Commentary on the sentence of the Regional Court – July 26, 2013, ref. No. VI Ka 307/13

Authors

  • Karolina Witczak Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego, Zakład Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości

DOI:

https://doi.org/10.18778/0208-6069.82.11

Keywords:

fixation of the image, image of naked person, offences against freedom, right to intimacy, attempt to fix of the image of naked person

Abstract

The article refers to the offence of fixation of the image of the naked person. The author tried to consider the issue of a possibility of image recognition when there was no information medium on which the image should be saved. In addition, the problem of significance of right to intimacy under art. 191a of the Penal Code was discussed. The act of playing of the image as a requirement to realize the feature of “fixation of the image” was also worth noting. Furthermore, the features of “violence” and “threat” were analyzed due to the type of resources used by the perpetrator to commit this offence. Finally, the matter of qualifying this act as an attempt to commit an offence was raised.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berent, Marcin, Filar, Marian. 2016. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Marian Filar. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Dąbrowska-Kardas, Małgorzata, Piotr Kardas. 2008. „Art. 190 k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–277 k.k. T. II. Red. Andrzej Zoll. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Dubisz, Stanisław (red.). 2008. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Filar, Marian. 2014. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Marian Filar. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Filek, Bartłomiej. 2012. „Wizerunek nagiej osoby jako znamię przestępstwa z art. 191a § 1 k.k.”. Prokuratura i Prawo 7–8: 61–77.
Google Scholar

Hanusek, Tadeusz. 1966. Przemoc jako forma działania przestępnego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Google Scholar

Hypś, Sławomir. 2017. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Kosonoga, Jacek. 2011. „Karnoprawna ochrona intymnego wizerunku”. W Studia i analizy Sądu Najwyższego. T. V. Red. Krzysztof Ślebzak. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Kosonoga, Jacek. 2017. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Ryszard A. Stefański. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Krajewski, Radosław. 2012. „Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej”. Prokuratura i Prawo 5: 20–40.
Google Scholar

Królikowski, Michał. 2010. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz do art. 117 do 221. Red. Andrzej Wąsek, Robert Zawłocki. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Królikowski, Michał, Robert Zawłocki. 2017. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Lachowski, Jerzy. 2016. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Violetta Konarska-Wrzosek. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Mozgawa, Marek. 2016. „Rozdział II. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. T. 10. Red. Jarosław Warylewski, Warszawa: C.H. Beck.
Google Scholar

Mozgawa, Marek. 2017. „Art. 191a k.k. Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności”. W Kodeks karny. Komentarz. Red. Marek Mozgawa. Warszawa: Wolters Kluwer.
Google Scholar

Mozgawa, Marek, Katarzyna Nazar-Gutowska. 2014. „Utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby – art. 191a k.k. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania)”. Prawo w Działaniu– Sprawy Karne 19: 7–40.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005, Nr 179, poz. 1485 ze zm.).
Google Scholar

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009, Nr 206, poz. 1589).
Google Scholar

Postanowienie SN, Izba Karna z dnia 6 lipca 2005 r., sygn. IV KK 188/05, OSNwSK, poz. 1328.
Google Scholar

Wyrok SN, Izba Karna z dnia 4 września 2007 r., II KK 322/06, OSNwSK 2007, poz. 1964.
Google Scholar

Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 26 lipca 2013 r. http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/wizerunek/155005000003006_VI_Ka_000307_2013_Uz_2013-07-26_002 [dostęp 12.01.2018].
Google Scholar

Published

2018-03-30

How to Cite

Witczak, K. (2018). Commentary on the sentence of the Regional Court – July 26, 2013, ref. No. VI Ka 307/13. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 82, 125–136. https://doi.org/10.18778/0208-6069.82.11

Issue

Section

Articles