DP camp – literary accounts of the life “in between” An invitation to the topic

Autor

  • Bartłomiej Krupa Ph.D.; Holocaust Literature Research Group, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.46.05

Słowa kluczowe:

Polish literature, DP camp, survivors, Tadeusz Nowakowski, Tadeusz Borowski, Jerzy Nowakowski, Ida Fink, rite of passage

Abstrakt

The article constitutes a preliminary attempt at reading from literature the condition of the survivors – people interned in German displaced persons’ camps immediately after WWII. In that context, the author considers the saturated with satire, grotesque, and sarcasm novel by Tadeusz Nowakowski entitled Obóz Wszystkich Świętych. Nowakowski’s vision is supplemented with Tadeusz Borowski’s story entitled Bitwa pod Grunwaldem, as well as his poems, e.g. Dary demokratyczne, and Jerzy Podgórski’s reports in the series W południowych Niemczech, in which DP camps were compared to an etching by Henry Moore presenting human-like figures sleeping in a tunnel. A separate consideration was applied to the fortunes of Ida Fink, interned in the Ettlingen camp. The writer reminisced on the time in her novel entitled The Journey, and in interviews. The analyses of the texts led the author to the conclusion that the discussed narratives indicate the inability to experience solace during (apparent) acquittal, and the inability to return to pre-WWII times.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Account by Ida Fink, Yad Vashem Archive, ref. no. O3/1839.
Google Scholar

“Blizna pamięci.” Ida Fink interviewed by Stanisław Bereś, Kresy 2005, issue 4, p. 133–143.
Google Scholar

Borowski Tadeusz, Pisma w czterech tomach, Tadeusz Drewnowski, Justyna Szczęsna, Sławomir Buryła (eds.), Wydawnictwo Literackie, Krakow 2003–2005.
Google Scholar

Borowski Tadeusz, Utwory wybrane, Andrzej Werner (ed.), Ossolineum, Wrocław 1991.
Google Scholar

Chwastyk-Kowalczyk Jolanta, Katyń, dipisi, PKPR ma łamach polskich czasopism uchodźczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2011.
Google Scholar

Dauksza Agnieszka, Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane opowieści przeżywców, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2016.
Google Scholar

Drewnowski Tadeusz, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, 2rd edition, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1977.
Google Scholar

Fink Ida, “Elza”, trans. Maria Wloch and Laurence Belleme, Action 1948, issue 205.
Google Scholar

Fink Ida, Podróż, 2nd edition, W.A.B., Warsaw 2004.
Google Scholar

Fiut Aleksander, “Polskie piekiełko”, Teksty Drugie 1991, issue 1/2, pp. 169–176.
Google Scholar

Grynberg Henryk, “Pokolenie Szoa”, in: ibid., Prawda nieartystyczna, 3rd edition, Czarne, Wołowiec 2002.
Google Scholar

High school gradual examination in Polish. Advanced level, 2005. The document is available on the website of the Central Examination Committee [online]: http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/arkusze-z-lat-2005-2014 [accessed on 08.10.2014].
Google Scholar

Historia PRL (in series “Wielka Kolekcja 1944–1989”), vol. 1: 1944–1945, Joanna Cieślewska (ed.), New Media Concept, Warsaw 2009.
Google Scholar

J.P. [Przyboś Julian], “Świetna powieść”, Przegląd Kulturalny 1957 issue 20, p. 5.
Google Scholar

Krupa Bartłomiej, Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego, Universitas, Krakow 2006.
Google Scholar

Lewinsky Tamar, “Żydowscy uchodźcy i przesiedleńcy z Polski w okupowanych Niemczech”, in: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, Feliks Tych and Monika Adamczyk-Garbowska (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Lublin–Warsaw 2012, pp. 95–121.
Google Scholar

Lipski Jan Józef, “Uczeń klasyków i jego kompleksy”, Twórczość 1958, issue 2, pp. 158–162.
Google Scholar

Michman Dan, Holocaust Historiography. A Jewish Perspective. Conceptualization, Terminology, Approaches and Fundamental Issues, Vallentine Mitchell, London–Portland 2003.
Google Scholar

Nowakowski Tadeusz, Obóz Wszystkich Świętych, Libella, Paris 1957.
Google Scholar

Nowakowski Tadeusz, Szopa za jaśminami, Polish Press Agency (Światopol), London 1948.
Google Scholar

“Ocalić pamięć.” Ida Fink interviewed by P. Szewc, Nowe Książki 2003, issue 5, p. 4–5.
Google Scholar

Person Katarzyna, “«I am a Jewish DP. A Jew from the eternal nowhere». Jews from Poland in displaced persons camps in the occupation zones of West Germany: encounters with Poles and memories of Poland, 1945–1946”, Kwartalnik Historii Żydów 2013, issue 2, pp. 312–318. Person Katarzyna, “Szkolenia zawodowe ORT-u w obozach dla DP w Niemczech, Austrii i Włoszech”, Kwartalnik Historii Żydów 2010, issue 2, pp. 194–206.
Google Scholar

Pilch Andrzej, Losy Polaków w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945–1955, Ossolineum, Wrocław 1994.
Google Scholar

“Piszę szeptem”. Ida Fink interviewed by Justyna Sobolewska, Gazeta Wyborcza issue of 13.05.2003, p. 14.
Google Scholar

Rutkowska Marta, “Podróże pamięci. Twórczość Idy Fink”, in: Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, Zbigniew Andres, Janusz Pasterski and Anna Wal (eds.),Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, vol. 2, pp. 200–214.
Google Scholar

Sękowski Paweł, Francja wobec polskich uchodźców wojennych i dipisów w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej, “Dzieje Najnowsze” 2014, issue 2, pp. 71–83.
Google Scholar

Starowieyska-Morstinowa Zofia, “Dwa lata po wojnie”, Tygodnik Powszechny 1957, issue 21, p. 6.
Google Scholar

Szczęsna Joanna, Tadeusz Borowski – poeta, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, Poznań 2000.
Google Scholar

Wandowski Henryk, “Obóz Wszystkich Świętych” Tygodnik Zachodni 1957, issue 51/52, pp. 5–6.
Google Scholar

Wańkowicz Melchior, “Sercem gryzę”, Kultura 1970, issue 40, p. 5.
Google Scholar

Werner Andrzej, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, 2nd edition, Warsaw 1981.
Google Scholar

Włochowna Maria (nom de plume of Fink Ida), “Dzień czci i chwały...”, Nasz Głos. Pismo obozu Polaków w Ettlingen, U.N.R.R.A. Team 94 1945, issue 10, p. 1.
Google Scholar

Zagórski Jerzy, Szkice z podróży w przestrzeni i czasie, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1962.
Google Scholar

Opublikowane

2018-05-11

Jak cytować

Krupa, B. (2018). DP camp – literary accounts of the life “in between” An invitation to the topic. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 46(8), 113–126. https://doi.org/10.18778/1505-9057.46.05