Analiza przyczynowości i efekt zarażania na rynku obligacji skarbowych

Autor

  • Paweł Sekuła Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.30.04

Słowa kluczowe:

rynek obligacji, efekt zarażania, przyczynowość w sensie Grangera, kryzys finansowy

Abstrakt

Artykuł analizuje relacje między wybranymi rynkami obligacji skarbowych w Europie. Badanie koncentruje się na dwóch okresach: od stycznia 2006 r. do grudnia 2018 r. i od stycznia 2010 r. do grudnia 2013 r. W przypadku pierwszego okresu zastosowano dwuwymiarowy model autoregresji wektorowej z danymi tygodniowymi. Wyniki empiryczne wskazały na dwukierunkowe relacje między rynkami rozwiniętymi i jednokierunkową przyczynowość w przypadku Grecji i Europy Środkowej. Badania nad drugim okresem, dotyczące kryzysu finansów publicznych Grecji, miały na celu przeanalizowanie tzw. efektu zarażania na rynku obligacji skarbowych, a ich wyniki potwierdziły występowanie efektu zarażania w przypadku państw o niskim ratingu kredytowym.

Bibliografia

Afonso A., Arghyrou M., Bagdatoglou G., Kontonikas A. (2015), On the time-varying relationship between EMU sovereign spreads and their determinants, „Economic Modelling”, 44.
Google Scholar

Arghyrou M.C., Kontonikas A. (2012), The EMU sovereign-debt crisis: Fundamentals, expectations and contagion, „Journal of International Financial Markets, Institutions & Money”, 22.
Google Scholar

Babalos V., Kyei C., Poutos E.I. (2015), Causality and Contagion in EMU Sovereign Bonds Revisited: Novel Evidence from Nonlinear Causality Tests, „Working Papers” 14, University of Pretoria, Department of Economics.
Google Scholar

Beetsma R., Giuliodori M., Jong F., Widijanto D. (2013), Spread the news: The impact of news on the European sovereign bond markets during the crisis, „Journal of International Money and Finance”, 34.
Google Scholar

Bernoth K., Erdogan B. (2012), Sovereign bond yield spreads: A time-varying coefficient approach, „Journal of International Money and Finance”, 31.
Google Scholar

Bernoth K., Hagen J., Schuknecht L. (2012), Sovereign risk premiums in the European government bond market, „Journal of International Money and Finance”, 31.
Google Scholar

Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak B., Grabowski W. (2011), Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, „Materiały i Studia”, 258, Narodowy Bank Polski.
Google Scholar

Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.
Google Scholar

Burzała M. (2015), Zmiana wartości oczekiwanej i wariancji stóp zwrotu z indeksów giełdowych w czasie kryzysu. Zarażanie czy wzajemne zależności rynków kapitałowych? „Zeszyt Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 75.
Google Scholar

Clare A., Lekkos I. (2000), An analysis of the relationship between international bond markets, „Working paper”, Bank of England.
Google Scholar

Dickey D.A., Fuller W.A. (1979), Distribution of the estimators for autoregressive time-series with a unit root, „Journal of the American Statistical Association”, 74.
Google Scholar

Ejsing J., Lemke W. (2009), The Janus-headed salvation: Sovereign and bank credit risk premia during 2008–2009, „Working Paper” 1127, European Central Bank.
Google Scholar

Engle R.F., Granger C.W.J. (1987), Co-integration and error correction: Representation, estimation and testing, „Econometrica”, 55.
Google Scholar

Gennaioli N., Martin A., Rossi S. (2014), Sovereign default, domestic banks and financial institutions, „Journal of Finance”, 69.
Google Scholar

Gomez-Puig M., Sosvilla-Rivero S. (2014), Causality and contagion in EMU sovereign debt markets, „International Review of Economics & Finance”, 33.
Google Scholar

Gorea D., Radev D. (2014), The euro area sovereign debt crisis: Can contagion spread from the periphery to the core? „International Review of Economics and Finance”, 30.
Google Scholar

Granger C.W.J. (1969), Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods, „Econometrica”, 37.
Google Scholar

Kalbaska A., Gatkowski M. (2012), Eurozone sovereign contagion: Evidence from the CDS market (2005–2010), „Journal of Economic Behaviour and Organization”, 83.
Google Scholar

Karkowska R. (2015), The application of GARCH(1,1) model for measuring shocks transmission in bond market, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 3(314).
Google Scholar

Kim S.J., Lucey B.M., Wu E. (2005), Dynamics of Bond Market Integration between Established and New European Union Countries, „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”, 16.
Google Scholar

Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?, „Journal of Econometrics”, 54.
Google Scholar

Maltritz D. (2012), Determinants of sovereign yield spreads in the Eurozone: A Bayesian approach, „Journal of International Money and Finance”, 31.
Google Scholar

Metiu N. (2012), Sovereign risk contagion in the Eurozone, „Economics Letters”, 117.
Google Scholar

Syllignakis M.N., Kouretas G.P. (2011), Dynamic correlation analysis of financial contagion: Evidence from the Central and Eastern European markets, „International Review of Economics and Finance”, 20.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Sekuła, P. (2020). Analiza przyczynowości i efekt zarażania na rynku obligacji skarbowych. Ekonomia Międzynarodowa, (30), 133-153. https://doi.org/10.18778/2082-4440.30.04

Numer

Dział

Articles