Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo  Konwersatorium Wiedzy o Mieście indeksowane jest przez następujące serwisy:

Biblioteka Nauki
CEJSH
DOAJ (Directory of Open Access Journals) 
ERIH PLUS
MIAR
Sherpa Romeo

Czasopismo  Konwersatorium Wiedzy o Mieście wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.