Rynek regionalnej książki turystycznej i formy jej promocji na przykładzie Grudziądza oraz regionu kujawsko-pomorskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.02

Słowa kluczowe:

książka turystyczna, książka regionalna, promocja książki, reklama książki, popularyzacja czytelnictwa, Grudziądz, region kujawsko-pomorski

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie rynku regionalnej książki turystycznej na przykładzie Grudziądza i regionu kujawsko-pomorskiego. W oparciu o analizę literatury oraz danych źródłowych i rozmów z pracownikami instytucji kultury, opisano kategorie książki turystycznej, kanały dystrybucji oraz sposoby jej promocji, a zwłaszcza formy działalności księgarń, bibliotek, PTTK i punktów informacji turystycznej, ale także promocji za pośrednictwem Internetu. Zwrócono uwagę na formy wspierania czytelnictwa książki regionalnej poprzez organizowanie różnego rodzaju festiwali, targów książek, Dyskusyjnych Klubów Książki, spotkań literackich itp. Na koniec scharakteryzowano specyfikę książki turystycznej w kontekście form jej promocji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

27 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej (2019). W: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze [online]. Pobrano 13 sierpnia 2020 r., z: https://przegladksiazki.pttk.pl/przeglad-ksiazki-2019/
Google Scholar

Biblioteka Miejska w Grudziądzu [online]. Pobrano 17 sierpnia 2020 r., z: http://www.biblioteka.grudziadz.pl
Google Scholar

Biblioteki publiczne w 2019 roku (2020). W: Główny Urząd Statystyczny [online]. Pobrano 20 grudnia 2020 r., z: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5493/14/4/1/biblioteki_publiczne_w_2019_roku.pdf
Google Scholar

Bookcrossing Polska [online]. Pobrano 14 lipca 2020 r., z: https://bookcrossing.pl/
Google Scholar

Dawidowicz-Chymkowska, Olga (oprac.) (2020). Ruch Wydawniczy w Liczbach tom 69: 2019 książki. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
Google Scholar

Dragievic-Šešić, Milena & Stojaković, Branimir (2010). Kultura: zarządzanie, animacja, marketing. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Google Scholar

Drążkiewicz, Jacek (2009). Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu terytorialnego w Polsce. Rocznik Żyrardowski, 7, 265–286.
Google Scholar

Dyskusyjne Kluby Książki (2019). W: Instytut Książki [online]. Pobrano 15 lipca 2020 r., z: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,dyskusyjne-kluby-ksiazki-w-liczbach,3854.html
Google Scholar

Empik.com [online]. Pobrano 15 sierpnia 2020 r., z: www.empik.com
Google Scholar

Encyklopedia zarządzania [online]. Pobrano 13 lipca 2020 r., z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Strona_główna
Google Scholar

Facebook Informacji Turystycznej w Grudziądzu [online]. Pobrano 14 lipca 2020 r., z: https://www.facebook.com/itgrudziadz/
Google Scholar

Gołembski, Grzegorz (red.) (2006). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Gołębiewski, Łukasz (2009). E-książka/book. Szerokopasmowa kultura. Warszawa: Biblioteka Analiz.
Google Scholar

Gołębiewski, Łukasz (2017). Rynek książki w Polsce 2017. Dystrybucja. Warszawa: Biblioteka Analiz.
Google Scholar

Hopfinger, Maryla (2007). Literatura i media po 1989 roku. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Hussak, Tadeusz (2010). Dorobek kształcenia księgarzy: 60 lat istnienia szkół księgarskich. Warszawa: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich.
Google Scholar

Internet jako elektroniczny kanał dystrybucji [online]. W: SmartLearning. Pobrano 13 sierpnia 2020 r., z: https://smartlearning.eu/
Google Scholar

Jędrysiak, Tadeusz (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Kluby Książki. W: Instytut Książki [online]. Pobrano 17 sierpnia 2020 r., z: https://instytutksiazki.pl/kluby-ksiazki,6.html
Google Scholar

Majówka na trawie Grudziądz [online]. W: Grudziądz. Nasze miasto. Pobrano 14 lipca 2020 r., z: https://grudziadz.naszemiasto.pl/tag/majowka-na-trawie-grudziadz
Google Scholar

Meyer, Beata & Milewski, Dawid (2009). Strategie rozwoju turystyki w regionie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Nadbałtyckie Centrum Kultury [online]. Pobrano 4 lipca 2020 r., z: https://www.nck.org.pl/
Google Scholar

Ogólnopolska Baza Księgarń [online]. Pobrano 9 listopada 2021 r., z: https://obk.pik.org.pl/news/report
Google Scholar

Panasiuk, Aleksander (2010). Informacja Turystyczna. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
Google Scholar

Pliki elektroniczne [online]. W: Wydawnictwo Literackie. Pobrano 10 sierpnia 2020 r., z: https://www.wydawnictwoliterackie.pl/pliki-elektroniczne
Google Scholar

Runge, Anna & Runge, Jerzy (2008). Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej. Katowice: Videograf Edukacja.
Google Scholar

Sierpińska, Maria & Niedbała, Bogusław (2013). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok (2019). W: BIP Gmina-miasto Grudziądz [online]. Pobrano 16 lipca 2020 r., z: http://bip.grudziadz.pl/strony/18661.dhtml
Google Scholar

Targi w Krakowie [online]. Pobrano 24 czerwca 2020 r., z: https://targi.krakow.pl/
Google Scholar

Tobera, Marek (2008). Bibliologia wobec polskiego rynku książki 1944–2007. Przegląd Biblioteczny, 1, 37–66.
Google Scholar

Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2020. Wyniki badania (2020). W: InfoWire.pl [online]. Pobrano 29 stycznia 2021 r., z: https://infowire.pl/generic/release/549196/urlopowe-zwyczaje-polakow-lato-2020-wyniki-badania
Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2020 r. poz. 713.
Google Scholar

Warszawskie Targi Książki [online]. Pobrano 14 lipca 2020 r., z: www.targi-ksiazki.waw.pl/o_targach-fakty_i_liczby
Google Scholar

Wiadomości Turystyczne [online]. Pobrano 12 lipca 2020 r., z: www.wiadomosciturystyczne.pl
Google Scholar

Wojciechowska, Maja (2009). Współczesne formy reklamy książki. Zarządzanie Biblioteką, 1, 97–110.
Google Scholar

Wojciechowska, Maja & Zielińska, Marta (2020). Książka jako produkt turystyczny (na przykładzie Grudziądza). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2, 127–153.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-7435.31.08

Wojciechowska, Maja & Zielińska, Marta (2021). Rola książki regionalnej i turystycznej w promocji regionu na przykładzie Grudziądza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2, 19–42.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.02

Wójcik, Magdalena (2013). Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-03

Jak cytować

Wojciechowska, M., & Zielińska, M. (2022). Rynek regionalnej książki turystycznej i formy jej promocji na przykładzie Grudziądza oraz regionu kujawsko-pomorskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(34), 23–47. https://doi.org/10.18778/0860-7435.34.02

Numer

Dział

Articles