Piotr Brzezinka „Brzoza” – specjalista w zakresie bronioznawstwa, miner, pirotechniki, oficer Polskiej Policji (28.02.1970 – 02.03.2019)

Autor

  • Anna Izabella Zalewska Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Historii i Archeologii, Instytut Archeologii https://orcid.org/0000-0003-4728-2757

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.23

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki Bzury (1914–1915) (2019), A.I. Zalewska (red.), Wydawnictwo IAE PAN, Warszawa.
Google Scholar

Brzezinka P. (2003), System kształcenia płetwonurków z pododdziałów antyterrorystycznych Policji (niepublikowany maszynopis).
Google Scholar

Brzezinka P. (2006), Analiza możliwości pozyskiwania materiałów wybuchowych z wyrobów wojskowych pochodzenia wojennego do konstrukcji samodziałowych urządzeń wybuchowych (niepublikowany maszynopis).
Google Scholar

Brzezinka P. (2011), Dobór kadr na przykładzie komórek minersko-pirotechnicznych Policji (niepublikowany maszynopis).
Google Scholar

Brzezinka P. (2018), Polskie konstrukcje granatów ręcznych 1919–1944 (niepublikowany maszynopis).
Google Scholar

Brzezinka P. (2021), Polskie konstrukcje granatów ręcznych 1919–1944, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, 36, s. 447-466.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.21

Kędzierzawska A. (2019), W sercach naszych trwać będziesz na zawsze, portal: Komenda Stołeczna Policji, http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/49373,W-sercach-naszych-trwac-bedziesz-na-zawsze.html [11 III 2019].
Google Scholar

Kowalczyk A. (2019a), Perfekcyjni i opanowani, „Policja 997”, nr 126/09.2015, http://www.gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2015/numer-126-092015/116635,-25-LECIE-MINEROW-PIROTECHNIKOW.html [4 III 2019].
Google Scholar

Kowalczyk A. (2019b), Elektroniczni partnerzy, „Policja 997”, nr 126/09.2015, http://www.gazeta.policja.pl/997/informacje/116638,Elektroniczni-partnerzy-nr-126092015.html [4 III 2019].
Google Scholar

Puzyńska K. (2020), Monika. Wdowa po młodszym inspektorze Piotrze „Brzozie” Brzezince, [w:] K. Puzyńska, Policjanci. W boju, Wydawnictwo Pruszyński i spółka, Warszawa, s. 277–348.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Jak cytować

Zalewska, A. I. (2021). Piotr Brzezinka „Brzoza” – specjalista w zakresie bronioznawstwa, miner, pirotechniki, oficer Polskiej Policji (28.02.1970 – 02.03.2019). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, (36), 487–495. https://doi.org/10.18778/0208-6034.36.23

Numer

Dział

Other