralem-cien-slonca-aleksandra-radczenki.d?id=68142550 [dostęp: 20.04.2018]
Google Scholar

Szczerek Ziemowit, Polonia na Litwie. Ta prawdziwa, nie wyobrażona, http://fakty.interia.pl/raporty/raport-srodek-wschod/opinie-artykuly-wywiady/news-polonia-na-litwie-ta-prawdziwa-nie-wyobrazona,nId,1075467 [dostęp: 11.10.2018]
Google Scholar

Tadeusz Konwicki: Apie Vilniją ir Kresų fenomeną, parengė Edita Degutienė, „Kulturos Barai” 2015, nr 2, s. 67.
Google Scholar

Thriller po wileńsku. Antologia opowiadań z Wilna, Ciklonas, Wilno 2015.
Google Scholar

Vaiškūnas Jonas, http://punskas.pl/apie-lietuvos-repolonizacijos-strategija/ [dostęp: 25.05.2019]
Google Scholar

Wiszniak Gabriela, Historia wileńskiego „Chaosu” (4). Twórczość literacka na łamach pisma, http://www.siemysli.info.ke/historia-wilenskiego-chaosu-4-tworczosc-literacka-na-lamach-pisma/ [dostęp: 28.10.2018]
Google Scholar

Zasztowt Leszek, Od stolicy do prowincji. Wilno w polskiej pamięci historycznej, „Mówią wieki” 2012, nr 4(627), s. 21–25.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Dalecka, T. (2019). Wolność czy może ciąg dalszy „zniewolenia”, czyli o nowych polskich zjawiskach kulturalnych na Litwie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 469–480. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.22