Terroryzm państwowy na przykładzie reżimu Putina: teraźniejszość i historia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1644-857X.22.02.09

Słowa kluczowe:

prawo międzynarodowe, pokój, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), rosyjski świat, wojna rosyjsko-ukraińska, terroryzm państwowy, terroryzm, działalność terrorystyczna, wojna

Abstrakt

Artykuł analizuje aktualne dokumenty międzynarodowe określające kryteria terroryzmu państwowego. Wykazano, że decyzje polityczne podejmowane przez prezydenta Rosji W. Putina w stosunku do Ukrainy mieszczą się w kryteriach Deklaracji genewskiej w sprawie terroryzmu. Odrębnie rozpatrywana jest naukowa interpretacja terroryzmu państwowego. Wyjaśniono podstawową przyczynę terroru państwowego we współczesnej Rosji. Podkreślono, że rządy Putina w dzisiejszej Rosji nie różnią się od rządów Piotra I w państwie moskiewskim, które opierały się na terrorze i przemocy. To nie przypadek, że W. Putin po zwiedzeniu wystawy poświęconej Piotrowi I w czerwcu 2022 r. porównał się do cara. Autorzy ustalili, że w wieku XVI odejście od tradycji rozwoju cywilizacyjnego typu zachodniego i schyłek dorobku własnej kultury w dziwny sposób połączyły się na ziemiach Rusi Moskiewskiej z odrzuceniem przez społeczeństwo podstawowych zasad ładu azjatyckiego i kultury. Elementy demokracji ludowej (wolności) nie zostały całkowicie zastąpione przez despotyzm azjatycki. Zamiast tego ukształtowało się specyficzne zjawisko czysto rosyjskiej niemożności rządzenia – powszechny bunt i despotyczna samowola. Podkreśla się, że świadomość narodowa była zniewolona zarówno przez leninowski, jak i stalinowski system administracyjno-polityczny, w którym dominowała antyukraińska retoryka. Ustalono, że wojna rosyjsko-ukraińska jest historyczną okazją dla Ukrainy do wykorzenienia prorosyjskich sił politycznych i jednoczesnego pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za międzynarodowe zbrodnie popełnione przez jej wojska na terytorium niepodległego państwa na bezpośrednie polecenie W. Putina.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Iryna Krupenya - Międzynarodowy Uniwersytet Kijowski; Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Antona Makarenki

Assoc. prof. Iryna Krupenya – associate professor at the International Relations Department of Kyiv International University, senior teacher of the Department of World History, International Relations and Methods of Teaching Historical Disciplines of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine. Candidate of Political Science (2017). She is the author of 50 publications, 3 monographs, 3 textbooks.

Research interests: international relations, regional processes and security issues in Southeast Asia, Russian-Ukrainian relations.

Yuliia Podriez - Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Antona Makarenki

Dr Yuliia Podriez – PhD in Historical Sciences, lecturer at the Department of World History, Interna-tional Relations and Methods of Teaching Historical Disciplines, Sumy State Pedagogical University, Ukraine. She is the author of 40 publications.

Research interests: socio-economic and political history of Ukraine in the 17th and 18th centuries, international relations, foreign policy of China and the USA.

Bibliografia

Tsentral’nyy derzhavnyy isroruchnyi arkhiv Ukrayiny u Kyevi (Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv) [CSHAU], fund 442, description 1, case 1836, sheet 7
Google Scholar

BBC News Ukraine, Putin zaiavyv, shcho “kordony Rosii nide ne zakinchuiunsia”, November 11, 2016.
Google Scholar

European Parliament resolution of 23 November 2022 on recognising the Russian Federation as a state sponsor of terrorism, sheet 1, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0405_EN.html (accessed: 17 V 2023).
Google Scholar

Fletcher G., Of the Russe common wealth. Or, Maner of gouernement of the Russe emperour, (commonly called the Emperour of Moskouia) with the manners, and fashions of the people of that country, London 1591, https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A00947.0001.001/1:10?rgn=div1;view=fulltext (accessed: 11 IX 2023).
Google Scholar

The Geneva declaration on terrorism. UN General Assembly Doc. A/42/307, 29 May 1987, Annex, sheet 1, https://i-p-o.org/GDT.HTM (accessed: 17 V 2023).
Google Scholar

Inadmissibility of the policy of State terrorism and any actions by States aimed at undermining the socio-political system in other sovereign States. Adopted at the 102nd plenary meeting, 17 Dec. 1984, [in:] Resolutions and decisions adopted by the General Assembly during its 39th session, 18 September – 18 December 1984 and 9–12 April 1985. – A/39/51. – 1985. – p. 99. – (GAOR, 39th sess., Suppl. no. 51), https://digitallibrary.un.org/record/75242 (accessed: 17 V 2023).
Google Scholar

Poslanie Prezidenta Federalnomu Sobraniiy, February 21, 2023.
Google Scholar

Zakon Ukrainy Pro borotbu z teroryzmom, 2003, March 20, no. 638-IV, article 1.
Google Scholar

Abramov V., Ziuzia O., Udoskonalena bazova model mazderzavnoho protyborstva z urakhuvanniam suchasnykh tendenzii rosiisko-ukrainskoi viinu, “Derzavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok” 2022, no. 5.
Google Scholar

Alimpiev A., Pevtsov G., The features of the hybrid war of the Russian Federation against Ukraine. Experience received by the armed forces of the armed forces of Ukraine, “Rozvytok ta zastosuvannia Povitrianykh Syl, inshykh vydiv ZS Ukrainy, udoskonalennia yikh system upravlinnia” 2017, pp. 19–25.
Google Scholar

Karamzin N., Predanie vekov, [Moscow] 1988.
Google Scholar

Kudinov S., Derzhavnyi teroryzm – vyznachennia ta kharakterystyka, “Informatsiia i pravo” 2022, no. 2(41), pp. 78–84.
Google Scholar

Matkovska O., Orvelivska novomova ta suchasnyi dyskurs, “Naukovi zapysky Nazionalnoho univer-sytetu »Ostrozka akademiia«” 2012, no. 26, pp. 185–188.
Google Scholar

Ohryzko V., Deshcho pro rashyzm, “Ukraina Dyplomatychna” 2022, no. 23, pp. 338–345.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.37837/2707-7683-2022-21

Smolii V., Politychnyi terror i teroryzm v Ukraini ХІХ–ХХ st. Istorychni narysy, Kyjiv 2002.
Google Scholar

Volkhonskiy M., Mukhanov V., The concept of Russian world. The variability of understanding in the context of international processes, “Mezdunarodnaia analitika” 2019, no. 4(30), pp. 58–65.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.46272/2587-8476-2019-0-4-58-65

Putin the Great? Russia’s President Likens Himself to Famous Tsar, “The New York Times” 2022, https://www.nytimes.com/2022/06/09/world/europe/putin-peter-the-great.html (accessed: 17 V 2023).
Google Scholar

Shapoval Yu., Dzhuls Fletcher pro moskovsku derzhavu, “Kyiv Post. Ukraine’s global voice” 2023, https://www.kyivpost.com/uk/opinion/12234 (accessed: 17 V 2023).
Google Scholar

Opublikowane

2023-12-20

Jak cytować

Krupenya, I., & Podriez, Y. (2023). Terroryzm państwowy na przykładzie reżimu Putina: teraźniejszość i historia. Przegląd Nauk Historycznych, 22(2), 245–261. https://doi.org/10.18778/1644-857X.22.02.09

Numer

Dział

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY / ARTICLES, STUDIES AND DISSERTATIONS