Kontakt

Journal
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Łódzkiego
Zakład Językoznawstwa
Pomorska St., no 171/173
90-236 Łódź, Poland

Publisher
Lodz University Press
Jana Matejki St., no 34A
90-237 Łódź, Poland
Phone: 42 235 01 79
e-mail: sylwia.mosinska@uni.lodz.pl

Główna osoba do kontaktu

Agata Piasecka
Uniwersytet Łódzki

Wsparcie techniczne

Agata Piasecka