Studium o języku i poznaniu. Rzeczowniki wspólnorodzajowe w aspekcie porównawczym

Autor

  • Jarosław Wierzbiński Uniwersytet Łódzki, Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa

DOI:

https://doi.org/10.18778/1731-8025.13.14

Słowa kluczowe:

Beata Rycielska, język i poznanie, rzeczowniki wspólnorodzajowe, język rosyjski i polski

Abstrakt

Niniejszy artykuł omawia nowatorską monografię Beaty Rycielskiej poświęconą rzeczownikom wspólnorodzajowym w języku rosyjskim w porównaniu z polskim. W analizie konfrontatywnej wybranych zjawisk z zakresu leksyki i gramatyki badaczka opiera się na podstawowych założeniach gramatyki kognitywnej, w szczególności zaś na teoretycznej wykładni czołowego przedstawiciela tego nurtu w lingwistyce – Ronalda W. Langackera. Autorka docieka istoty wielu kwestii, m.in. wyjaśnia podobieństwa i różnice w kategoryzowaniu oceny osoby. Nadrzędny walor tej pracy to sprawnie przeprowadzony wywód logiczny o wybranych zjawiskach w porównywanych językach.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Wierzbiński, J. (2016). Studium o języku i poznaniu. Rzeczowniki wspólnorodzajowe w aspekcie porównawczym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica, (13), 133–138. https://doi.org/10.18778/1731-8025.13.14

Inne teksty tego samego autora