Grzeczność kluczem do zyskania przychylności słuchaczy w oparciu o wykłady Tadeusza Zielińskiego (1859–1944)

Autor

  • Anna Szewczykowska Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-0319.23.10

Słowa kluczowe:

politeness, rhetoric, lecture, orator, antiquity

Abstrakt

Tadeusz Zieliński was an outstanding scholar specialising in Greek and Roman literature as well as an accomplished orator, though nowadays he is not always appreciated. The best example of his vast knowledge and oratorical talent is undoubtedly the cycle of eight lectures on the broadly conceived Antiquity. In those lectures, Zieliński discussed the ancient world in terms of scientific research, its influence on modern culture and its role in educating the young generation.

In order to ensure the effectiveness of his message, he first had to win favour with the audience. His prestige in the scientific community greatly facilitated it, while the numerous rhetorical and linguistic devices he used guaranteed that his persuasive message brought the expected results. Coherent and logical composition, clear and vivid language, topoi, expressions and phrases aimed at reducing the distance between the sender and the receiver, adjusting the style to the audience, numerous examples, references to authoritative figures, among other things, played a vital role here. Such devices were as important as the contents of the text itself as they ensured the effectiveness of the communication.

Biogram autora

Anna Szewczykowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

mgr Anna Szewczykowska (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) – graduated in Polish Philology at Jan Długosz University in Częstochowa. The title of her master thesis was: Witness to the Epoch. Krasiński as an Epistolographer. Currently, her scientific interests are focused on ancient literature. She teaches library science and research information, focusing on publishing and bookselling issues as well as the culture of the region.

Bibliografia

Barbasiewicz, M. (2012). Dobre maniery w przedwojennej Polsce. Savoir-vivre. Zasady. Gafy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Cialdini, R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Przeł. B. Wojciszke. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Google Scholar

Hojnowska, K. (1939). Współżycie z ludźmi. Kodeks towarzyski. Żnin: nakł. i druk A. Krzycki.
Google Scholar

Korolko, M. (1998). Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Google Scholar

Kotlarczyk, M. (1965). Podstawy sztuki żywego słowa. Warszawa: Wydawnictwo Związkowe CRZZ.
Google Scholar

Kram, J. (1976). Gawędy o żywym słowie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
Google Scholar

Kumaniecki, K. (1959). „Tadeusz Zieliński”. Meander 8–9.
Google Scholar

Lausberg, H. (2002). Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac. i wstępem poprzedził A. Gorzkowski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini.
Google Scholar

Marcjanik, M. (2007). Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Marcjanik, M. (2009). Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Marcjanik, M. (2013). „Retoryczny wymiar językowej grzeczności na przykładzie form adresatywnych w komunikowaniu społecznym”. Poradnik Językowy 6. 74–82.
Google Scholar

Perelman, Ch. (2002). Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Przeł. M. Chomisz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Rusinek, M., Załazińska, A. (2005). Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Google Scholar

Szymanek, K. (2012). Sztuka argumentacji. Słownik Terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Umińska-Tytoń, E. (2004). Komplementy czyli piękne słówka. W: A. Tomecka-Mirek. Piękno materialne. Piękno duchowe. Materiały z konferencji 19–21 maja 2003 r. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie. 705–723.
Google Scholar

Urbanowicz, A. (2005). Zieliński Tadeusz. W: Britannica. Edycja polska. t. 48. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
Google Scholar

Zieliński, T. (1999). Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917–1922. Przeł., oprac. i wstępem opatrzyła H. Geremek. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
Google Scholar

Zieliński, T. (1970). Po co Homer? Świat antyczny a my. Wybór i posłowie A. Biernacki. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Google Scholar

Ziomek, J. (2000). Retoryka opisowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Google Scholar

##submission.downloads##

Opublikowane

2020-12-18

Jak cytować

Szewczykowska, A. (2020). Grzeczność kluczem do zyskania przychylności słuchaczy w oparciu o wykłady Tadeusza Zielińskiego (1859–1944). Collectanea Philologica, (23), 145-154. https://doi.org/10.18778/1733-0319.23.10

Numer

Dział

Articles