Wpływ zadłużenia publicznego na dynamikę wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Autor

  • Zbigniew Karmela Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Makroekonomii

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.26.01

Słowa kluczowe:

dług publiczny, wzrost gospodarczy, polityka fiskalna

Abstrakt

W artykule podjęto próbę określenia wpływu wysokości zadłużenia publicznego na wzrost PKB per capita w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1996–2017. Przeprowadzona analiza dowiodła, że wysokie zadłużenie publiczne jest skorelowane z niskim tempem wzrostu gospodarczego. W celu zweryfikowania, czy współistnienie tych kategorii ekonomicznych ma charakter przyczynowo-skutkowy, dokonano estymacji parametrów dla opóźnionych wartości relacji długu do PKB oraz opóźnionego kwadratu tej zmiennej. Posłużono się czterema rodzajami modeli ekonometrycznych (KMNK, model z efektami stałymi, Uogólniona Metoda Momentów systemowa oraz UMM pierwszych różnic). W wyniku wyliczeń otrzymano teoretyczne progowe wartości maksymalnego stosunku zadłużenia publicznego do PKB per capita plasujące się między 67,3% a 77%. W odniesieniu do tak wyestymowanych wartości jedynie Słowenia, Chorwacja i Węgry osiągnęły niebezpieczny poziom długu publicznego.

Bibliografia

Afonso A., Jalles J.T. (2013), Growth and productivity: The role of government debt, „International Review of Economics and Finance”, nr 25.
Google Scholar

Baharumshah A.Z., Soon S.V., Lau E. (2017), Fiscal sustainability in an emerging market economy: When does public debt turn bad?, „Journal of Policy Modeling”, nr 39.
Google Scholar

Baum A., Checherita-Westphal C., Rother P. (2013), Debt and growth: New evidence for the euro area, „Journal of International Money and Finance”, nr 32.
Google Scholar

Bilan I. (2015), Economic consequences of public debt. The case of Central and Eastern European countries, „Eurint”, nr 2.
Google Scholar

Bilan I., Julian I. (2015), Public debt and economic growth: A two-sided story, „International Journal of Economic Sciences”, nr 2.
Google Scholar

Cecchetti S., Zampolli F. (2011), The real effects of debt, „BIS Working Papers”, nr 52.
Google Scholar

Checherita-Westphal C., Rother P. (2012), The impact of high government debt on economic growth and its channels: An empiric linvestigation for the euro area, „European Economic Review”, nr 56.
Google Scholar

Chen C., Yao S., Hu P., Lin Y. (2017), Optimal government investment and public debt in an economic growth model, „China Economic Review”, nr 45.
Google Scholar

Cordella T., Ricci L.A., Ruiz-Arranz M. (2005), Debt overhang or debt irrelevance? Revisiting the Debt-Growth Link, „IMF Working Paper”, nr 5/223.
Google Scholar

Eberhardt M. (2017), Nonlinearities in the relationship between debt and growth: (no) evidence from over two centuries, „Macroeconomic Dynamics”, nr 23.
Google Scholar

Eberhardt M., Presbitero A. (2015), Public debt and growth: Heterogeneity and non-linearity, „Journal of International Economics”, nr 97.
Google Scholar

Égert B. (2015), Public debt, economic growth and nonlinear effects: Myth or reality?, „Journal of Macroeconomics”, nr 43.
Google Scholar

Gómez-Puig M., Sosvilla-Rivero S. (2015), The causal relationship between debt and growth in EMU countries, „Journal of Policy Modeling”, nr 37.
Google Scholar

Gómez-Puig M., Sosvilla-Rivero S. (2017), Public debt and economic growth: Further evidence for the euro area, „ICEI Working Papers”, nr 9.
Google Scholar

Imbs J., Ranciere R. (2005), The overhang hangover, „Economic Working Papers”, nr 878.
Google Scholar

Karadam D.Y. (2018), An investigation of nonlinear effects of debt on growth, „The Journal of Economic Asymmetries”, nr 18.
Google Scholar

Karagöz M., Demirhan A. (2016), Is really debt a man’s whip? „Procedia Economics and Finance”, nr 38.
Google Scholar

Kempa B., Sadat K.N. (2017), Spillover effects of debt and growth in the euro area: Evidence from a GVAR model, „International Review of Economics and Finance”.
Google Scholar

Kumar M., Woo J. (2010), Public debt and growth, „IMF Working Paper”, nr 10/174.
Google Scholar

Mencinger J., Aristovnik A., Verbic M. (2014), The impact of growing public debt on economic growth in the European Union, „Amfiteatru Economic Journal”, nr 16.
Google Scholar

Mencinger J., Aristovnik A., Verbic M. (2015), Revisiting the role of public debt in economic growth: the case of OECD countries, „Engineering Economics”, nr 1.
Google Scholar

Misztal P. (2011), Dług publiczny i wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Polityki Europejskie, „Finanse i Marketing”, nr 5 (54).
Google Scholar

Mitze T., Matz F. (2015), Public debt and growth in German federal states: What can Europe learn? „Journal of Policy Modeling”, nr 37.
Google Scholar

Moore W., Thomas C. (2008), A meta-analysis of the relationship between debt and growth, „International Journal of Development Issues”, nr 9.
Google Scholar

Owusu-Nantwi V., Erickson C. (2016), Public debt and economic growth in Ghana, „African Development Review”, nr 28.
Google Scholar

Panizza U., Presbitero A. (2014), Public debt and economic growth: Is there a causal effect? „Journal of Macroeconomics”, nr 41.
Google Scholar

Patillo C., Poirson H., Ricci L.A. (2011), External debt and growth, „Review of Economic and Institutions”, nr 3.
Google Scholar

Reinhart C., Rogoff K. (2010), Growth in a time of debt, „American Economic Review”, nr 2.
Google Scholar

Reinhart C., Reinhart V., Rogoff K. (2012), Debt overhangs: Past and prestent, NBER „Working Paper”, nr 18015.
Google Scholar

Reinhart C., Reinhart V., Rogoff K. (2012), Public debt overhangs: Advanced-economy episodes since 1800, „Journal of Economic Perspectives”, nr 3.
Google Scholar

Siwińska-Gorzelak J. (2015), Dług publiczny a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Google Scholar

Teles V., Mussolini C. (2014), Public debt and the limits of fiscal policy to increase economic growth, „European Economic Review”, nr 66.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-06-30

Jak cytować

Karmela, Z. (2019). Wpływ zadłużenia publicznego na dynamikę wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ekonomia Międzynarodowa, (26), 74-95. https://doi.org/10.18778/2082-4440.26.01

Numer

Dział

Articles