Piotr Kędzia, "Sport w Polsce międzywojennej. Działalność oświatowa stowarzyszeń sportowych w Łodzi", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 418, seria wydawnicza: 100 lat Niepodległości.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.20.01.15

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Artur Kuprianis, Instytut Pamięci Narodowej

Dr Artur Kuprianis – historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi. Autor książek: Generał brygady Czesław Młot-Fijałkowski (18921944) (Warszawa 2004); Łódzka 4 Grupa Artylerii w latach 19291939 (Łódź 2010).

Zainteresowania naukowe: dwudziestolecie międzywojenne i historia wojskowości.

 

Bibliografia

Kusociński J., Od palanta do olimpiady. Moje wspomnienia sportowe, Kraków 2020.
Google Scholar

lat łódzkiej YMCA, „Dziennik Łódzki” 1948, R. IV, nr 336, s. 4.
Google Scholar

Malicki R., Czy niezależni naprawią stosunki w kolarstwie?, „Kolarz i Motocyklista” 1938, R. IV, nr 6(44), s. 1.
Google Scholar

Reorganizacja pracy sportowej w wojsku. Wywiad z dyrektorem Państwowego Urzędu W.F. i P.W. panem generałem Olszyną-Wilczyńskim, „Wiarus” 1936, R. VII, nr 23, s. 566.
Google Scholar

Uznanie dla kierowników Y.M.C.A w Polsce, „Żołnierz Polski” 1922, R. IV, nr 45(324), s. 16.
Google Scholar

Ważna reforma w kolarstwie, „Wiarus” 1937, R. VIII, nr 47, s. 1296.
Google Scholar

WKS-y a sport cywilny, „Wiarus” 1937, R. VIII, nr 20, s. 485.
Google Scholar

Zmierzch polskiego kolarstwa, „Kurier Poranny” 1938, R. LXII, nr 74, s. 10.
Google Scholar

Chmiel A., Wychowanie fizyczne i sport w działalności Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa w latach Drugiej Rzeczypospolitej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2017, t. XVI, nr 2, s. 63–95.
Google Scholar

Czernielewski K., Jarno W., Garnizon łódzki Wojska Polskiego w latach 1918–1939, Toruń 2008.
Google Scholar

Gawroński W., Gawroński T., Widzew Łódź. Dzieje międzywojenne, Łódź 2020.
Google Scholar

Jarno W., Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001.
Google Scholar

Jarno W., Struktura dowództwa Okręgu Generalnego Łódź i jej reorganizacja w związku z powstaniem Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV Łódź w 1921 r., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1998, z. 61, s. 139–150.
Google Scholar

Jaroszewski J., Łuczak M., Kultura fizyczna w programach Łódzkiego Oddziału Związku Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA) w latach 1920–2002, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2014, t. XIII, nr 2, s. 95–113.
Google Scholar

Jarowiecki J., Przejawy życia kulturalnego w obozach koncentracyjnych, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP im. KEN w Krakowie. Prace Bibliotekoznawcze” 1982, z. 78, s. 143–168.
Google Scholar

Kacprzyk E., Warunki życia mieszkańców Łodzi 1945–1948, Łódź 2019.
Google Scholar

Kalina R.M., Klukowski K., Ślusarski S., Naukowe aspekty edukacji fizycznej w Wojsku Polskim 1918–1996, [w:] Wychowanie fizyczne w edukacji obronnej społeczeństwa, red. R.M. Kalina, t. I, Warszawa 1996, s. 20–26.
Google Scholar

Kędzia P., Sport w Polsce międzywojennej. Działalność oświatowa stowarzyszeń sportowych w Łodzi, Łódź 2020.
Google Scholar

Nowak O., Wysokość i masa ciała młodych mężczyzn w okresie przemian historycznych i społeczno-gospodarczych drugiej połowy XIX i początku XX wieku na ziemiach polskich, Poznań 2011.
Google Scholar

Osiatyński W., Wembley, Wimbledon, wstęp M. Okoński, Warszawa 2017.
Google Scholar

Piestrzeniewicz M., Kultura fizyczna łodzian na przełomie XIX i XX wieku, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2012, t. X, s. 137–152.
Google Scholar

Piotrowski R., Niezwykły świat przedwojennego futbolu, Warszawa 2019.
Google Scholar

Stachecki P., Sport w Legionach i Wojsku Polskim na początku II Rzeczypospolitej, Wyszków 2018.
Google Scholar

Wścieklica W., Czy się wyradzamy? Stan sił fizycznych i zdrowia ludności Galicyi i Królestwa Polskiego w porównaniu z innymi krajami wschodnio i zachodnio-europejskimi, skreślony na podstawie cyfr poboru wojskowego, Warszawa 1888.
Google Scholar

http://archiveswest.orbiscascade.org/ark:/80444/xv94748 (dostęp: 3 XI 2020).
Google Scholar

„Rocznik Sportowy” 1934, Warszawa 1934, https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent? id=367926 (dostęp: 18 XI 2020).
Google Scholar

„Wojskowy Rocznik Sportowy” na rok 1922, Warszawa 1922, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/515209/edition/440526/content (dostęp: 18 XI 2020).
Google Scholar

Szukała M., Sport w Polsce międzywojennej – recenzja, https://dzieje.pl/ksiazki/sport-w-polsce-miedzywojennej-dzialalnosc-oswiatowa-stowarzyszensportowych-w-lodzi (dostęp: 9 XI 2020).
Google Scholar

Tarantowicz J., Sport w Polsce międzywojennej – recenzja, https://rfbl.pl/sport-w-polsce-miedzywojennej-recenzja/ (dostęp: 29 X 2020).
Google Scholar

Wittels K., „Imcia” na wojennej ścieżce, https://publicystyka.ngo.pl/imcia-na-wojennej-sciezce#_ftn5 (dostęp: 2 XI 2020).
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2021-08-18

Jak cytować

Kuprianis, A. (2021). Piotr Kędzia, "Sport w Polsce międzywojennej. Działalność oświatowa stowarzyszeń sportowych w Łodzi", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 418, seria wydawnicza: 100 lat Niepodległości. Przegląd Nauk Historycznych, 20(1), 367-379. https://doi.org/10.18778/1644-857X.20.01.15

Numer

Dział

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE / REVIEW ARTICLES AND REVIEWS