Tragizm, absurd, paradoks – wokół słownika pojęć Waltera Hilsbechera

Autor

  • Paulina Frankiewicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno‑Historyczny, Instytut Filozofii, ul. W.H. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź https://orcid.org/0000-0002-6193-3555

DOI:

https://doi.org/10.18778/1505-9057.63.05

Słowa kluczowe:

tragizm, absurd, paradoks, filozofia absurdu, Walter Hilsbecher

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę zdefiniowania pojęć tragizmu, absurdu i paradoksu, terminów kluczowych według niemieckiego eseisty Waltera Hilsbechera. Jest to zadanie trudne i ciekawe zarazem, głównie z uwagi na fakt, że pojęcia będące przedmiotem filozofii spekulatywnej stosunkowo rzadko podlegają skrupulatnym definicjom. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest trudność w uchwyceniu znaczenia tych terminów w sztywnych ramach.

Problemy te pojawiają się również w tekście Hilsbechera pt. Tragizm, absurd, paradoks z 1972 roku. Filozofia absurdu, której metodologiczne wyodrębnienie postuluję, za centralne pojęcie obrała rzeczony absurd, również wymykający się ostrym definicjom. Niniejszy tekst stawia sobie za cel rekonstrukcję Hilsbecherowskiego słownika centralnych dla filozofii absurdu pojęć w odwołaniu do tradycji współczesnej filozofii spekulatywnej. Umiejscawiając myśl niemieckiego pisarza w kontekście innych twórców obracających się w podobnym kontekście tematycznym i stylistycznym (takich jak A. Camus, H. Bergson), zarysuję ten specyficzny nurt filozofii.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Paulina Frankiewicz - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno‑Historyczny, Instytut Filozofii, ul. W.H. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź

Paulina Frankiewicz, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się filozofią absurdu, postuluje jej wyodrębnienie jako nurtu z pogranicza filozofii i literatury. Animatorka kultury, właścicielka kameralnej księgarni Do Dzieła w Łodzi. Członkini redakcji czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”.

Bibliografia

Camus Albert, Mit Syzyfa i inne eseje, przekł. Joanna Guze, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2004.
Google Scholar

Dilthey Wilhelm, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przekł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.
Google Scholar

Hilsbecher Walter, Tragizm, absurd i paradoks. Eseje, przekł. Sławomir Błaut, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.
Google Scholar

Jaspers Karl, Filozofia egzystencji, przekł. Dorota Lachowska i Anna Wołkowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
Google Scholar

Kałuża Maciej, Elementy filozofi absurdu w dramaturgii Alberta Camusa, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2016.
Google Scholar

Krakowiak Leszek J., Absurd. Pytanie o sens ludzkiej egzystencji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
Google Scholar

Lakoff George, Mark Johnson, Metafory w naszym życiu, przekł. Tomasz Krzeszowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
Google Scholar

Nagel Thomas, Pytania ostateczne, przekł. Adam Romaniuk, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1997.
Google Scholar

Wójs Paweł, Rozum w filozofii egzystencji, Universitas, Kraków 2013.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Frankiewicz, P. (2021). Tragizm, absurd, paradoks – wokół słownika pojęć Waltera Hilsbechera. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 63(4), 111–126. https://doi.org/10.18778/1505-9057.63.05