„Coś na wzór budowanego plastra miodu” – o archiwum i metodzie pisarskiej Władysława Terleckiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.08

Słowa kluczowe:

archiwum Władysława Terleckiego, metoda pisarska

Abstrakt

Artykuł opowiada o archiwum Władysława Terleckiego przechowywanym w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Przekrojowo prezentuje jego zawartość oraz wskazuje znaczenie, jakie mają bruliony tekstów drukowanych i niepublikowane utwory pisarza w rozumieniu jego wyobraźni twórczej. Autorka rozważań podejmuje odnalezioną w brulionie pisarza metaforę pisania jako budowania plastra miodu i za jej pomocą, na wybranych przykładach z archiwum, przybliża metodę twórczą Terleckiego. Odtworzenie technicznej strony procesu pisania jest w przypadku tej twórczości niezwykle istotne, ponieważ rzuca światło na poetykę publikowanych utworów. Analizy poszczególnych maszynopisów, a także tekstów publikowanych pokazują także samoświadomość Terleckiego związaną z procesami twórczymi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska - Ph.D., Institute of Literary Research, PAS, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw

Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, dr, pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Swoje najnowsze zainteresowania skupia wokół dramatu XX wieku, zajmuje się także zagadnieniami humanistyki cyfrowej. Autorka książki Gabinet luster. Śmiech w twórczości Zbigniewa Herberta (Warszawa 2015) oraz opracowań edytorskich: Zbigniew Herbert. Korespondencja rodzinna (Lublin 2008); Janusz Krasiński, Krzak gorejący. Dramaty (Warszawa 2013); Władysław Terlecki, Dwie głowy ptaka (Warszawa 2016). Jest redaktorem prowadzącym serii Dramat Polski. Reaktywacja, powstającej w Ośrodku Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym IBL.

Bibliografia

Dobrowolska Danuta, Płomień rodzi się z iskry. Twórczość Władysława Terleckiego, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2002.
Google Scholar

Grabowska-Kuniczuk Agata, Parnowska Marta, “Bolesława Prusa „zabawa” w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst”, Napis 2015, issue 21, pp. 235–249.
Google Scholar

Hendrykowski Marek, Scenariusz filmowy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017.
Google Scholar

Izdebska Agnieszka, Forma, ciało i brzemię imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010.
Google Scholar

Izdebska Agnieszka, “Powieściopisarz w świecie dramatu – wokół ‘Idź na brzeg, widać ogień’ Władysława L. Terleckiego”, in: Zapomniany dramat, Marta Jolanta Olszewska, Krystyna Ruta-Rutkowska (eds.), Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2010, pp. 250–260.
Google Scholar

Krasiński Janusz, “Leszek. Wspomnienie o Władysławie Lechu Terleckim”, Dialog 1999, issue 8, p. 134–139.
Google Scholar

Panas Paweł, “‘Balon’ Zygmunt Haupta. Z archiwum pisarza”, in: Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, Maria Prussak, Paweł Bem, Łukasz Cybulski (eds.), Wydawnictwo IBL, Warsaw 2017, pp. 203–215.
Google Scholar

Trzynadlowski Jan, “Teatr ‘prawdziwy’ a teatr telewizji”, in: Trzynadlowski Jan, Sztuka słowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie, Ossolineum, Wrocław 1982, pp. 316–335.
Google Scholar

Viollet Catherine, “Ecriture mécanique, espaces de frappe. Quelques préalables à une sémiologie du dactylogramme”, Genesis 1997 , https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00079732/document [accessed on: 31.10.2017]
Google Scholar

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Kramkowska-Dąbrowska, A. (2019). „Coś na wzór budowanego plastra miodu” – o archiwum i metodzie pisarskiej Władysława Terleckiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 55(4), 147–164. https://doi.org/10.18778/1505-9057.55.08