Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska
https://orcid.org/0000-0001-5868-6840

Z-ca redaktora naczelnego

dr Agata Walczak-Niewiadomska
https://orcid.org/0000-0002-9292-1805

Sekretarz

dr Grzegorz Czapnik
https://orcid.org/0000-0001-5396-0812

Kolegium redakcyjne:

redakcja tematyczna

dr hab. prof. UŁ Ewa Andrysiak
ewa.andrysiak@uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0002-5949-6130

prof. dr hab. Andrzej Wałkówski
andrzej.walkowski@uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0001-5446-3885

dr Zbigniew Gruszka
zbigniew.gruszka@uni.lodz.pl
https://orcid.org/0000-0002-7834-3893

redakcja językowa, korekta polonistyczna

dr Alina Brzuska-Kępa
https://orcid.org/0000-0003-2385-620X

redakcja statystyczna

dr hab. prof. UŁ Jan Degirmendžić
https://orcid.org/0000-0002-9022-5822

członek zespołu

mgr Tomasz Piestrzyński
tomasz.piestrzynski@lib.uni.lodz.pl

konsultant ds. jęz. angielskiego

dr Joanna Pawliczak
joanne.emerald@gmail.com

Rada naukowa:

prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, Uniwersytet Łódzki (Polska)
prof. dr hab. Grażyna Gzella, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-9024-4601
dr hab. prof. UJK Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-3463-6432
dr hab. prof. UKW Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8054-9946
dr hab. prof. UwB Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku (Polska)
dr Artur Jazdon, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Polska)
https://orcid.org/0000-0002-0922-5703
dr Kateřina Lohrová, Západočeská univerzita v Plzni (Czechy)
dr Libuše Foberová, Slezská univerzita v Opavě (Czechy)
dr Anna Karlskov Skyggebjerg, Aarhus Universitet (Dania)
https://orcid.org/0000-0002-0711-1964
Aase Kristine Tveit, Hogskolen i Oslo og Akershus (Norwegia)
https://orcid.org/0000-0001-6634-6109
doc. dr Olga Ciwkacz, Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie (Ukraina)
prof. Bruce Fraser, Boston University (USA)
prof. Ken P. Turner, University of Brighton (Wielka Brytania)