O prawdzie – II hermetyczny fragment Stobajosa. Przekład i komentarz

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-0319.26.08

Słowa kluczowe:

hermetyzm, filozofia starożytna, prawda, Stobajos

Abstrakt

Stobaeus’s Anthology contains – among others – the Hermetic fragments attributed to Hermes Trismegistos. In the twentieth century French scholar, A.-J. Festugière added 29 Hermetic excerpts of Stobaeus in the Corpus Hermeticum. The Article is a translation of excerpt II of Stobaeus with commentary.

Biogram autora

Aneta Tylak - Uniwersytet Łódzki

Dr Aneta Tylak is an Assistant Professor at the Department of Classical Philology at the University of Lodz. Scientific interests: ancient philosophy, hermetism, Greek mythology and tragedy. Author of the monograph Bóg – świat – człowiek w traktatach Corpus Hermeticum na tle greckiej tradycji filozoficznej (Łódź 2021).

Bibliografia

Arystoteles. (1984). Metafizyka. Przeł. K. Leśniak. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Asklepiusz czyli rozmowa z Hermesem Trismegistosem. (2002). W: Apulejusz z Madaury. O bogu Sokratesa i inne pisma. Przeł. K. Pawłowski. Warszawa: PWN. 173–219.
Google Scholar

Bull, Ch.H. (2018). The Tradition of Hermes Trismegistos. The Egyptian Priestly Figure as a Teacher of Hellenized Wisdom. Boston: Brill.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/9789004370845

Casaubon, I. (1614). De rebus sacris et Ecclesiasticis. Exercitationes XVI. Ad Cardinalis Baronii Prolegomene in Annales. London.
Google Scholar

Corpus Hermeticum. (1960). T. I–II. Texte établi par A.D. Nock. Paris: Les Belles Lettres.
Google Scholar

Corpus Hermeticum. (2020). T. III. Texte établi A.-J. Festugière. Paris: Les Belles Lettres.
Google Scholar

Diels H., Kranz W. (1960). Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung.
Google Scholar

Focjusz. (2006). Biblioteka, T. I („Kodeksy” 1-187). Przeł. O. Jurewicz. Wrocław: Ossolineum.
Google Scholar

Kubok, D. (2004). Prawda i mniemanie. Studium filozofii Parmenidesa z Elei. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Google Scholar

Litwa, M.D. (2018). Hermetica II. The Excerpts of Stobaeus, Papyrus Fragments, and Ancient Testimonies in an English Translation with Notes and Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/9781316856567

Mrówka, K. (2003). Jedna tylko droga. Parmenides. Fragmenty, przekład, komentarz. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Platon. (2010). Państwo. Przeł. W. Witwicki. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Platon. (2021). Dialogi. T. II. Przeł. W. Witwicki. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
Google Scholar

Plěse, Z. (2015). ”Dualism in the Hermetic Writings”. Chôra, 13(9999). 261–278.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5840/chora20151314

Scott, W. (1926). Hermetica. The Ancient Greek and Latin Writings which contain Religious or Philosophic Teachings ascribed to Hermes Trismegistus. Vol. III. Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Sinko, T. (1959). Zarys historii literatury greckiej. T. II. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Tylak, A. (2021). Bóg – świat – człowiek w traktatach Corpus Hermeticum na tle greckiej tradycji filozoficznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-10-05

Jak cytować

Tylak, A. (2023). O prawdzie – II hermetyczny fragment Stobajosa. Przekład i komentarz. Collectanea Philologica, (26), 91–103. https://doi.org/10.18778/1733-0319.26.08