Analiza zależności na rynkach finansowych Europy Środkowej

Autor

  • Paweł Sekuła Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.29.04

Słowa kluczowe:

rynki finansowe, korelacja, kointegracja

Abstrakt

Celem artykułu jest przeanalizowanie korelacji i kointegracji rynku akcji, rynku obligacji skarbowych oraz rynku walutowego w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Analiza obejmuje 14 lat, począwszy od stycznia 2006 r., a skończywszy na grudniu 2019 r. Badanie wykazało korelacje między zmiennymi, które były niestabilne w podokresach. Zastosowany w analizie test Engle’a–Grangera nie potwierdził kointegracji między analizowanymi zmiennymi.

Bibliografia

Aggarwal R. (1981), Exchange Rates and Stock Prices: A Study of the US Capital Markets under Floating Exchange Rates, „Akron Business and Economic Review”, 12.
Google Scholar

Agmon T. (1972), The Relations Among Equity Markets in the United States, United Kingdom, Germany and Japan, „Journal of Finance”, 28.
Google Scholar

Andersson M., Krylova E., Vähämaa S. (2008), Why Does the Correlation between Stock and Bond Returns Vary Over Time?, „Applied Financial Economics”, 18(2).
Google Scholar

Branson W.H. (1983), Macroeconomic Determinants of Real Exchange Risk, [w:] R.J. Herring (red.), Managing Foreign Exchange Risk, Cambridge University Press, Cambridge.
Google Scholar

Buszkowska E. (2014), Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 4(928).
Google Scholar

Czapkiewicz A., Jamer P. (2015), Dynamika współzależności Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi, „Ekonometria”, 2(48).
Google Scholar

Demian C.V. (2011), Cointegration in Central and East European markets in light of EU accession, „Journal of International Financial Markets, Institutions & Money”, 21(1).
Google Scholar

Dickey D.A, Fuller W.A. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time-Series with a Unit Root, „Journal of the American Statistical Association”, 74(366).
Google Scholar

Doman M., Doman R. (2011), The Impact of the Exchange Rate Dynamics on the Dependencies in Global Stock Market, „Dynamic Econometric Models”, 11.
Google Scholar

Dornbusch R., Fischer S. (1980), Exchange Rates and the Current Account, „American Economic Review”, 70(5).
Google Scholar

Dyduch J. (2016), Analiza zależności długookresowych między indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych TBSP.INDEX, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 282.
Google Scholar

Embrechts P., Neil A.M., Straumann D. (1999), Correlation: Pitfalls and Alternatives, „Risk”, May.
Google Scholar

Fiszeder P. (2000), Econometric Analysis of the World Stock Indices and Exchange Rates and their Influence on the Warsaw Stock Exchange, „Dynamic Econometric Models”, 4.
Google Scholar

Frankel J.A. (1983), Monetary and Portfolio-Balance Models of Exchange Rate Determination [w:] Bhandari J.S., Putnam B.H. (red.), Economic Interdependence and Flexible Exchange Rates, MIT Press, Cambridge.
Google Scholar

Gjika D., Horvath R. (2013), Stock Market Comovements in Central Europe: Evidence from the Asymmetric DCC Model, „Economic Modelling”, 33.
Google Scholar

Hilliard J.E. (1979), The Relationship Between Equity Indices on World Exchanges, „Journal of Finance”, 34(1).
Google Scholar

Hołubowicz K. (2014), Korelacja indeksów cen akcji na globalnych rynkach finansowych, „Nauki o Finansach”, 2(19).
Google Scholar

Ilmanen A. (2003), Stock-Bond Correlations, „Journal of Fixed Income”, 13(2).
Google Scholar

Kliber A., Kliber P. (2010), Zależności pomiędzy kursami walut środkowoeuropejskich w okresie kryzysu 2008, „Przegląd Statystyczny”, 57(1).
Google Scholar

Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We that Economic Time Series Have a Unit Root?, „Journal of Econometrics”, 54(1–3).
Google Scholar

Lothian J.R. (2002), Internationalization of Money and the Globalization of Financial Markets, „Journal of International Money and Finance”, 21(6).
Google Scholar

Ma C.K., Kao G.W. (1990), On Exchange Rate Changes and Stock Price Reactions, „Journal of Business Finance and Accounting”, 17(3).
Google Scholar

Maddala G.S. (2006), Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Malliaris A.G., Urrita J. (1992), The International Crash of October 1987: Causality Tests, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, 27(3).
Google Scholar

Soenen, L., Hennigar E. (1988), An Analysis of Exchange Rates and Stock Prices: The US Experience between 1980 and 1986, „Akron Business and Economic Review”, 19.
Google Scholar

Syllignakis M.N., Kouretas G.P. (2011), Dynamic Correlation Analysis of Financial Contagion: Evidence from the Central and Eastern European Markets, „International Review of Economics and Finance”, 20(4).
Google Scholar

Syriopoulos T. (2004), International Portfolio Diversification to Central European Stock Markets, „Applied Financial Economics”, 14(17).
Google Scholar

Witkowska D. (2011), Kointegracja kursów walutowych Polski, Węgier i Czech, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, 12(2).
Google Scholar

Zielonka P., Foltyński P. (1999), Korelacje pomiędzy stopami zwrotu wybranych giełd papierów wartościowych w drugiej połowie lat 90, „Nasz Rynek Kapitałowy”, 101.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-03-31

Jak cytować

Sekuła, P. (2020). Analiza zależności na rynkach finansowych Europy Środkowej. Ekonomia Międzynarodowa, (29), 61-80. https://doi.org/10.18778/2082-4440.29.04

Numer

Dział

Articles