O czasopiśmie

Ekonomia Międzynarodowa jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych, zarówno w skali makro, jak i mikro. Zapraszamy do składania oryginalnych tekstów opisujących zarówno procesy zachodzące w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe uwarunkowania lub odniesienia, bądź możliwe do porównania w skali międzynarodowej.

 

Aktualności

17.07.2023 Ekonomia Międzynarodowa otrzymała 70 pkt MEiN! Serdecznie zapraszamy do składania tekstów do publikacji w naszym czasopiśmie.

 

Z przyjemnością informujemy, iż od 2021 r. w czasopiśmie Ekonomia Międzynarodowa pojawia się nowa rubryka "Debiuty Naukowe" dedykowana artykułom Młodych Badaczy (studentów i doktorantów). 

Teksty kierowane do nowej rubryki podlegają standardowej procedurze publikacyjnej.      

Aktualny numer

Nr 40 (2022)
					Pokaż  Nr 40 (2022)
Opublikowane: 2022-12-30

Pełny numer

Wyświetl wszystkie wydania