Proces recenzyjny

"Konwersatorium Wiedzy o Mieście" stosuje zasady double-blind review.

Redakcja przyjmuje lub odrzuca zgłoszenia na podstawie recenzji zewnętrznych. Recenzenci powinni być specjalistami w wybranej dziedzinie naukowej, ich kompetencje powinny być zgodne są z tematyką ocenianego artykułu. Każdy artykuł podlega co najmniej dwóm recenzjom.

W trakcie procesu recenzowania tożsamość autora nie jest ujawniana recenzentom i odwrotnie. Manuskrypt powinien być sporządzony bez informacji wskazujących na tożsamość autora – w tym afiliacji i odniesień do innych prac autora. Informacje umożliwiające identyfikację autora należy usunąć zarówno z tekstu, jak i z przypisów.