Proces recenzyjny

Proces recenzji

Nadsyłane do publikacji są wstępnie oceniane przez redakcję czasopisma pod względem formalnym. Następnie artykuły zostają skierowane do recenzentów. Wszystkie artykuły naukowe publikowane są recenzowane przez od jednego do trzech niezależnych recenzentów – doświadczonych specjalistów w danej dyscyplinie. Recenzenci zasadniczo pochodzą z innej jednostki (uczelni, wydziału) niż autor. Wyjątkowo recenzent może być z tego samego ośrodka jeśli nie wchodzi w grę konflikt interesów (np. pokrewieństwo, podległość służbowa, wspólna publikacja w ciągu ostatnich trzech lat). Recenzent ma prawo do anonimowości (recenzja jednostronnie ślepa), ma także prawo poznać nazwiska autorów. Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie kilku propozycji recenzentów. Nazwiska recenzentów Redakcja umieszcza rokrocznie na stronie internetowej czasopisma.

Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej, opracowanej według specjalnego formularza:

  • wersja polska do pobrania: PDF
  • wersja angielska do pobrania: PDF