Pomiędzy słowem a gestem – błędy glottodydaktyczne wynikające z braku kompatybilności między językiem a mową ciała

Autor

  • Barbara Morcinek-Abramczyk Uniwersytet Śląski, Szkoła Języka i Kultury Polskiej image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.09

Słowa kluczowe:

komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna, mowa ciała, gesty, błąd glottodydaktyczny, gesty japońskie

Abstrakt

W nauczaniu języka polskiego jako obcego można zauważyć znaczną lukę. Luka ta obejmuje nauczanie komunikacji pozawerbalnej. Wydawać by się mogło, że przyswojenie kodu pozawerbalnego polszczyzny nastąpi u studenta synchronicznie z rozwijaniem sprawności językowej, ale okazuje się, że interferencja pomiędzy kodem niewerbalnym wyniesionym z kraju ojczystego i kodem typowym dla kraju języka docelowego jest na tyle duża, że powoduje zakłócenia w komunikacji. Na tym polu równie często pojawiają się błędy glottodydaktyczne wynikające z braku świadomości, że ten aspekt porozumiewania się powinien być też nauczany w trakcie zajęć dydaktycznych. Artykuł ten ma zatem na celu wskazanie miejsc, na które należy zwrócić szczególną uwagę w procesie nauczania, by w miarę możliwości ograniczyć problemy komunikacyjne studentów z różnych kultur.

Bibliografia

Cohen D., 2010, Mowa ciała. Wszystko, co trzeba wiedzieć o komunikacji pozawerbalnej, Warszawa.
Google Scholar

Dul R. A., 1995, Komunikacja niewerbalna w teorii i badaniach, w: Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, Warszawa.
Google Scholar

Ekman P., 1965, Communication through nonverbal behavior: A source of information about interpersonal relationship, w: Affect, cognition and personality, New York.
Google Scholar

Głażewska E., Kusio U., 2012, Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Wybór zagadnień, Lublin.
Google Scholar

Hall E.T., 1963, A System for the Notation of Proxemic Behavior, „American Anthropologist” 1963, vol. 65.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/aa.1963.65.5.02a00020

Hall E. T., 2001, Poza kulturą, Warszawa.
Google Scholar

Jarząbek K., 2002, Mowa ciała ludzkiego w: Mowa ciała i jej funkcje w kulturze. Materiały z konferencji naukowej pod redakcją: Małgorzaty Jasińskiej, Joanny Kuć, Siedlce.
Google Scholar

Knapp M. L., Hall J. A., 1997, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław.
Google Scholar

Leathers D. G., 2007, Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa.
Google Scholar

Orzechowski S. W., 2007, Komunikacja niejęzykowa a wiarygodność, Lublin.
Google Scholar

Sekiguchi T., Azja nie istnieje, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 2008/4(112).
Google Scholar

Tomański R., 2011, Tatami kontra krzesła. O Japończykach i Japonii, Warszawa.
Google Scholar

Załazińska A., 2001, Schematy myśli wyrażane w gestach. Gesty metaforyczne obrazujące abstrakcyjne relacje i zasoby podmiotu mówiącego, Kraków.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-01-01

Jak cytować

Morcinek-Abramczyk, B. (2015). Pomiędzy słowem a gestem – błędy glottodydaktyczne wynikające z braku kompatybilności między językiem a mową ciała. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 22, 125–141. https://doi.org/10.18778/0860-6587.22.09