Rynek pracy w Polsce a społeczna odpowiedzialność państwa i biznesu. Aspekty porównawcze

Autor

  • Anna Krajewska Ph.D., Full Professor at the Warsaw University of Technology College of Economics and Social Sciences, Warsaw, Poland https://orcid.org/0000-0001-8895-6397
  • Stefan Krajewski Ph.D., Full Professor at the Warsaw University of Technology College of Economics and Social Sciences, Warsaw, Poland

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.06

Słowa kluczowe:

rynek pracy, transformacja gospodarki, społeczna odpowiedzialność biznesu

Abstrakt

Na polskim rynku pracy pojawiło się wiele niepokojących zjawisk. W artykule zwrócono uwagę na kilka z nich, czyli: 1) niekonsekwencję w respektowaniu reguł mechanizmu rynkowego i dużą rolę decyzji politycznych, 2) utrzymywanie się przez długi okres wysokiej stopy bezrobocia i niską skuteczność metod walki z bezrobociem, 3) niski poziom płac i rosnące zróżnicowanie dochodów, 4) wysoki udział niestandardowych form zatrudnienia w zatrudnieniu ogółem. Skala tych niepokojących zjawisk jest większa niż w innych transformujących się gospodarkach. W reakcji na niedoskonałości rynku pojawiło się w Polsce wiele publikacji dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdaniem autorów przyczyn omawianych w referacie mankamentów rynku pracy należy jednak poszukiwać nie tylko w nierespektowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także słabości przyjętych rozwiązań systemowych i słabości instytucji państwa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Baca-Pogorzelska, K. (2016), Jednak jest mafia węglowa, “Dziennik Gazeta Prawna”, 15–17.07.2016.
Google Scholar

Botero, J.C., Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de Silanes, F., Schleifer, A. (2003), The regulation of labour, NBER, “Working Paper”, No. 9756. https://doi.org/10.2139/ssrn.408480
Google Scholar

Filek, J. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Kraków.
Google Scholar

Filek, J. (2007), Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu, [in:] B. Klimczak, A. Lewicka-Strzelecka (eds.), Etyka i ekonomia, PTE, Warsaw.
Google Scholar

Filipowicz, K., Tokarski, T., Włodarczyk, P. (2017), Taksonomiczne wskaźniki liberalizacji rynków pracy a zmiany zatrudnienia w wybranych krajach OECD, [in:] E. Kwiatkowski (ed.), Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Gardowski, J. (2013), Czy działalność związków zawodowych ma sens? Związki na Powązki, Michał Wybieralski talks with Juliusz Gardowski, “Gazeta Wyborcza”, 14–15.09.
Google Scholar

Gasparski, W. (1999), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
Google Scholar

Gasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A. (2001), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warsaw.
Google Scholar

Gasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A., Rok, B., Szulewski, G. (2019), Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w działalności gospodarczej, www.edu.pl (accessed: 21.01.2019).
Google Scholar

GUS (2018), Notatka informacyjna. Wybrane zagadnienia rynku pracy, 3.01.2018.
Google Scholar

Kabaj, M. (2013), Mikroekonomiczne dylematy wynagradzania minimalnego, “Polityka Społeczna”, No. 8.
Google Scholar

Klimczak, A., Lewicka-Strzałecka, A. (ed.) (2007), Etyka i ekonomia, PTE, Warsaw.
Google Scholar

Klimczak, B. (2006), Etyka gospodarcza, Akademia im. Oskara Langego, Wrocław.
Google Scholar

Kowalik, T. (1996), Sierpień – epigońska rewolucja mieszczańska, “Nowe Życie Gospodarcze”, No. 37.
Google Scholar

Kowalik, T. (2008), Czy kapitalizm może być etyczny?, “Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Vol. 11, No. 1.
Google Scholar

Krajewska, A. (2018), Płaca minimalna, PWE, Warsaw.
Google Scholar

Kubiak, P., Kwiatkowski, E. (2017), Zasiłki dla bezrobotnych i ich wpływ na rynek pracy, [in:] E. Kwiatkowski (ed.), Instytucje rynku pracy w krajach OECD. Istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Litwiński, J., Sztanderska, W., Giza-Poleszczuk, A. (2008), Rynki pracy na obszarach popegeerowskich. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS, Warsaw.
Google Scholar

Majchrowska, A. (2016), Wynagrodzenia w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. Czy są one relatywnie niskie i co zrobić aby przyśpieszyć ich wzrost? [in:] M. Bednarski (ed.), Wynagrodzenia w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu, IPiSS, Warsaw.
Google Scholar

Nie zamordowałem pegeerów (2014), Krystyna Naszkowska talks with Adam Tański, “Gazeta Wyborcza” 28–29.06.
Google Scholar

OECD (2015), Employment Outlook 2015, OECD, Library.
Google Scholar

Prochownik, K., Rogowicz, M., Paletko, D. (2019), Etyka biznesu, https://mfiles.pl/pl/index.php./Etyka_biznesu (accessed: 27.02.2019).
Google Scholar

Statistical Yearbook GUS (1992), GUS Warsaw.
Google Scholar

Statistical Yearbook GUS (1994), GUS Warsaw.
Google Scholar

Statistical Yearbook of Labor, GUS, (2010, 2012, 2014, 2018), Warsaw.
Google Scholar

Statistical Yearbook of the Republic of Poland (2015), GUS, Warsaw.
Google Scholar

Statistical Yearbook of the Republic of Poland (2018), GUS, Warsaw.
Google Scholar

Rozwadowska, A. (2018), Śmieciówki to norma w korpo, “Gazeta Wyborcza”, 10 September.
Google Scholar

Rutkowski, W. (2016), Makroekonomiczne konsekwencje wzrostu wynagrodzeń, [in:] M. Bednarski (ed.), Wynagrodzenia w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu, IPiSS, Warsaw.
Google Scholar

Schneider, F. (2009), Size and development of the shadow economy in Germany, Austria and other OECD countries: some preliminary findings, “Revue Économique” No. 60. https://doi.org/10.3917/reco.605.1079
Google Scholar

Schneider, F. (2018), Implausible Large Differences of the Size of the Underground Economies in Highly Developed European Countries? A Comparison of Different Estimation Methods, http://www.econ.jku.at/t3/staff/schneider/papers/Haigner_Schneider_2018_Implausiblelargediff.pdf. (accessed: 11.05.2018)
Google Scholar

Shadow Economies in the Baltic Sea Regions (2015), FOR, Warsaw.
Google Scholar

Skidelsky, R. (2012), Keynes. Powrót Mistrza, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warsaw.
Google Scholar

Snower, D.J., (1997), Evaluating unemployment policies: what do the underlying theories tell us, [in:] D.J. Snower, G. de la Dehesa (ed.), Unemployment Policy: Government Option for the Labour Market, Cambridge 1997.
Google Scholar

Stawrowski, Z. (2019), Czy państwo może być etyczne?, https://opoka.org.pl/biblioteka/F/FS/rec_etyczne_panstwo.html (accessed: 27.02.2019).
Google Scholar

Szumlewicz, P. (2016), Wyzysk pracownika ma się dobrze, „Dziennik Gazeta Prawna”, 13–15 May.
Google Scholar

Szumlewicz, P. (2018), Kiedy rząd przestanie wspierać śmieciówki, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 17–19 August, No. 159 (9809).
Google Scholar

Williamson, J. (1993), Democracy and the “Washington Consensus”, Word Development, No. 21. https://doi.org/10.1016/0305-750X(93)90046-C
Google Scholar

Wolska, G. (2017), Etyczność postępowania reprezentantów instytucji państwa i przedstawicieli biznesu, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Year LXXX – book 3. https://doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.3.15
Google Scholar

Wyrzykowski, W. (2013), Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Google Scholar

Opublikowane

2020-03-30

Jak cytować

Krajewska, A., & Krajewski, S. (2020). Rynek pracy w Polsce a społeczna odpowiedzialność państwa i biznesu. Aspekty porównawcze. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 23(1), 93–109. https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.06

Numer

Dział

Artykuły