Recenzenci

Recenzenci w 2021

dr Kamila Augustyn, Uniwersytet Wrocławski

dr Bogumiła Celer, Książnica Pedagogiczna w Kaliszu

dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Sabina Kwiecień, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Beata Langer, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UJK Aleksandra Lubczyńska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak, Akademia Kaliska

Recenzenci w 2020

dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Małgorzata Jaskowska, Uniwersytet Jagielloński

dr Magdalena Koziak-Podsiadło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Magdalena Król, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Dominik Piotrowski, Biblioteka Główna UMK w Toruniu

dr Anna Seweryn, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Monika Zub, Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej

Recenzenci w 2019

dr Adam Bańdo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak, Uniwersytet Warszawski

dr Seweryn Dobrzelewski, Uniwersytet Warszawski

dr Katarzyna Domańska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Anna Dymmel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Marlena Gęborska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Grzegorz Gmiterek, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Agnieszka Gołda, Uniwersytet  Śląski w Katowicach

dr hab. Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Anita Has-Tokarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Bożena Hojka, Uniwersytet Wrocławski

dr Adam Jachimczyk, Uniwersytet Warszawski

dr inż. Mariusz Jarocki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Joanna Kamińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Sebastian Kotuła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Krystyna Kwapisiewicz-Hudzik, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Urszula Lisowska-Kożuch

dr Agnieszka Łakomy-Chłosta, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Wanda Matras-Mastalerz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Anna Mierzecka, Uniwersytet Warszawski

dr Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Marta Nadolna-Tłuczykont, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Anna Nosek, Uniwersytet w Białymstoku

dr Mikołaj Ochmański, Uniwersytet Warszawski

dr Lucyna Sadzikowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Izabela Swoboda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Anna Wałek, Biblioteka Politechniki Gdańskiej

dr Joanna Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Renata Zając, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Recenzenci w 2018

dr Adam Bańdo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Katarzyna Domańska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Renata Frączek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Gołda, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

dr Małgorzata Gwadera, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Anita Has-Tokarz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Bożena Hojka, Uniwersytet Wrocławski

prof. Iwona Imańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Jolanta Kępa-Mętrak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Sebastian Kotuła, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Hanna Langer, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Łakomy-Chłosta, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Łuszpak, Uniwersytet Wrocławski

dr Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr Marta Nadolna-Tłuczykont, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Grażyna Piechota, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Renata Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski

prof. Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Iwona Sójkowska, Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej

dr Izabela Swoboda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Agnieszka Wandel, Uniwersytet Wrocławski

dr Zuzanna Wiorogórska, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci w 2017:

dr Sylwia Bielawska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Libuše Foberová, Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy
prof. dr hab. Jan Gancewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Agnieszka Gołda, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Małgorzata Góralska, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Magdalena Kwiatkowska, Uniwersytet Łódzki
dr Sabina Kwiecień, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Urszula Lisowska-Kożuch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Karol Makles, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Aleksandra Mochocka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr Renata Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Michał Rogoż, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Łukasz Salski, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Katarzyna Tałuć, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Anna Tokarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Åse Kristine Tveit, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norwegia
dr hab. Adrian Uljasz, Uniwersytet Rzeszowski
dr Katarzyna Zimnoch, Uniwersytet w Białymstoku
dr Beata Żołędowska-Król, Uniwersytet Śląski w Katowicach