Wpływ targów GameON 2019 na produkt miejski i promocję Kielc

Autor

  • Waldemar Cudny Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych https://orcid.org/0000-0002-3259-6086
  • Kornel Piechota Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Geograficznych

DOI:

https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.11

Słowa kluczowe:

Targi GameON, event, impreza, event marketing miast, promocja, branding miast

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja targów gier komputerowych GameON zorganizowanych w Kielcach w 2019 r. Problem badawczy stanowiła ocena oddziaływania imprezy na rozwój produktu miejskiego Kielc oraz na promocję miasta. Opracowanie oparto na wynikach badań ankietowych wykonanych w grupie respondentów będących widzami imprezy. Zastosowano dobór dostępnościowy, dlatego rezultaty analizy nie mają charakteru reprezentatywnego. Za podbudowę teoretyczną posłużyła koncepcja event marketingu miast. Przeprowadzone badania wykazały, że zdaniem respondentów targi GameON 2019 to interesujące wydarzenie wzbogacające produkt miejski Kielc (głównie produkt turystyczny), wpływające pozytywnie na promocję miasta, a w konsekwencji na jego markę. Wykorzystana w artykule koncepcja obrazująca proces event marketingu miast znalazła swoje potwierdzenie w wybranym do badań studium przypadku.

Bibliografia

Anholt, S. (2004). Editor’s foreword to the first issue. Place Branding and Public Diplomacy, 1 (1), 4–11. https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990001
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990001

Anholt, S. (2008). Place branding: Is it marketing or isn’t it? Place Branding and Public Diplomacy, 4 (1), 1–6. https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.6000088
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.6000088

Anholt, S. (2010). Places: Identity, image and reputation. London: Palgrave Macmillan.
Google Scholar

Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo Bernardinum.
Google Scholar

Ashworth, G. (2009). The instruments of place branding: How is it done? European Spatial Research and Policy, 16 (1), 9–22. https://doi.org/10.2478/v10105-009-0001-9
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/v10105-009-0001-9

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Borowczyk, K., Mikoś, J. (2021). Promocja. W: Encyklopedia Zarządzania. Pobrane z: https://mfiles.pl/pl/index.php/Promocja (1.10.2021).
Google Scholar

CENTREX Central East European Exhibition Statistics (2019). Pobrane z: https://www.centrexstat.org/index.php/statistics-audit/centrex-statistics (1.10.2021).
Google Scholar

Cudny, W. (2016). Festivalisation of urban spaces: Factors, processes and effects. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31997-1
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-31997-1

Cudny, W. (2019). City branding and promotion: The strategic approach. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351041942
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9781351041942

Cudny, W. (2020). The concept of place event marketing: Setting the agenda. W: W. Cudny (red.), Urban events, place branding and promotion: Place event marketing (s. 1–24). London: Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780429424847-1

Cudny, W. (red.) (2021). Place event marketing in the Asia Pacific region: Branding and promotion in cities. London: Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780367823764

Czerwiński, J. (2015). Podstawy turystyki. Warszawa: CeDeWu.
Google Scholar

Esu, B.B., Arrey, V.M.-E. (2009). Branding cultural festival as a destination attraction: A case study of Calabar Carnival Festival. International Business Research, 2 (3), 182–192. https://doi.org/10.5539/ibr.v2n3p182
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5539/ibr.v2n3p182

Florek, M. (2014). Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta źródła i pomiar. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Google Scholar

Gaming (2021). W: Techopedia. Pobrane z: https://www.techopedia.com/definition/1913/gaming (1.10.2021).
Google Scholar

García, B. (2004). Urban regeneration, arts programming and major events: Glasgow 1990, Sydney 2000 and Barcelona 2004. International Journal of Cultural Policy, 10 (1), 103–118. https://doi.org/10.1080/1028663042000212355
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1028663042000212355

Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29 (3), 403–428. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.07.017
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.07.017

Getz, D., Page, S.J. (2016a). Event studies: Theory, research and policy for planned events. London: Routledge.
Google Scholar

Getz, D., Page, S.J. (2016b). Progress and prospects for event tourism research. Tourism Management, 52, 593–631. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.007
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.007

Goldblatt, J. (1990). Special events: The art and science of celebration. New York: Van Nostrand Reinhold.
Google Scholar

Gomez-Casero, G., Alba, C.A.J., López-Guzman, T., Gálvez, J.C.P. (2020). Theatre festival as a tourist attraction: A case study of Almagro International Classical Theatre Festival, Spain. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 14 (4), 599–617. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-04-2019-0061
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/IJCTHR-04-2019-0061

Hoyle, L.H. (2002). Event marketing: How to successfully promote events festivals conventions and expositions. New York: John Wiley & Sons.
Google Scholar

Jaworowicz, M., Jaworowicz, P. (2016). Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Warszawa: Difin.
Google Scholar

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł – organizacja – zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Google Scholar

Kaplanidou, K. (2009). Relationships among behavioral intentions, cognitive event and destination images among different geographic regions of Olympic Games spectators. Journal of Sport & Tourism, 14 (4), 249–272. https://doi.org/10.1080/14775080903453815
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14775080903453815

Kavaratzs, M., Ashworth, G. (2008). Place marketing: How did we get here and how are we going? Journal of Place Management and Development, 1 (2), 150–165. https://doi.org/10.1108/17538330810889989
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/17538330810889989

Kim, S.-K., Park, J.-A., Kim, W. (2016). The mediating effect of destination image on the relationship between spectator satisfaction and behavioral intentions at an international sporting event. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21 (3), 273–292. https://doi.org/10.1080/10941665.2015.1048262
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10941665.2015.1048262

Kotler, P.T., Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. Upper Saddle River: Pearson.
Google Scholar

Kurek, W. (red.) (2012). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Łobocki, M. (2003). Metody i techniki badań pedagogicznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Mika, M. (2012). Formy turystyki biznesowej. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 300–312). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Mokras-Grabowska, J. (2016). Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna. Turyzm/Tourism, 26 (1), 13–19. https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.02
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.26.1.02

Pawlicz, A. (2011). Turystyka międzynarodowa. W: A. Panasiuk (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji (s. 344–370). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Pilch, T., Bauman, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
Google Scholar

Prayag, G., Savalli, M. (2020). Residents’ perceptions of event impacts and support for the 2012 Formula One Grand Prix in Monaco. W: D. Gursoy, R. Nunkoo, M. Yolal (red.), Festival and event tourism impacts (s. 139–153). London: Routledge.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4324/9780429274398-12

Quinn, B. (2006). Problematising ’festival tourism’: Arts festivals and sustainable development in Ireland. Journal of Sustainable Tourism, 14 (3), 288–306. https://doi.org/10.1080/09669580608669060
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09669580608669060

Ratkowska, P. (2010). O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze. Turystyka Kulturowa, 6, 26–46.
Google Scholar

Ritchie, J.R.B. (1984). Assessing the impact of hallmark events: Conceptual and research issues. Journal of Travel Research, 23 (1), 2–11. https://doi.org/10.1177%2F004728758402300101
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/004728758402300101

von Rohrscheidt, M.A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: GWSHM Milenium.
Google Scholar

Saulski, A. (2013). Gaming – niepoważnie poważny interes. W: W Gospodarce. Pobrane z: https://wgospodarce.pl/opinie/2797-gaming-niepowaznie-powazny-interes (4.10.2021).
Google Scholar

Sport elektroniczny (2021). W: Wikipedia. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport_elektroniczny (1.10.2021).
Google Scholar

Stasiak, A. (2013). Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń. Turyzm/Tourism, 23 (1), 29–38.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/tour-2013-0003

Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007–2020. Aktualizacja (2015). Pobrane z: http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/pliki/strategia-rozwoju-miasta-kielce-aktualizacja-15092016.pdf (1.10.2021).
Google Scholar

Swarbrooke, J., Horner, S. (2001). Business travel and tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-4392-4.50012-4

Szromnik, A. (2012). Marketing terytorialny, miasto: Miasto i region na rynku. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
Google Scholar

Tara-Lunga, M.-O. (2012). Major special events: An interpretative literature review. Management & Marketing, 7 (4), 759–776.
Google Scholar

Targi Kielce (2021). Pobrane z: https://www.targikielce.pl/o-firmie (1.10.2021).
Google Scholar

Urząd Statystyczny w Kielcach (2020). Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020. Miasto Kielce. Pobrane z: https://kielce.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_swietokrzyskie/portrety_miast/miasto_kielce.pdf (1.10.2021)
Google Scholar

Xiao, J., Jin, L. (2020). The role of an urban festival: Case study of the Pingyao International Film Festival. W: X. Gu, M.K. Lim, J. O’Connor (red.), Re-imagining creative cities in twenty-first century Asia (s. 161–174). Cham: Palgrave Macmillan.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-46291-8_11

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Cudny, W., & Piechota, K. (2021). Wpływ targów GameON 2019 na produkt miejski i promocję Kielc. Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 34(6), 123–134. https://doi.org/10.18778/2543-9421.06.11

Numer

Dział

Articles