Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNA:        
dr hab. Ewa Szafrańska prof. UŁ Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus Google Scholar
ZASTĘPCA REDAKTOR NACZELNEJ:        
dr Joanna Kowalczyk-Anioł Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus Google Scholar
SEKRETARZ:        
mgr Angelika Jasion Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID   Google Scholar
RADA NAUKOWA:        
Waldemar Cudny   Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus  
Mariusz Czepczyński Uniwersytet Gdański, Polska
Universita degli Studi di Roma Tor Vergata: Roma, Lazio, IT, Włochy
ORCID Scopus Google Scholar
Annegret Haase   Helmholtz Centre for Environmental Research, Niemcy ORCID Scopus  
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz   Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus  
Tomasz Kaczmarek   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska   Scopus Google Scholar
Szymon Marcińczak   Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus Google Scholar
René Matlovič   University of Presov, Słowacja ORCID Scopus Google Scholar
Joseph Salukvadze   Tbilisi State University, Gruzja   Scopus Google Scholar
Dariusz Sokołowski   Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska ORCID Scopus Google Scholar
Zdeněk Szczyrba   Palacký University of Olomouc, Czechy ORCID Scopus Google Scholar
Przemysław Śleszyński   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polska ORCID Scopus Google Scholar
Petra Špačková   Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy ORCID Scopus Google Scholar
Tiit Tammaru   University of Tartu, Estonia ORCID Scopus Google Scholar
Grzegorz Węcławowicz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polska ORCID Scopus Google Scholar
Anita Wolaniuk Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus  
Andrzej Zborowski   Uniwersytet Jagielloński, Polska ORCID    
Iwona Jażdżewska Uniwersytet Łódzki, Polska ORCID Scopus Google Scholar