Rodzina Dziamarskich z Szadku i jej droga do niepodległości

Autor

  • Dorota Stefańska Emerytowana nauczycielka historii w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szadku, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Szadku

DOI:

https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.04

Słowa kluczowe:

Dziamarscy, rodzina, działalność niepodległościowa, Szadek

Abstrakt

 W artykule przedstawiono losy kilku członków rodziny Dziamarskich – od wieków zakorzenionej w Szadku i zaangażowanej w działania mające na celu odzyskanie niepodległości. Stanisława Dziamarskiego (1893–1965) i Jana Dziamarskiego (1898–1971) oraz spokrewnionego z nimi Franciszka Dziamarskiego (1891–?). Wszyscy oni dążyli do odzyskania przez kraj niepodległości, włączając się w różne formy pracy organicznej i społecznej, zarówno legalne, jak i o charakterze konspiracyjnym, a także w walkę zbrojną, zasilając szeregi Wojska Polskiego. Małżonkowie Józef i Leontyna Dziamarscy zostali uhonorowani przez Prezydenta RP w 1932 r. Krzyżem Niepodległości, a Franciszek Dziamarski „Żegota” w 1938 r. Medalem Niepodległości.

Bibliografia

Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Dokumentacja dotycząca POW w Szadku, sygn. ARW 418.
Google Scholar

Pamiętniki zebrań i treści odczytów Kółka Rolniczego w szadkowskim, zawierające protokoły z zebrań Kółka Rolniczego w Szadku z lat 1908– –1926. Zbiory prywatne wnuka i prawnuka członków zarządu kółka rolniczego w Szadku.
Google Scholar

Urząd Stanu Cywilnego w Szadku. Akt małżeństwa Franciszka Dziamarskiego nr 3/27.
Google Scholar

Urząd Stanu Cywilnego w Szadku. Akt zgonu Franciszka Dziamarskiego nr 18/1941.
Google Scholar

Urząd Stanu Cywilnego w Szadku. Akt zgonu Stanisława Dziamarskiego nr 37/1965.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi. Akt małżeństwa Dzia­marskich Jakuba i Marianny z Bzdurskich nr 20/ 1851.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi. Akt małżeństwa Dzia­marskich Józefa i Katarzyny Cupryn nr 13/1823.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi. Akt małżeństwa Józefa i Joanny Dziamarskich nr 17/1884.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi. Akt małżeństwa Józefa i Leontyny Dziamarskich nr 146/1906, Zgierz.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi. Akt urodzin Franciszka Dziamarskiego nr 315/1889, Bobownia.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi. Akt urodzin Józefa Dziamarskiego nr 70/1885, Bobownia.
Google Scholar

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi. Akt urodzin Stanisława Dziamarskiego nr 129/1894, Bobownia.
Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe. Eleonora Dziamarska, sygn. KN 17.03.1932.
Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe. Józef Dziamarski, sygn. KN 17.03.1932.
Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe. Kolekcja akt osobowych i odznaczeniowych z lat 1919–1939. Franciszek Dziamarski, sygn. MN 27.06.1938.
Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe. Stanisław Dziamarski, sygn. odrzucono 26.06.1938.
Google Scholar

Wojskowe Biuro Historyczne. Franciszek Dziamarski, sygn. odrzucono 21.06.1938.
Google Scholar

Droga do wolnej Polski wiodła przez Piotrków. Wykaz ochotników do Legionów Polskich w latach 1915–1916, M. Hubka, T. Matuszak, A. Piasta (oprac.), Archiwum Państwowe w Piotrkowie, Piotrków Trybunalski 2018.
Google Scholar

Fichna B., Dzień 11 listopada 1918 r. w Łodzi. Ze wspomnień uczestników, Łódź 1938, reprint 2018.
Google Scholar

Kołodziejski H., Jubileusz 25-lecia Spółdzielni Spożywców „Zgoda” w Zgierzu [1932], „Społem” 1932, nr 6.
Google Scholar

Koper S., Pawłowski T., Mity wojny 1920, Warszawa 2020.
Google Scholar

Kubiak J., Powstanie i działalność Narodowej Partii Robotniczej – Lewicy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2014, nr 93, s. 63–84.
Google Scholar

Meysztowicz W., Gawędy o czasach i ludziach. Łomianki, Londyn 1973, 1974, 1983.
Google Scholar

Michałowska M., Leksykon włókiennictwa: surowce i barwniki, narzędzia i maszyny, techniki i technologie, wyroby i dziedziny, Warszawa 2006.
Google Scholar

Nowak A., Klęska imperium zła, Kraków 2020.
Google Scholar

Reymont W., Za frontem, Warszawa–Lublin–Łódź–Kraków 1919.
Google Scholar

Stefańska D., Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w Szadku w okresie I wojny światowej, „Biuletyn Szadkowski” 2018, t. 18, s. 65–77.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.18.05

Stefańska D., Kółko Rolnicze w Szadku w latach 1905–1926, „Biuletyn Szadkowski” 2016, t. 16, s. 215–242.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.16.11

Stefańska D., Marian Dziamarski (1900–1945) – kapłan, męczennik, „Biuletyn Szadkowski” 2011, t. 11, s. 113–136.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1643-0700.11.08

Stefańska D., Polska Organizacja Wojskowa w Szadku w latach 1915–1818 [w:] J. Stulczewski (red.), Społeczeństwo i dzieje ziem powiatu zduńsko-wolskiego w walce o niepodległość, Zduńska Wola 2018.
Google Scholar

Śmiałowski J., Zduńska Wola. Monografia miasta do 1914 roku, Zduńska Wola 1974.
Google Scholar

Szymczak M., Słownik języka polskiego, Warszawa 1983.
Google Scholar

Wachowska B., Oblicze polityczne Sieradza w II Rzeczypospolitej [w:] Sieradzki Rocznik Muzealny, t. 6, Warszawa 1989 – Łódź 1990.
Google Scholar

Wejtko W., Samoobrona Litwy i Białorusi. Szkic historyczny, Wilno 1930 – Warszawa 1992, reprint z wyd. Związku Organizacji b. Wojskowych.
Google Scholar

Wierzyński K., Pamiętnik poety, Warszawa 2018.
Google Scholar

https://www.umz.zgierz.pl/bip/?bip_umz_did=12664 [dostęp: 5.05.2021].
Google Scholar

https://www.wikipedia.org/ [dostęp: 5.05.2021].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Stefańska, D. (2022). Rodzina Dziamarskich z Szadku i jej droga do niepodległości. Biuletyn Szadkowski, 22, 89–117. https://doi.org/10.18778/1643-0700.22.04

Numer

Dział

Articles