Nie ma takiej wiedzy, która jest ostateczna. Każda stanowi przedsionek prowadzący do nowych obszarów niewiedzy. Götz i Meyer Davida Albahariego

Autor

  • Sabina Giergiel Uniwersytet Opolski, Instytut Slawistyki, Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.11

Słowa kluczowe:

David Albahari, Serbia, Holocaust, concentration camp Staro sajmište, memory, literature, history

Abstrakt

This article’s aim is to analyze David Albahari’s Götz and Meyer as the only Serbian literary text whose main theme is the extermination of the native Jews. The recurring key-word of the analysis is the notion of void, which appears both on the plot level and a more metaphorical one that connotes a less perceptible meaning of Albahari’s prose which can be summarized as a conviction about the insufficient memory of the Holocaust in Serbia. The main aim of this paper is to demonstrate what method Albahari employs to build his story. Consequently, juxtaposing history (ostensibly objective, linked with the order of reason) with fiction proves to be here of the utmost importance. It demonstrates that this text – indirectly – inscribes itself in the debate on the possibilities of expressing Holocaust.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Albahari David, Götz i Meyer, przekł. Milan Duškov, Graffiti BC, Toruń 2007.
Google Scholar

Albahari David, Mamidło, przekł. Dorota Jovanka Ćirlić, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008.
Google Scholar

Albahari David, Pisma iz logora, w: Albahari David, Teret. Eseji, Biblioteka Forum Pisaca, Beograd 2004, s. 101–118.
Google Scholar

Ankersmit Frank, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, przeł. Andrzej Ajchstet, Andrzej Kubis, Justyna Regulska, tekst poprawiła i uzupełniła Ewa Domańska, w: Ankersmit Frank, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. i wstęp Ewa Domańska, Universitas, Kraków 2004, s. 403–426.
Google Scholar

Arendt Hanna, Myślenie, przekł. Hanna Buczyńska-Garewicz, przedm. Marcin Król, Czytelnik, Warszawa 2002.
Google Scholar

Bollnow Otton Friedrich, Rozumienie krytyczne, w: Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, wybór i przekł. Grzegorz Sowiński, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1993, s. 163–178.
Google Scholar

Bukwalt Miłosz, My, prawda grobów, i my złuda istnienia… Obraz zagłady Żydów serbskich w powieści „Götz i Meyer” Davida Albahariego, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe” 2014, nr 11, s. 63–76.
Google Scholar

Chmielewska Katarzyna, Literackość jako przeszkoda, literackość jako możliwość wypowiedzenia, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. Michał Głowiński [i in.], Universitas, Kraków 2005, s. 21–32.
Google Scholar

Czaja Dariusz, Lekcje ciemności, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2009.
Google Scholar

Drndić Daša, Belladonna, Fraktura, Zaprešić 2012.
Google Scholar

Drndić Daša, Sonnenschein. Powieść dokumentalna, przekł. Dorota Jovanka Ćirlić, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
Google Scholar

Engelking Barbara, Zagadnienia moralne w wojennych pismach Emanuela Ringelbluma, w: Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. Sławomir Buryła, Paweł Rodak, Universitas, Kraków 2006, s. 255–272.
Google Scholar

Giergiel Sabina, Czy „ja” to mój bohater? Davida Albahariego gra rolami narracyjnymi, „Pamiętnik Słowiański” 2007, z. 1, s. 35–54.
Google Scholar

Giergiel Sabina, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.
Google Scholar

Heller Agnes, Pamięć i zapomnienie. O sensie i braku sensu, przekł. Andrzej Kopacki, „Przegląd Polityczny” 2001, nr 52–53, s. 21–27.
Google Scholar

Jevrejski logor na na Beogradskom sajmistu [online], http://www.open.ac.uk/socialsciences/semlin/[dostęp: 29.12.2015].
Google Scholar

Kluba Agnieszka, Litość bez trwogi – zagadnienie empatii i dystansu w literaturze, w: Literackie reprezentacje doświadczenia, red. Włodzimierz Bolecki, Ewa Nawrocka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2007, s. 83–93.
Google Scholar

Kornhauser Julian, Serbska literatura emigracyjna po 1991 roku. Przypadek Davida Albahariego, w: Słowiańskie diaspory. Studia o literaturze emigracyjnej, red. Celina Juda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 133–147.
Google Scholar

Krawczyńska Dorota, Literaturoznawstwo wobec piśmiennictwa o Zagładzie, w: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. Przemysław Czapliński, Ewa Domańska, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009, s. 131–139.
Google Scholar

Krupa Bartłomiej, Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003), Universitas, Kraków 2013.
Google Scholar

Lang Berel, Przedstawienie zła. Etyczna treść a literacka forma, przekł. Anna Ziębińska-Witek, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2, s. 15–63.
Google Scholar

Leociak Jacek, Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009.
Google Scholar

Manojlović Pintar Olga, Ignjatović Aleksandar, Prostori selektivnih memorija. Staro sajmište u Beogradu i sećanje na drugi svetski rat, w: Kultura sjećanja. 1941. Povijesni lomovi i svladavanje prošlosti, red. Sulejman Bosto, Tihomir Cipek, Olivera Milosavljević, Disput, Zagreb 2008.
Google Scholar

Martinoli Ana, Staro sajmište – istorijsko sećanje i virtuelano promišljanje budućnosti [online], https://www.fdu.edu.rs/uploads/uploaded_files/_content_strane/2012_ana_martinoli.pdf [dostęp: 04.09.2016].
Google Scholar

Milanović Željko, Dva pisca i Drugi, Srpski književni glasnik, Beograd 2012.
Google Scholar

Milchman Alan, Rosenberg Alan, Eksperymenty w myśleniu o Holokauście. Auschwitz, nowoczesność i filozofia, przekł. Leszek Krowicki, Jakub Szacki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Google Scholar

Nowak-Bajcar Sylwia, Mapa biografii. Proza Davida Albahariego, w: Nowak-Bajcar Sylwia, Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 91–123.
Google Scholar

Radović Srđan, Gradski prostori od mesta do nemesta, i vice versa. Slučaj beogradskog Starog sajmišta, w: Spomen mesta. Istorija, sećanje, red. Aleksandra Pavićević, Etnografski institut SANU, Beograd 2009, s. 142–160.
Google Scholar

Radović Srđan, Memory Culture and Urban Reconstruction. The Case of Staro Sajmište in Belgrade [online], https://books.google.pl/books?id=QZpQoL0juvMC&pg=PT138&lpg=PT138&dq=Radovi%C4%87+SrdjaS,+Memory&source=bl&ots=Ml97B-NyQ4&sig=ZKoIiefyjHbNECHPBzMmm_x_HOc&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwj5_PDS5JfKAhXmEXIKHdSaC8UQ6AEIPjAF#v=onepage&q=Radovi%C4%87%20Srdjan%2C%20Memory&f=false [dostęp: 20.12.2015].
Google Scholar

Ubertowska Aleksandra, Aporie, skandale, wyrwy w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie, „Teksty Drugie” 2002, nr 1–2, s. 125–139.
Google Scholar

Ubertowska Aleksandra, Literatura i pamięć o Zagładzie. Archiwa, ślady, krypty, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. Michał Głowiński [i in.], Universitas, Kraków 2005, s. 265–283.
Google Scholar

Ubertowska Aleksandra, Pamięć i nieobecność. O doświadczaniu przeszłości w prozie Piotra Szewca, w: Literackie reprezentacje doświadczenia, red. Włodzimierz Bolecki, Ewa Nawrocka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 362–377.
Google Scholar

Ubertowska Aleksandra, Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Universitas, Kraków 2007.
Google Scholar

Vladušić Slobodan, Da li istorija žena kojoj sus vi verni i kada je Maraju [online], http://www.knjigainfo.com/index.php?gde=@http%3A//www.knjigainfo.com/pls/sasa/bip.text%3Ftid%3D1701@ [dostęp: 08.12.2011].
Google Scholar

White Hayden, Poetyka pisarstwa historycznego, red. Ewa Domańska i Marek Wilczyński, przekł. Ewa Domańska [i in.], Universitas, Kraków 2000.
Google Scholar

Wolska Dorota, Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, Universitas, Kraków 2012.
Google Scholar

Wołk Marcin, Ja-ona, ona-ja. Gramatyka podmiotu w autobiograficznej prozie Idy Fink i Hanny Krall, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. Michał Głowiński [i in.],Universitas, Kraków 2005, s. 285–301.
Google Scholar

Zaleski Marek, Formy pamięci, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.
Google Scholar

Ziębińska-Witek Anna, Fikcjonalne i niefikcjonalne dyskursy historyczne. Historiograficzne i literackie przedstawienia Zagłady, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania,red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, współpraca red. Maja Wójcik, wyd. 2 zm. i rozszerz., Officyna, Łódź 2012, s. 513–524.
Google Scholar

Ziębińska-Witek Anna, Problemy reprezentacji Holokaustu, w: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. Przemysław Czapliński, Ewa Domańska, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009, s. 141–154.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-05-25

Jak cytować

Giergiel, S. (2018). Nie ma takiej wiedzy, która jest ostateczna. Każda stanowi przedsionek prowadzący do nowych obszarów niewiedzy. Götz i Meyer Davida Albahariego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 47(1), 159–178. https://doi.org/10.18778/1505-9057.47.11