Wpływ zadłużenia publicznego na dynamikę wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

  • Zbigniew Karmela Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Makroekonomii
Słowa kluczowe: dług publiczny, wzrost gospodarczy, polityka fiskalna

Abstrakt

W artykule podjęto próbę określenia wpływu wysokości zadłużenia publicznego na wzrost PKB per capita w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1996–2017. Przeprowadzona analiza dowiodła, że wysokie zadłużenie publiczne jest skorelowane z niskim tempem wzrostu gospodarczego. W celu zweryfikowania, czy współistnienie tych kategorii ekonomicznych ma charakter przyczynowo-skutkowy, dokonano estymacji parametrów dla opóźnionych wartości relacji długu do PKB oraz opóźnionego kwadratu tej zmiennej. Posłużono się czterema rodzajami modeli ekonometrycznych (KMNK, model z efektami stałymi, Uogólniona Metoda Momentów systemowa oraz UMM pierwszych różnic). W wyniku wyliczeń otrzymano teoretyczne progowe wartości maksymalnego stosunku zadłużenia publicznego do PKB per capita plasujące się między 67,3% a 77%. W odniesieniu do tak wyestymowanych wartości jedynie Słowenia, Chorwacja i Węgry osiągnęły niebezpieczny poziom długu publicznego.

Bibliografia

Afonso A., Jalles J.T. (2013), Growth and productivity: The role of government debt, „International Review of Economics and Finance”, nr 25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iref.2012.07.004

Baharumshah A.Z., Soon S.V., Lau E. (2017), Fiscal sustainability in an emerging market economy: When does public debt turn bad?, „Journal of Policy Modeling”, nr 39. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2016.11.002

Baum A., Checherita-Westphal C., Rother P. (2013), Debt and growth: New evidence for the euro area, „Journal of International Money and Finance”, nr 32. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2012.07.004

Bilan I. (2015), Economic consequences of public debt. The case of Central and Eastern European countries, „Eurint”, nr 2.

Bilan I., Julian I. (2015), Public debt and economic growth: A two-sided story, „International Journal of Economic Sciences”, nr 2. DOI: https://doi.org/10.20472/ES.2015.4.2.003

Cecchetti S., Zampolli F. (2011), The real effects of debt, „BIS Working Papers”, nr 52.

Checherita-Westphal C., Rother P. (2012), The impact of high government debt on economic growth and its channels: An empiric linvestigation for the euro area, „European Economic Review”, nr 56. DOI: https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2012.06.007

Chen C., Yao S., Hu P., Lin Y. (2017), Optimal government investment and public debt in an economic growth model, „China Economic Review”, nr 45. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.08.005

Cordella T., Ricci L.A., Ruiz-Arranz M. (2005), Debt overhang or debt irrelevance? Revisiting the Debt-Growth Link, „IMF Working Paper”, nr 5/223. DOI: https://doi.org/10.5089/9781451862423.001

Eberhardt M. (2017), Nonlinearities in the relationship between debt and growth: (no) evidence from over two centuries, „Macroeconomic Dynamics”, nr 23. DOI: https://doi.org/10.1017/S1365100517000347

Eberhardt M., Presbitero A. (2015), Public debt and growth: Heterogeneity and non-linearity, „Journal of International Economics”, nr 97. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2015.04.005

Égert B. (2015), Public debt, economic growth and nonlinear effects: Myth or reality?, „Journal of Macroeconomics”, nr 43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2014.11.006

Gómez-Puig M., Sosvilla-Rivero S. (2015), The causal relationship between debt and growth in EMU countries, „Journal of Policy Modeling”, nr 37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2015.09.004

Gómez-Puig M., Sosvilla-Rivero S. (2017), Public debt and economic growth: Further evidence for the euro area, „ICEI Working Papers”, nr 9. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3041117

Imbs J., Ranciere R. (2005), The overhang hangover, „Economic Working Papers”, nr 878. DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-3673

Karadam D.Y. (2018), An investigation of nonlinear effects of debt on growth, „The Journal of Economic Asymmetries”, nr 18. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeca.2018.e00097

Karagöz M., Demirhan A. (2016), Is really debt a man’s whip? „Procedia Economics and Finance”, nr 38. DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30213-1

Kempa B., Sadat K.N. (2017), Spillover effects of debt and growth in the euro area: Evidence from a GVAR model, „International Review of Economics and Finance”. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.01.024

Kumar M., Woo J. (2010), Public debt and growth, „IMF Working Paper”, nr 10/174. DOI: https://doi.org/10.5089/9781455201853.001

Mencinger J., Aristovnik A., Verbic M. (2014), The impact of growing public debt on economic growth in the European Union, „Amfiteatru Economic Journal”, nr 16.

Mencinger J., Aristovnik A., Verbic M. (2015), Revisiting the role of public debt in economic growth: the case of OECD countries, „Engineering Economics”, nr 1. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ee.26.1.4551

Misztal P. (2011), Dług publiczny i wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Polityki Europejskie, „Finanse i Marketing”, nr 5 (54).

Mitze T., Matz F. (2015), Public debt and growth in German federal states: What can Europe learn? „Journal of Policy Modeling”, nr 37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2015.02.003

Moore W., Thomas C. (2008), A meta-analysis of the relationship between debt and growth, „International Journal of Development Issues”, nr 9.

Owusu-Nantwi V., Erickson C. (2016), Public debt and economic growth in Ghana, „African Development Review”, nr 28. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8268.12174

Panizza U., Presbitero A. (2014), Public debt and economic growth: Is there a causal effect? „Journal of Macroeconomics”, nr 41. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2014.03.009

Patillo C., Poirson H., Ricci L.A. (2011), External debt and growth, „Review of Economic and Institutions”, nr 3. DOI: https://doi.org/10.5202/rei.v2i3.45

Reinhart C., Rogoff K. (2010), Growth in a time of debt, „American Economic Review”, nr 2. DOI: https://doi.org/10.3386/w15639

Reinhart C., Reinhart V., Rogoff K. (2012), Debt overhangs: Past and prestent, NBER „Working Paper”, nr 18015. DOI: https://doi.org/10.3386/w18015

Reinhart C., Reinhart V., Rogoff K. (2012), Public debt overhangs: Advanced-economy episodes since 1800, „Journal of Economic Perspectives”, nr 3. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.26.3.69

Siwińska-Gorzelak J. (2015), Dług publiczny a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Teles V., Mussolini C. (2014), Public debt and the limits of fiscal policy to increase economic growth, „European Economic Review”, nr 66. DOI: https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2013.11.003

Opublikowane
2019-06-30
Jak cytować
Karmela, Z. (2019). Wpływ zadłużenia publicznego na dynamikę wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ekonomia Międzynarodowa, (26), 74-95. https://doi.org/10.18778/2082-4440.26.01
Dział
Articles