Kobiece anioły biznesu w Europie: identyfikacja barier i możliwości wsparcia instytucjonalnego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2082-4440.36.03

Słowa kluczowe:

venture capital, kobieca przedsiębiorczość, kobiety anioły biznesu, sieci aniołów biznesu, metody dyskryminacji kobiet

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena kontekstu inwestycji dokonywanych na przez aniołów biznesu w Europie z perspektywy kobiet. Analizie poddano przyczyny mniejszej aktywności kobiet wśród aniołów biznesu, zidentyfikowano główne bariery stojące na przeszkodzie rozwoju tej nieformalnej części rynku venture capital, a następnie zidentyfikowano potencjalne możliwości wsparcia instytucjonalnego aktywności kobiet wśród aniołów biznesu na wybranych rynkach europejskich poprzez wskazanie praktycznych inicjatyw w tym obszarze. Przedmiotem oceny były głównie europejskie organizacje zrzeszające kobiety anioły biznesu, a badanie przeprowadzone było na podstawie danych udostępnianych przez wybrane organizacje.

Liczba kobiet inwestujących na rynku aniołów biznesu w Europie jest nadal stosunkowo niska, a zdecydowaną większość inwestorów stanowią mężczyźni. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, iż występuje silna korelacja między liczbą kobiet inwestorek a liczbą kobiet budujących i rozwijających własne przedsiębiorstwa. W związku z tym w Europie powstaje coraz więcej inicjatyw oraz organizacji wspierających i zrzeszających kobiety inwestorki, dzięki którym istnieje możliwość nawiązania współpracy z kobietami założycielkami przedsiębiorstw. Dynamika wzrostu tej części rynku aniołów biznesu jest stosunkowo wysoka, a z roku na rok powstaje coraz więcej inicjatyw i pomysłów wspierających kobiety w biznesie. Kobiety inwestorki na rynku aniołów biznesu rozwijają swoje umiejętności, szukają nowych wyzwań i chętnie udzielają wsparcia innym kobietom chcącym działać w roli aniołów biznesu.

Bibliografia

AAIA, The Austrian Angel Investors Association, https://www.aaia.at
Google Scholar

AEBAN (2020), 2020 report business angels investment in start-ups activity and trends, Spain, AEBAN 2020, https://media.iese.edu/research/pdfs/75033.pdf
Google Scholar

Angel Academe, https://www.angelacademe.com/
Google Scholar

Austrian Angel Investing Association & Austria Wirtschaftsservice (2021), Angel Investing Report 2020, Vienna, https://www.eban.org/aaia-x-aws-present-the-angel-investing-report-2020/
Google Scholar

BAE (2018), The Barriers and Opportunities for Women Angel Investing in Europe, Business Angels Europe 2018, https://www.businessangelseurope.com/wa4e
Google Scholar

BAE, The European Confederation of Angel Investing, https://www.businessangelseurope.com
Google Scholar

BALP, Business Angel Leaders Program, https://businessangelleaders.eu
Google Scholar

BAND, Business Angels Netzwerk Deutschland (BAND), https://www.business-angels.de
Google Scholar

Business Angels Netzwerk Deutschland, https://www.business-angels.de/woman-entrepreneurs-parcours21-mehr-sichtbarkeit-fuer-female-start-ups/
Google Scholar

Cecelak J. (2017), Rola aniołów biznesu w finansowaniu przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, [in:] Zeszyty naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, PWSZ w Płocku, Płock.
Google Scholar

Cegielska E. (2020), Limitations on the activity of business angels in financing startups, SGH, Warszawa. https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.23
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.3.23

Czech Business Angel Association, https://www.cbaa.cz/en/
Google Scholar

DEPO Ventures (2020), Business Angels in The Czech Republic Survey 2020, Prague, https://www.eban.org/czech-republic-angel-investors-survey-2020/
Google Scholar

EBAN (2021), Statistics Compendium European Early Stage Market Statistics 2020, European Business Angels Network 2021, Brussels, https://www.eban.org/statistics-compendium-2021-european-early-stage-market-statistics-2/
Google Scholar

EBAN, The European Business Angels Network, https://www.eban.org
Google Scholar

European Commission (2018), Report on equality between women and men in the EU 2018, Luxembourg.
Google Scholar

Ewens M., Townsend R.R. (2020), Are early stage investors biased against women? “Journal of Financial Economics”, 135(3). https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.07.002
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.07.002

FA (2021), France Angels, https://www.franceangels.org
Google Scholar

FBA, French Femmes Business Angels, https://www.femmesbusinessangels.org
Google Scholar

Femmes Business Angels, https://www.femmesbusinessangels.org/en/
Google Scholar

Femtech & IP (2018), ClearViewIP, United Kingdom, https://www.clearviewip.com/reports/femtech-ip-infographic/
Google Scholar

French Federation of Business Angels (2020), Investissements des business angels 2019, France, p. 5, https://www.franceangels.org/chiffres-cles/
Google Scholar

French Federation of Business Angels (2021), Annual Investment Report 2020, France, https://www.businessangelseurope.com/post/france-angels-despite-covid-49m-invested-in-2020
Google Scholar

Gemzik-Salwach A., Perz P. (2019), Startups financing in Poland, “Humanities and Social Sciences” 24(26), Rzeszów. https://doi.org/10.7862/rz.2019.hss.24
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.7862/rz.2019.hss.24

Global Entrepreneurship Monitor 2020/2021, Global Report, https://www.gemconsortium.org/report/50691
Google Scholar

Gompers P.A., Wang S.Q. (2017), Diversity in innovation (No. w23082). National Bureau of Economic Research, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23082/w23082.pdf https://doi.org/10.3386/w23082
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3386/w23082

Grant Thornton (2021), Women in Business 2021. A window of opportunity, Canada. https://media.iese.edu/research/pdfs/75033.pdf (accessed: 7.04.2021).
Google Scholar

https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl
Google Scholar

https://www.grantthornton.ca
Google Scholar

https://www.scottish-enterprise-mediacentre.com/
Google Scholar

IBAN (2020), Il mercato dell’angel investing in Italia: I risultati della survey annuale 2019, IBAN 2020, http://www.iban.it/it/3594 (accessed: 15.04.2021).
Google Scholar

Imadoğlu T., Kurşuncu S.R., Çavuş F.M. (2020), The effect of glass ceiling syndrome on women’s career barriers in management and job motivation, “Holistica Journal of Business and Public Administration”, vol. 11. https://doi.org/10.2478/hjbpa-2020-0021
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2478/hjbpa-2020-0021

IWA, Investing Women Angels, https://www.investingwomen.co.uk
Google Scholar

Lipińska A. (2016), Wpływ sieci aniołów biznesu na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, [in:] Uwarunkowania jakości usług w społeczeństwie sieciowym, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

NFBAN, The Nordic Female Business Angels Network, https://www.nfban.org
Google Scholar

Panfil M. (2005), Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa.
Google Scholar

Piekunko-Mantiuk I. (2014), Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 4, Politechnika Białostocka, Białystok.
Google Scholar

Powell G.N., Butterfield D.A. (2015), The glass ceiling: what have we learned 20 years on?, “Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance”, 2(4). https://doi.org/10.1108/JOEPP-09-2015-0032
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/JOEPP-09-2015-0032

Różycka M. (2019), Czy istnieje „kobiece oblicze sukcesu” w biznesie, „Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek”, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin.
Google Scholar

Schmidt D. (2014), Entrepreneur’s choice between Venture Capitalist and Business Angel for Start-Up Financing, Anchor Academic Publishing, Hamburg.
Google Scholar

Sobczak A. (2018), The Queen Bee Syndrome. The paradox of women discrimination on the labour market, “Journal of Gender and Power”, 9(1), Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań.
Google Scholar

Sohl E.J., Hill L. (2007), Women Business Angels: Insights from Angel Groups, University of New Hampshire, USA. https://doi.org/10.1080/13691060701324536
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13691060701324536

Startup Lithuania, https://www.startuplithuania.com/
Google Scholar

Świadek A., Gorączkowska J. (2020), The institutional support for an innovation cooperation in industry: the case of Poland.Equilibrium, “Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 15(4): 811–831. https://doi.org/10.24136/eq.2020.035
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.24136/eq.2020.035

Tamowicz P. (2007), Business angels Pomocna dłoń kapitału, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk.
Google Scholar

Turkowska-Kucharska W. (2015), Czynniki warunkujące znaczenie kobiet menedżerów w zarządzaniu organizacją, [in:] W. Harasim (red.), Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki cyfrowej, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa.
Google Scholar

UKBAA & British Business Bank (2020), The UK Business Angel Market 2020, Sheffield, https://www.businessangelseurope.com/post/latest-uk-business-angel-market-report-launched-with-ukbaa
Google Scholar

VC Black Swan, https://blackswanfund.pl
Google Scholar

WA4STEAM, The Women Angels for STEAM, https://wa4steam.com
Google Scholar

Wawryszuk-Misztal A. (2021), Finansowe czynniki i konsekwencje różnicowania składu osobowego zarządów i rad nadzorczych polskich spółek publicznych, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Google Scholar

WBA, Women Business Angels, https://www.wbusinessangels.com
Google Scholar

WBAY, Women Business Angels Year 2020/21, https://wbay2021.de
Google Scholar

Xie Z., Wang X., Xie L., Dun S., Li J. (2021). Institutional context and female entrepreneurship: A country-based comparison using FSQCA, “Journal of Business Research”, 132. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.045
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.045

Zinecker M., Skalicka M., Balcerzak A.P., Pietrzak M.B. (2021). Identifying the impact of external environment on business angel activity, “Economic Research-Ekonomska Istraživanja”, pp. 1–23. https://doi.org/10.1080/1331677x.2021.1888140
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1888140

Opublikowane

30.12.2021

Jak cytować

Witecka, O., & Sosnowski, T. (2021). Kobiece anioły biznesu w Europie: identyfikacja barier i możliwości wsparcia instytucjonalnego. Ekonomia Międzynarodowa, (36), 289–310. https://doi.org/10.18778/2082-4440.36.03

Numer

Dział

Articles