Oświadczenie autora artykułu

Po otrzymaniu pozytywnych recenzji Autor podpisuje z Wydawnictwem UŁ oświadczenie autorskie w języku polskim, języku angielskim lub w języku rosyjskim.