Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr Agata Piasecka (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki)
https://orcid.org/0000-0002-0033-1067
Scopus

Sekretarz redakcji
dr Zoja Kuca (Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki)
https://orcid.org/0000-0003-2194-9250
Scopus

Rada Naukowa
dr hab., prof. UŚ Andrzej Charciarek (Uniwersytet Śląski, Poland)
https://orcid.org/0000-0001-5651-5730
Scopus
prof. Thomas Daiber (Justus-Liebig-Universitaet Giessen, Germany)
https://orcid.org/0000-0003-4185-294X
Scopus
prof. Stefana Dimitrowa (Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochridskiego, Bulgaria)
prof. Jelena Iwanian (Uniwersytet Pedagogiczny w Samarze, Russia)
prof. Wiera Kartawienko (Smoleński Uniwersytet Państwowy, Russia)
prof. Julia Krawcowa (Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragomanova, Ukraine)
prof. Walerij Mokijenko (Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu, Russia)
prof. Jelena Romaniczewa (Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny, Russia)
dr hab. prof. UAM Andrzej Sitarski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poland)
prof. Jelena Stojanowa (Uniwersytet im. Konstantyna Presławskiego w Szumen, Bulgaria)
prof. Damina Szajbakowa (Kazachski Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja, Kazakhstan)
prof. Żanetta Zakupra (Uniwersytet Slawistyczny w Kijowie, Ukraine)