Instrukcja redakcyjna

Czasopismo Konwersatorium Wiedzy o Mieście publikuje artykuły o objętości nie większej niż 8000 słów, notatki badawcze do 2500 słów oraz raporty i recenzje książek nieprzekraczające 1000 słów. W uzasadnionych przypadkach (na prośbę Autora) redakcja może jednak zaakceptować obszerniejsze prace.

Artykuły należy składać w języku polskim. Tekst pracy powinien zawierać podpisane i umieszczone w odpowiednich miejscach rysunki, tabele i ew. fotografie. Materiał ilustracyjny powinien być dodatkowo zapisany także w oddzielnych, oryginalnych dokumentach (ale nie w PDF). Artykuł musi posiadać streszczenie/abstrakt, wskazujące zwięźle cel, metody i wyniki badań (do 200 słów), a także słowa kluczowe (max 6 słów)

Na pierwszej stronie autorzy powinni umieścić swoje imię i nazwisko, nr ORCID, miejsce pracy wraz z adresem oraz adres e-mail, ew. w celu przyspieszenia kontaktu numer telefonu komórkowego (nieobligatoryjnie).

Przypisy bibliograficzne zapisywane są w stylu APA.

Szczegółowe wytyczne redakcyjne dla Autorów: PDF

Prace należy zgłaszać za pomocą platformy Open Journal System (OJS) lub mailowo na adres: konwersatorium@geo.uni.lodz.pl

Zapraszamy do współpracy!