Commentary on the sentence of the Regional Court – October 23, 2015, ref. No. III K 128/15

Authors

  • Karolina Witczak Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego, Zakład Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.11

Keywords:

fixation of image of naked person, deceit, right to intimacy, minor under the age of 15., offences against freedom

Abstract

The commentary on the sentence of the Regional Court – October 23, 2015 concerned the issue of the fixation of the image of the naked person, who was a minor under the age of 15. The author of the essay compared legally protected interests on the grounds of art. 191a § 1 of the Penal Code and art. 202 § 4 of the Penal Code. Moreover, the feature of the “image of the naked person” on account of the factual situation was raised. Finally, the problem of inducing deceit of an image of the adolescent by the perpetrator, was discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berent, Marcin, Marian Filar. 2014. „Art. 202 k.k. Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Marian Filar. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Bojarski, Tadeusz, Aneta Michalska-Warias. 2016. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Tadeusz Bojarski. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Filek, Bartłomiej. 2012. „Wizerunek nagiej osoby jako znamię przestępstwa z art. 191a § 1 k.k.”, Prokuratura i Prawo 7–8: 61–77.
Google Scholar

Hypś, Sławomir. 2017a. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Hypś, Sławomir. 2017b. „Art. 202 k.k. Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Konarska-Wrzosek, Violetta. 2016. „Art. 202 k.k. Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Violetta Konarska-Wrzosek. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Kosonoga, Jacek. 2011. „Karnoprawna ochrona intymnego wizerunku”. W Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Tom V. Red. Krzysztof Ślebzak. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Krajewski, Radosław. 2012. „Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej”. Prokuratura i Prawo 5: 20–40.
Google Scholar

Królikowski, Michał, Andrzej Sakowicz. 2017. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Mozgawa, Marek. 2016. „Rozdział II. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. Tom 10. Red. Jarosław Warylewski. Warszawa: C.H. Beck,Instytut Nauk Prawnych.
Google Scholar

Mozgawa, Marek. 2017. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Marek Mozgawa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Warylewski, Jarosław. 2006. „Art. 197 k.k. Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz do artykułów 117–221. Red. Andrzej Wąsek. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Warylewski, Jarosław. 2017. „Art. 202 k.k. Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Ryszard A. Stefański. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.).
Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego, Izba Cywilna z dnia 27 lutego 2003 r., IV CKN 1919/00, OSP 2004, z. 6, poz. 75.
Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 23 października 2015 r., III K 128/15 http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/191a/155025000001506_III_K_000128_2015_Uz_2015-10-23_002 [dostęp 28.01.2018].
Google Scholar

Published

2018-06-06

How to Cite

Witczak, K. (2018). Commentary on the sentence of the Regional Court – October 23, 2015, ref. No. III K 128/15. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 83, 129–138. https://doi.org/10.18778/0208-6069.83.11

Issue

Section

Articles