Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Zbigniew Rdzany

Sekretarz

Małgorzata Frydrych

Kolegium redakcyjne

Jan Degirmendžić (redaktor statystyczny)

Jolanta Fiszbak (redaktor językowy)

Anna Majchrowska (redaktor tematyczny – geografia fizyczna, geoekologia)

Aleksander Szmidt (redaktor tematyczny – GIS, kartografia cyfrowa)

Rada Naukowa Folia Geographica Physica

prof. zw. dr hab. Paweł Jokiel (Uniwersytet Łódzki)

prof. zw. dr hab. Adam Łajczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Mgr. Ján Novotnẏ, PhD. (Slovenská Akademia Vied, Geografický ústav /Instytut Geografii, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława)

doc. RNDr. Eva Pauditšovă, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave/Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)

dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)