Indeksowanie

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum indeksowane jest przez następujące serwisy:

CEON Biblioteka Nauki
ERIH PLUS
EBSCO
DOAJ
PolINDEX
HAL
Biblioteka Nauki
BazHum
ARIANTA
MIAR
PBN Polska Bibliografia Naukowa
WorldCat
Google Scholar
ViFaOst
LitDok

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.