Book cover inventory (in the latest literature)

Autor

  • Magdalena Lachman Chair of Polish Literature of the 20th and 21st Century, University of Lodz

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.44.08

Słowa kluczowe:

cover, the latest literature, literary life since 1989

Abstrakt

The change in the context of the functioning of literature since 1989 and the transformations contemporary literary life has been subject to due to various reasons have resulted in the need to add a literary science reflection on the latest or not yet fully used up thematic areas. One of the notions worth raising, which increasingly seizes the attention of researchers as well as literary critics, is the issue of the book cover considered as a significant element of the work and its non-neutral identifier. The article defines what kind of a source of knowledge on the work and its author the book cover has become; how writers themselves define themselves through it; how they use it to characterize or present themselves or clarify the strategies they choose; how literature functions and copes while being subjected to the influence of mass culture and various marketing actions or the influence of celebrity-based and (self)promotionally focussed pop culture.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Magdalena Lachman - Chair of Polish Literature of the 20th and 21st Century, University of Lodz

Magdalena Lachman – Ph.D., works in the Chair of Polish Literature of the 20th and 21st Century at the University of Lodz. She has published on contemporary Polish literature and its connections with mass culture, media and visual culture. She is one of the coordinators of the project Literature and visual arts after 1945 run by the Museum of Modern Art in Lodz (2015–2017). She has published Gry z „tandetą” w literaturze polskiej po 1989 roku (Playing Trash. Polish Fiction After 1989; Kraków 2004).

Bibliografia

Baranowska Małgorzata, Siła papieru, „Nowe Książki” 2011, issue 4, pp. 56–57.
Google Scholar

Biały Agnieszka, Formy opraw książkowych – dotyk skórzanej okładki czy wirtualna prezentacja, [in:] Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. Materiały z II Ogólnopolskiej KonferencjiNaukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje20–22 września 2007 r., ed. Radosław Gaziński, Książnica Pomorska im. St. Staszica, Szczecin 2008, pp. 188–196.
Google Scholar

Brown Stephen, Magia Harry’ ego Pottera. Kreowanie globalnej marki, trans. Hanna Bem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Google Scholar

Consuming Books. The marketing and Consumption of Literature, ed. Stephen Brown, Routledge, London–New York 2006.
Google Scholar

Danek Danuta, Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści, PWN, Warszawa 1980.
Google Scholar

Darska Bernadetta, Reklamować czy polecać? O towarze jakim jest literatura, [in:] Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009, vol. 1, part 2: Życie literackie po roku 1989, ed. Dariusz Nowacki,Krzysztof Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, pp. 13–26.
Google Scholar

Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje 20–22 września 2007 r., ed. Radosław Gaziński, Książnica Pomorska im. St. Staszica, Szczecin 2008.
Google Scholar

Domańska Ewa, Autofikcja Joanny Bator, „Teksty Drugie” 2003, issue 2/3, pp. 336–345.
Google Scholar

Drew Ned, Sternberger Paul, By Its Cover. Modern American Book Cover Design, Princeton Architectual Press, New York 2005.
Google Scholar

Dunin Janusz, Okładka i obwoluta, [in:] Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX– XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1982, pp. 120–137.
Google Scholar

Dunin Janusz, Okładka i obwoluta jako komunikat. Wprowadzenie do problematyki, [in:] Sztuka książki. Historia – teoria – praktyka, ed. Małgorzata Komza, Wydawnictwo UniwersytetuWrocławskiego, Wrocław 2003 [„Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo”XXIV (2003)], pp. 81–90.
Google Scholar

Dunin Janusz, Okładka i obwoluta w procesie komunikacji literackiej, „Nowe Książki” 1993, issue 1, pp. 70–71.
Google Scholar

Dunin Janusz, Okładki, obwoluty i wystawy książek w komunikacji literackiej, [w:] Pismo zmienia świat. Czytanie. Lektura. Czytelnictwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 1998,pp. 98–105.
Google Scholar

Dunin Janusz, Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce, Łódź 1974.
Google Scholar

Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009, part I–II: Życie literackie po 1989 roku, ed. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
Google Scholar

Eco Umberto, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, trans. Adam Szymanowski, PIW, Warszawa 1996.
Google Scholar

Hopfinger Maryla, Literatura i media po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
Google Scholar

Jarecka Dorota, Obraz rozpisany na kartkach, „Gazeta Wyborcza” 2005, issue 149, p. 16
Google Scholar

Judging a Book by Its Cover. Fans, Publishers, Designers, and the Marketing of Fiction, ed. Nicole Matthews, Nickianne Moody, Ashgate, Aldershot–Burlington, VT 2007.
Google Scholar

Kroehl Heinz F., Buch und Umschlag im Test, Harenberg, Dortmund 1984.
Google Scholar

Krupa Bartłomiej, Poetyka powieści Marka Krajewskiego, „Podteksty” 2010, issue 4, on-line: http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&dzial=4&id=158 [accessed on: 30.09.2012].
Google Scholar

Książki i ludzie. Rozmowy Barbary Łopieńskiej, Twój Styl, Warszawa 1998.
Google Scholar

Lachman Magdalena, Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989 roku, Universitas, Kraków 2004.
Google Scholar

Lachman Magdalena, Mania wydawania, czyli o fenomenie „Lampy i Iskry Bożej”, [in:] „Czarne” oraz „Lampa i Iskra Boża”. Literatura na rynku idei, ed. Daniel Kalinowski, AkademiaPomorska w Słupsku, Słupsk 2010, pp. 97–124.
Google Scholar

Lachman Magdalena, Nie(d)ocenione usługi okładki, [in:] Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, ed. Jacek Brzozowski, Mirosław Skrzypczyk,Marek Stanisz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012, pp. 566–584;
Google Scholar

Lalak Mirosław, Słowo kuszące. O perswazyjności tekstu okazjonalnego w książce literackiej, [in:] Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej, ed. Inga Iwasiów, Jerzy Madejski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994, pp. 291–300.
Google Scholar

Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, ed. Katarzyna Bazarnik, introduction Wojciech Kalaga, Korporacja Ha!art, Kraków 2010.
Google Scholar

Literatura polska 1989–2009. Przewodnik, ed. Piotr Marecki, Korporacja Ha!art, Kraków 2010.
Google Scholar

Loewe Iwona, Parateksty na okładkach, [in:] tejże, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, pp. 85–111.
Google Scholar

Masiewicz Krzysztof [interview] – Polowanie na okładki i kluczowe sceny. Rozmowa z Krzysztofem Masiewiczem, [in:] Frąckiewicz Sebastian, Wyjście z getta. Rozmowy o kulturze komiksowej w Polsce, Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, Warszawa 2012, pp. 224–243.
Google Scholar

Mizerka Anna, O publicznym wizerunku Manueli Gretkowskiej i estetyce kampu, “Podteksty” 2006 issue 1; on-line: http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic&nr=4&-dzial=4&id=109 [accessed by 30.09.2012].
Google Scholar

Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architeksturze słowa, ed. Katarzyna Bazarnik, Universitas, Kraków 2002.
Google Scholar

Różycka Dorota, Autorzy i ich maski. O fotografiach pisarzy współczesnych, [w:] Teatr wielki, mniejszy i codzienny, ed. Piotr Kowalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole2002, p. 211–230.
Google Scholar

Rychlewski Marcin, Suwaki, plakaty i inne atrakcje. Rzecz o okładkach rockowych, “Kultura Popularna” 2003, issue 3, pp. 95–101 (abridged version of the text: Suwaki, plakaty i inne atrakcje.O okładkach rockowych, „Polonistyka” 2007, issue 1, pp. 45–50).
Google Scholar

Rypson Piotr, Książki i Strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, CSW, Warszawa 2000.
Google Scholar

Rypson Piotr, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011.
Google Scholar

Sekuła Anna Elżbieta, Okładka „Cosmopolitan”, „Kultura Współczesna” 2004, issue 4, pp. 11–15.
Google Scholar

Shillingsburg Peter L., From Gutenberg to Google. Electronic Representation of Literary Texts, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
Google Scholar

Słowa narastają powoli. Rozmowa z Jerzym Jarniewiczem, interviewed by Marzena Bomanowska, Piotr Wesołowski, “Gazeta Łódzka” [insert in “Gazeta Wyborcza”] 02.10.2003, p. 6.
Google Scholar

Słownik literatury popularnej, ed. Tadeusz Żabski, 2nd edition corrected and amended, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
Google Scholar

Stępień Tomasz, Tekst okładki, [in:] Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane profesor Renacie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, ed. IreneuszOpacki in coopration with Bożena Mazurkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice2002, pp. 502–510.
Google Scholar

Szczęśniak Katarzyna, Okładka i obwoluta jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, “Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2011, issue 2, pp. 29–41.
Google Scholar

Szyłak Jerzy, Okładki i odbiorcy. Komiks jako książka, [in:] Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, pp. 154–173.
Google Scholar

Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, ed. Małgorzata Dawidek Gryglicka, Korporacja Ha!art, Kraków 2005.
Google Scholar

Tierling Ewa, Czytajmy Rodziewiczównę! O perswazyjności okładki, [in:] Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej, ed. Inga Iwasiów, Jerzy Madejski, WydawnictwoUniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994, pp. 273–289.
Google Scholar

Trzynadlowski Jacek, Autor, dzieło, wydawca, 2nd edition amended, Ossolineum, Wrocław 1988, pp. 171–173.
Google Scholar

Tysiąc polskich okładek. One Thousand Polish Book Covers, selection by Daniel Mizieliński, Aleksandra Mizielińska, Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, Warszawa 2010.
Google Scholar

Ugrešić Dubravka, Czytanie wzbronione, trans. Dorota Jovanka Cirlić, Świat Literacki, Izabelin 2004.
Google Scholar

Uniłowski Krzysztof, Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej, Universitas, Kraków 2002.
Google Scholar

Varga Krzysztof, Melancholia okładek, czyli spieszmy się zbierać książki, “Duży Format” [suplement to “Gazeta Wyborcza” 2011, issue 109] 2011, issue 18, p. 19.
Google Scholar

Wieczorek Marcin, „bruLion”. Instrukcja obsługi, Korporacja Ha!art, Kraków 2005.
Google Scholar

Wolny-Hamkało Agnieszka, Zrób mi dobrze, czyli krótki tekst o pisaniu blurbów, portliteracki.pl, 15.03.2007, http://portliteracki.pl/przystan/teksty/zrob-mi-dobrze-czyli-krotki-tekst-o-pisaniu-blurbow/ [accessed on: 30.03.2016].
Google Scholar

Urbanowicz Janusz A., Okładki: blurb, blurb, “Esensja” 2001, issue 7 (on-line: http://www.esensja.pl/magazyn/2001/07/iso/13_23.html [accessed on: 30.09.2012]).
Google Scholar

Węgrzyniak Anna, Pomnik z czarnego marmuru. O książce Tadeusza Różewicza „Matka odchodzi”, [in:] Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane profesor Renacie Ocieczekw czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, ed. Ireneusz Opacki in cooperation with Bożena Mazurkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, pp. 511–520.
Google Scholar

Opublikowane

2018-02-08

Jak cytować

Lachman, M. (2018). Book cover inventory (in the latest literature). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 44(6), 145–162. https://doi.org/10.18778/1505-9057.44.08