Indeksowanie i archiwizacja

Indeksowanie

Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica indeksowane jest przez następujące serwisy:

CEEOL
DOAJ
Biblioteka Nauki
CEON Biblioteka Nauki
Arianta
ERIH PLUS
GeoRef
PBN Polska Bibliografia Naukowa
Polish Scientific Journals Database (PSJD)
Sherpa Romeo

Archiwizacja

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.