Indeksowanie

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica indeksowane jest przez następujące serwisy:

CEEOL
CEJSH
ERIH PLUS
Index Copernicus