Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Zbigniew Rdzany, dr hab. prof. UŁ, zbigniew.rdzany@geo.uni.lodz.pl
ORCID
Scopus

Sekretarz

Marta Rudna, mgr
marta.rudna@edu.uni.lodz.pl
ORCID
Scopus

Małgorzata Frydrych, dr, malgorzata.frydrych@geo.uni.lodz.pl
ORCID
Scopus

Kolegium redakcyjne

Jan Degirmendžić, dr hab. prof. UŁ, jan.degirmendzic@geo.uni.lodz.pl (redaktor statystyczny)
ORCID
Scopus

Jolanta Fiszbak, dr hab. prof. UŁ, jolanta.fiszbak@uni.lodz.pl (redaktor językowy)
ORCID

Anna Majchrowska, dr, anna.majchrowska@geo.uni.lodz.pl (redaktor tematyczny – geografia fizyczna, geoekologia)
ORCID
Scopus

Aleksander Szmidt, dr, aleksander.szmidt@geo.uni.lodz.pl (redaktor tematyczny – GIS, kartografia cyfrowa)
ORCID
Scopus

Rada Naukowa Folia Geographica Physica

prof. zw. dr hab. Paweł Jokiel, pawel.jokiel@geo.uni.lodz.pl (Uniwersytet Łódzki)
ORCID
Scopus

PhD Polina LEMENKOVA
pauline.lemenkova@gmail.com (Université Libre de Bruxelles, École polytechnique de Bruxelles, Brussels, Wydział Inżynierii)
ORCID
Scopus

prof. zw. dr hab. Adam Łajczak, adam.lajczak@up.krakow.pl  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
ORCID
Scopus

Mgr. Ján Novotnẏ, PhD., geognovo@savba.sk (Slovenská Akademia Vied, Geografický ústav /Instytut Geografii, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława)
ORCID
Scopus

doc. RNDr. Eva Pauditšovă, PhD., eva.paudistsova@uniba.sk (Univerzita Komenského v Bratislave/Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)
Scopus

dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP, mariusz.szubert@up.krakow.pl (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
ORCID
Scopus

prof. Tomasz Kalicki, dr hab. prof.
tomaszkalicki@gmail.com (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
ORCID