Opłaty

Czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.