Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica indeksowane jest przez następujące serwisy:

Arianta
BazHum
CEEOL
Biblioteka Nauki
CEON Biblioteka Nauki
DOAJ
EBSCO
ERIH PLUS
PBN Polska Bibliografia Naukowa
ProQuest
Slavic Humanities Index

 

Archiwizacja

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica jest wydawane od 2003 r., początkowo w formie drukowanej, a od roku 2014 w wersji elektronicznej. Wersje drukowane zostały zdigitalizowane. Wszystkie wydania są zarchiwizowane i dostępne w zbiorach Biblioteki Narodowej (BN) oraz Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (RUL). Również w przyszłości będą deponowane w BN i RUL.

Folia Linguistica Rossica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną,  gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.