Rola książki regionalnej i turystycznej w promocji regionu na przykładzie Grudziądza

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.02

Słowa kluczowe:

książka regionalna, książka turystyczna, promocja, Grudziądz, rynek książki, marketing terytorialny

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie analizy znaczenia książki regionalnej dla rynku turystycznego na przykładzie Grudziądza. W związku z tym zaprezentowano wyniki badania ankietowego dotyczącego postaw i preferencji związanych z książką regionalną i turystyczną. Pozwoliło to pokazać rolę tych publikacji w marketingu regionalnym w regionie kujawsko-pomorskim. Aby lepiej zobrazować zjawisko wykorzystano informacje z różnych obszarów – szeroko rozumianego marketingu regionalnego, turystyki, czytelnictwa, marketingu miast, a także z zakresu promocji wydawnictw.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bogdanowska-Olszówka, Bernadeta (2002). Funkcje prasy lokalnej na przykładzie analizy kręgów tematycznych w „Ziemi Kolbuszowskiej”. Rocznik Kolbuszowski, 6, 31–42.
Google Scholar

Czerwiński, Janusz (2011). Podstawy turystyki. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
Google Scholar

Gołębiewski, Łukasz (2018). Rynek książki w Polsce 2017. Dystrybucja. Warszawa: Biblioteka Analiz.
Google Scholar

Marketing miejsc – miasto na sprzedaż od zaraz (2017). W: Poradnik Przedsiębiorcy (online). Pobrane 10 grudnia 2020 r., z: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-marketing-miejsc-miasto-na-sprzedaz
Google Scholar

Niezgoda, Agnieszka (2011). Możliwości wykorzystania marketingu miejsc na obszarze recepcji turystycznej – istota i problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 75, 393–406.
Google Scholar

Sekuła, Alicja (2005). Marketing terytorialny. W: M. Daszkowska (red.), Marketing. Ujęcie systemowe (s. 216–237). Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Google Scholar

Szromnik, Andrzej (2012).Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Świat Czytników (2020). Podsumowanie roku 2019: rynek e-booków w Polsce. Pobrane 10 maja 2021 r., z: https://swiatczytnikow.pl/podsumowanie-roku-2019-rynek-e-bookow-w-polsce/
Google Scholar

Urząd Miejski w Grudziądzu (2019).Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Pobrane 10 grudnia 2020 r., z: http://bip.grudziadz.pl/strony/18661.dhtml
Google Scholar

Wojciechowska, Maja (2009). Współczesne formy reklamy książki. Zarzadzanie Biblioteką, 1, 97–110.
Google Scholar

Wojciechowska, Maja & Zielińska, Marta (2020). Książka jako produkt turystyczny (na przykładzie Grudziądza). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 2(31), 127–153.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0860-7435.31.08

Pobrania

Opublikowane

2021-09-30

Jak cytować

Wojciechowska, M., & Zielińska, M. (2021). Rola książki regionalnej i turystycznej w promocji regionu na przykładzie Grudziądza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, 1(32), 19–42. https://doi.org/10.18778/0860-7435.32.02

Numer

Dział

Articles