O czasopiśmie

Konwersatorium Wiedzy o Mieście jest czasopismem, którego geneza sięga lat 80. XX wieku, kiedy zaczęła ukazywać się seria wydawnicza pod tym samym tytułem. Kolejne monografie w tej serii były pokłosiem corocznych Konwersatoriów Wiedzy o Mieście, zainaugurowanych blisko 30 lat temu przez prof. Stanisława Liszewskiego, w których udział brali najwybitniejsi geografowie, socjologowie, ekonomiści, architekci i urbaniści ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, a także z zagranicy.

Konwersatorium jest marką rozpoznawalną wśród badaczy miast i regionów. O jego szerokiej recepcji w środowisku naukowym świadczy ogromna liczba cytowań opublikowanych artykułów.

W 2016 roku seria wydawnicza została przekształcona w czasopismo Konwersatorium Wiedzy o Mieście, które jako kontynuacja dotychczasowej serii, będzie ukazywać się w formie rocznika.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Tematyka czasopisma obejmuje prace z szeroko rozumianej geografii osadnictwa ze szczególnym uwzględnieniem geografii miast. Publikowane prace mają charakter teoretyczny, przeglądowy, empiryczny i metodologiczny. Czasopismo adresowane jest do przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych, których przedmiotem badań są różne formy osadnictwa miejskiego i zasięg ich oddziaływania: geografii, socjologii, architektury i urbanistyki, demografii, ekonomii, gospodarki przestrzennej oraz praktyków zajmujących się problematyką miejską.

Punktacja MEiN (lipiec 2023): 70 pkt.

Liczba artykułów opublikowana w ubiegłym roku: 14

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Strona czasopisma: Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Polityka OA

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.