Cele uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego na studiach polskich dla cudzoziemców. Analiza potrzeb językowych studentów i implikacje dydaktyczne

Autor

  • Dominika Bucko Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, Zakład Językoznawstwa Stosowanego image/svg+xml
  • Marzena Wawrzeń Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, Zakład Języka Polskiego Jako Obcego image/svg+xml https://orcid.org/0000-0001-7452-5385

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.02

Słowa kluczowe:

analiza potrzeb językowych, ankieta, nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie akademickim

Abstrakt

Studia polskie dla cudzoziemców to nowo otwarty kierunek na Wydziale Polonistyki UJ, odpowiadający na rosnące zapotrzebowanie poznawania języka polskiego w ramach kształcenia uniwersyteckiego. W bieżącym roku akademickim 2022/2023 zdecydowana większość studentów tego kierunku to osoby pochodzące z Ukrainy. Z tego względu zakładane cele kształcenia powinny ulec modyfikacjom, by uwzględniać potrzeby językowe studentów zza wschodniej granicy. Celem artykułu jest zaprezentowanie ankiety jako narzędzia badawczego, które umożliwiło nam określenie priorytetów językowych tej grupy studentów. Zdefiniowanie językowych i pozajęzykowych potrzeb pozwala na włączenie ich do celów, efektów i treści kształcenia. Po omówieniu wyników ankiety postawimy wnioski dotyczące potrzeb językowych oraz rozwiązań dydaktycznych będących odpowiedzią na cele i priorytety studentów z Ukrainy.

Bibliografia

Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., 2010, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa.
Google Scholar

Długosz P., Kryvachuk L., Izdebska-Długosz D., 2022, Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość, https://omp.academicon.pl/wa/catalog/view/uchodzcy-ukraina/173/352 [06.07.2023].
Google Scholar

Izdebska-Długosz D., 2017, Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1–B1), Rzeszów.
Google Scholar

Izdebska-Długosz D., 2021a, Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych, Kraków.
Google Scholar

Izdebska-Długosz D., 2021b, Polski dla nas 1. Deklinacja i składnia kontrastywnie dla Słowian wschodnich (A2–B2), Kraków.
Google Scholar

Kowalewska M., 2014, Co nas łączy… Teoria i zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego, Kraków.
Google Scholar

Kowalewska M., Kowalewski J., 2008/2010, Co nas łączy… Materiały do nauczania języka polskiego na Wschodzie i studentów ze Wschodu. Część I i II, Kraków.
Google Scholar

Kowalewski J., 2019, Gramatyka heretyka. Nie tylko dla uczących (się) języka polskiego na Ukrainie, Kraków.
Google Scholar

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., 2010, Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków.
Google Scholar

https://sylabus.uj.edu.pl/pl/5/1/2/21/200?masterElement=21 [14.05.2023].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Bucko, D., & Wawrzeń, M. (2024). Cele uczenia się i nauczania języka polskiego jako obcego na studiach polskich dla cudzoziemców. Analiza potrzeb językowych studentów i implikacje dydaktyczne. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 21–41. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.02 (Original work published 7 grudzień 2023)