Role model (in) advertising?

Autor

  • Magdalena Lachman Chair of Polish Literature of the 20th and 21st Century, University of Lodz

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.44.07

Słowa kluczowe:

advertising, Anna Csillag, advertising in literature of 20th and 21st century

Abstrakt

The article concentrates on analysing the growing interest of academics in studying advertisements. While arguing why this perspective of reading literature may bring interesting critical results, the article focuses mainly on the character of Anna Csillag and its evolution through the twentieth century. Originally Anna Csillag was created as an advertising strategy to be used in selling hairgrowth cream. Boasting beautiful hair, the character grew in popularity across Europe, turning into a public icon of the first half of the twentieth century. Anna Csillag appears as a fictional character in Bruno Schultz’s story Księga (The Book). The article also traces other references to this figure in the twentieth and twenty-first century literary and artistic works.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Magdalena Lachman - Chair of Polish Literature of the 20th and 21st Century, University of Lodz

Magdalena Lachman – Ph.D., works in the Chair of Polish Literature of the 20th and 21st Century at the University of Lodz. She has published on contemporary Polish literature and its connections with mass culture, media and visual culture. She is one of the coordinators of the project Literature and visual arts after 1945 run by the Museum of Modern Art in Lodz (2015–2017). She has published Gry z „tandetą” w literaturze polskiej po 1989 roku (Playing Trash. Polish Fiction After 1989; Kraków 2004).

Bibliografia

A.S. [Aldona Skudrzykowa], Literatura a reklama, [in:] Szkolny słownik wiedzy o literaturze. Pojęcia – problemy – koncepcje, ed. Romuald Cudak, Marek Pytasz, Videograf II, Katowice 2000,p. 242–245.
Google Scholar

Antoine [Antoine (Antoni) Cierplikowski], Antoine by Antoine, introduction by Lady Mendl, Prentice Hall, New York 1945.
Google Scholar

Balcerzan Edward, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
Google Scholar

Benjamin Walter, Pasaże, trans. Ireneusz Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
Google Scholar

Bolecki Włodzimierz, Mityzacja rzeczywistości: koncepcja literatury Brunona Schulza, [in:] Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, IBL & Fundacja Akademia Humanistyczna,Warszawa 2012, p. 447–452.
Google Scholar

Bolecki Włodzimierz, Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza, [in:] Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, 2nd edition amended, Kraków 1996, p. 225–302.
Google Scholar

Czabanowska-Wróbel Agnieszka, W poszukiwaniu Autentyku: Księga Alfikcji, [in:] Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, ed. Paweł Próchniak, EMG, Kraków2013, p. 85–99.
Google Scholar

Dehnel Jacek, Anna Csillag, [in:] Fotoplastikon, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, p. 220–221.
Google Scholar

Dziedzic Jan, Lwowskie dzieciństwo, „Rocznik Lwowski” 2003 (vol. 9), p. 189–246 (on-line: http://www.lwow.com.pl/rocznik/2003/dziedzic.html [accessed on: : 2016.11.14]).
Google Scholar

Ficowski Jerzy, Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1986.
Google Scholar

Ficowski Jerzy, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Fundacja Pogranicze, Sejny 2002.
Google Scholar

Gondowicz Jan, Csillag znaczy gwiazda, [in:] Duch opowieści, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2014, p. 7–10.
Google Scholar

Gorczyńska Renata (Czarnecka Ewa), Cudze słowo w „Traktacie poetyckim”, [in:] Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Wydawnictwo Literackie, Kraków1992, p. 110–122.
Google Scholar

Greiner Josef, Das Ende des Hitler-Mythos, Amalthea Verlag, Zürich – Leipzig – Wien 1947.
Google Scholar

Hanisch Reinhold, I was a Hitler’s Budy, „The New Republic” 1939, April 5, p. 239–242 (a scanned version: http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/projects/hitler/sources/30s/394newrep/394NewRe HanischHitlersBuddy.htm#p3 [accessed on: 2016.11.14]).
Google Scholar

Janiak-Jasińska Agnieszka, Aby wpadło w oko... O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1998.
Google Scholar

Jarnotowska Magdalena, Brud jako metafora w twórczości Brunona Schulza, „Prace Polonistyczne” 2014 (vol. LXIX), p. 117–128.
Google Scholar

Jarzębski Jerzy, Schulz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
Google Scholar

Jaskółowa Ewa, Interpretacja – czyli o możliwości pokazania poezji i manipulacji reklamą, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, ed. Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, p. 273–280.
Google Scholar

Jaskółowa Ewa, „Ocalony” słucha, „jak mi prędko bije twoje serce”. Gdy komunikacja przestaje być porozumieniem, „Język Artystyczny” 2010 [vol.] 14, p. 33–42.
Google Scholar

Kalendarium Dawnej Prasy [blog], 19 XI 1899: ja, Anna Csillag z olbrzymiemi włosami, November 2013, http://kalendariumdawnejprasy.blogspot.com/2013/11/19-xi-1899.html [accessed on: 2016.11.14].
Google Scholar

Kitowska-Łysiak Małgorzata, „Ja, Anna Csillag...”, [in:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. Nawojka Cieślińska, Piotr. Rudziński,Agora, Warszawa 1990, p. 323–327.
Google Scholar

Kitowska-Łysiak Małgorzata, Csillag Anna, [in:] Słownik schulzowski, ed. Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, year missing [2004], p. 64–67.
Google Scholar

Kitowska-Łysiak Małgorzata, „Ja, Anna Csillag...”, [in:] Schulzowskie marginalia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, p. 47–67.
Google Scholar

Kulak Aleksandra, Zainteresujmy się reklamą, „Warsztaty Polonistyczne” 1998, issue 4, p. 29–30.
Google Scholar

Lachman Magdalena, Literatura wobec reklamy. Rekonesans, [in:] Literackie reprezentacje doświadczenia, red. Włodzimierz Bolecki, Ewa Nawrocka, IBL PAN, Warszawa 2007, p. 451–480
Google Scholar

Lachman Magdalena, Pod znakiem reklamy. Literatura polska po 1989 roku w kręgu oddziaływania kultury konsumpcyjnej, [in:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, vol. I, ed. ZbigniewAndres, Janusz. Pasterski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, p. 41–74.
Google Scholar

Languagehat, I, Anna Csillag, 31.01.2010, http://languagehat.com/i-anna-csillag/ [accessed on: 2016.12.10].
Google Scholar

Leonard Garry, Advertising and Commodity Culture in Joyce, University Press of Florida, Gainesville 1998;
Google Scholar

Leonard Garry M., Advertising and Religion in James Joyce’s Fiction. The New (Improved!) Testament, [in:] James Joyce and Popular Culture, ed. R. B. Kershner, University Press of Florida, Gainesville 1996, p. 125–138.
Google Scholar

Lidin W., Ja, Annna Csillag... Zwodziciele z minionej epoki, „Głos Poranny. Specjalny Dodatek Świąteczny” 24.12.1936 [suplement to a Łódź-based „Głos Poranny” 1936, issue 353], p. 19–20 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=15919&tab=3 [accessed on: 10.12.2016].
Google Scholar

Łukasiewicz Jacek, Wiersz wewnątrz gazety, „Teksty Drugie” 1991, issue 4, p. 8–29.
Google Scholar

Mason Nicholas, Literary Advertising and the Shaping of British Romanticism, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2013.
Google Scholar

Mielczarek Paweł, Goście z przeszłości, Nakład Niewyczerpany [internet blog internetowy], 15.10.2014, http://nakladniewyczerpany.blogspot.com/2014/10/goscie-z-przeszosci.html [accessed on: 2016.11.14].
Google Scholar

Miłosz Czesław, Traktat poetycki z moim komentarzem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
Google Scholar

Nowicki Wojciech, Anna Csillag, „Tygodnik Powszechny” 2009, issue 38, p. 51.
Google Scholar

Nowicki Wojciech, Pani Bovary, [in:] Dno oka. Eseje o fotografii, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, p. 69–76.
Google Scholar

Offenthaler Eve, Biographie des Monats: Ich, Anna Csillag – ein k. k. Marketingstar, Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, April 2012, http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/Institute/INZ/Bio_Archiv/bio_2012_04.htm [accessed on: 14.11.2016].
Google Scholar

Orliński Wojciech, Duch Anny Csillag, „Gazeta Wyborcza” 2001, issue 8, p. 10.
Google Scholar

Pollack Martin, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli Wyprawa w świat, którego nie ma, transl. AndrzejKopacki, 2nd edition, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2007.
Google Scholar

Popławski Wiktor, „Ja, Anna Csillag”, „Cyrulik Warszawski” 1926, issue 23, p. 4–5, on-line: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=4217&from=&dirids=1 [accessed on: 14.11.2016].
Google Scholar

Ross Michael L., Designing Fictions. Literature Confronts Advertising, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingstone – London – Ithaca 2015.
Google Scholar

Schulz Bruno, Księga, [in:] Opowiadania. Wybór esejów i listów, ed. Jerzy Jarzębski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, p. 105–120.
Google Scholar

Schulz Bruno, Opowiadania. Wybór esejów i listów, ed. Jerzy Jarzębski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.
Google Scholar

Schulz Bruno, Sanatorium Under The Sign Of The Hourglass, trans. Celina Wielewska, Houghton Mifflin Company, Boston – New York 1997.
Google Scholar

Sławiński Janusz, Jedno z poruszeń w przedmiocie, [in:] Prace wybrane Janusza Sławińskiego, ed. Włodzimierz Bolecki, vol. III: Teksty i teksty, Universitas, Kraków 2000, p. 61–65 (or: „Teksty” 1975, issue 4, p. 1–5).
Google Scholar

Spitzer Leo, American Advertising Explained As Popular Art, [in:] Essays on English and American Literature, Princeton University Press, Princeton, New Jersay 1962, p. 248–276.
Google Scholar

Stomma Ludwik, Etnolog i reklama, [in:] Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, ed. Dariusz. Czaja, Universitas, Kraków 1994, p. 115–118 (first version of this article: Ludwik Stomma, Historia współczesności, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1994, issue 1-2, p. 46–47).
Google Scholar

Strachan John, Nally Claire, Advertising, Literature and Print Culture in Ireland, 1891-1922, Palgrave Macmillan [London] 2012.
Google Scholar

Studiolum, I, Anna Csillag, 30.01.2010, http://riowang.blogspot.com/2010/01/i-anna-csillag.html [accessed on: 14.11.2016].
Google Scholar

Studiolum, Én, Csillag Anna, 29.01.2010, http://wangfolyo.blogspot.com/2010/01/en-csillag-anna.html [accessed on: 14.11.2016].
Google Scholar

Sýs Karel, Já, Anna Csillagová... aneb Dechová opora literatury, „Obrys-Kmen” 2000 (vol. 6), issue 10, p. 1 [supplement to „Haló noviny” 2000, issue 59].
Google Scholar

Тараторіна Світлана, О, Анно Чиллаг, тебе не забуде Європа! Про зірку реклами XX сторіччя, 30.08.2013, http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/08/30/135421/ [accessed on: 14.11.2016].
Google Scholar

Wicke Jennifer, Advertising Fictions. Literature, Advertising and Social Reading, Columbia University Press, New York 1988
Google Scholar

Wicke Jennifer, James Joyce and Consumer Culture, [in:] The Cambridge Companion to James Joyce, ed. D. Attridge, 2nd edition, Cambridge University Press, Cambridge 2006, p. 234–253.
Google Scholar

http://www.brunoschulz.org/csillag.htm [accessed on: 14.11.2016].
Google Scholar

http://www.brunoschulz.org/elsafluid.htm [accessed on: 14.11.2016].
Google Scholar

http://riowang.blogspot.com/2010/01/i-anna-csillag.html [accessed on: 14.11.2016].
Google Scholar

Opublikowane

2018-02-08

Jak cytować

Lachman, M. (2018). Role model (in) advertising?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 44(6), 119–144. https://doi.org/10.18778/1505-9057.44.07