Inicjatywa Trójmorza i jej gosporadczy i geopolityczny wpływ na UE oraz kraje Europy Środkowo‑Wschodniej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.2478/cer-2019-0015

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, inicjatywa Trójmorza, bezpieczeństwo energetyczne, kraje Europy Środkowo‑Wschodniej, geopolityka

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy Inicjatywy Trójmorza, którą kraje je tworzące (z wyjątkiem Austii) traktują jako metodę na: a) zmniejszenie uzależnienia energetycznego w zakresie importu ropy i gazu z Rosji, b) szybsze nadrobienie nadal istniejących różnic cywilizacyjnych względem bardziej rozwiniętych krajów EU dzięki poprawieniu jakości i rozwoju infrastruktury transportowej i cyfrowej z Północy na Południe, c) realnemu urzeczywistnieniu „wizji całej, wolnej i pokojowej Europy”. W analizie przyjęto następującą tezę badawczą: Przystąpienie krajów ESW do UE nie przyczyniło się w istotny sposób do zmiany ich statusu rozwojowego, ponieważ w dalszym ciągu istnieją znaczące różnice w poziomie rozwoju pomiędzy krajami nowej i starej Unii, która została zweryfikowana pozytywnie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Announcement for Tuesday, 29 September 2015, President of Croatia, Kolinda Grabar‑Kitarović. Available at: http://predsjednica.hr/rezultati/#1 (accessed: 6.09.2018).
Google Scholar

Global Competitiveness Report 2017–2018, The World Economic Forum. Available at: http://reports.weforum.org/global‑competitiveness‑index–2017–2018/downloads/ (accessed: 9.09.2018).
Google Scholar

Gniazdowski, M. (2017), Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej [Three Seas Initiative – new tool of the Polish foreign politics] (in Polish), “Polski Przegląd Dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych”[The Polish Diplomatic Review of the Polish Institute of International Affairs], No. 4 (71) 2017.
Google Scholar

Hunter, Robert E., A ‘Europe Whole and Free and at Peace’, the RAND Blog, 9.09.2008. Available at: https://www.rand.org/blog/2008/09/a‑europe‑whole‑and‑free‑and‑at‑peace.html (accessed: 9.09.2018).
Google Scholar

Introduction to Newsletter of the Office of the President of the Republic of Croatia signed by Kolinda Grabar‑Kitarović, ‘Views and News’, No. 6, September 2016, Zagreb, Croatia, p. 3. Available at: http://predsjednica.hr/files/NEWSLETTER%20VIEWS%20and%20NEWS_no%206. pdf (accessed: 6.09.2018).
Google Scholar

Joint Atlantic Council – PwC Report Joint Atlantic Council – PwC Report “A Road Ahead – CEE Transport Infrastructure Dynamics”, 2017. Available at: https://www.pwc.com/gx/en/utilities/publications/assets/pwc‑the‑road‑ahead.pdf (accessed: 9.09.2018).
Google Scholar

Orzelska‑Stączek, A. (2018), Inicjatywa Środkowoeuropejska a Trójmorze – odmienne koncepcje współpracy w Europie Środkowo‑Wschodniej [The CEE initiative and the three Seas – different cooperation concepts in the CEE] (in Polish), “Studia Polityczne” [Political Studies], No. 1 (46) 2018.
Google Scholar

Popescu, O. (2017), Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej [Three Seas Initiative – new tool of the Polish foreign politics] (in Polish), “Polski Przegląd Dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych” [The Polish Diplomatic Review of the Polish Institute of International Affairs], No. 4 (71) 2017.
Google Scholar

Remarks by General James L. Jones, Jr. at the Dubrovnik Three Seas Initiative Presidential Roundtable. Available at: http://www.atlanticcouncil.org/news/transcripts/remarks‑by‑general‑james‑l‑jones‑jr‑at‑the‑dubrovnik‑three‑seas‑initiative‑presidential‑roundtable (accessed: 6.09.2018).
Google Scholar

Sienkiewicz, M., Koncepcja Trójmorza w polityce zagranicznej Polski po 2015 r. [The Three Seas idea in the Polish foreign policy after 2015] (in Polish), “Dyplomacja i Bezpieczeństwo” [Diplomacy and Security], No. 1, 2016. Available at: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79656/Sienkiewicz_M_DiB–2016.pdf (accessed: 26.09. 2018).
Google Scholar

The emergence of a European Project. Three Summits for the Three Seas Initiative, ‘New Strategy Center, Ośrodek Studiów Wschodnich’, Warszawa, 2018, p. 4. Available at: https://newstrategy center.ro/wp‑content/uploads/2016/04/NSC_OSW_3SI_policy_paper.pdf (accessed: 6.09.2018).
Google Scholar

The Joint Declaration of the Third Summit of the Three Seas Initiative. Available at: http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‑de‑presa/joint‑declaration‑of‑the‑third‑summit‑of‑the‑three‑seas‑initiative (accessed: 26.09.2018).
Google Scholar

The joint report by the Atlantic Council and Central Europe Energy Partners in coordination with the Central & Eastern Europe Development Institute with the support of Grupa LOTOS S.A. and Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A., PERN Przyjaźń. Available at: http://www.ceep.be/www/wp‑content/uploads/2015/03/Europe‑needs‑an‑energy‑highway_PR_CEEP.pdf (accessed: 6.09.2018).
Google Scholar

The Joint Statement for the creation of the network of the Chambers of Commerce of the ”Three Seas Initiative”. Available at: http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‑de‑presa/joint‑statement‑for‑the‑creation‑of‑the‑network‑of‑the‑chambers‑of‑commerce‑of‑the‑three‑seas‑initiative (accessed: 26.09. 2018).
Google Scholar

The Joint Statement on the Three Seas Initiative (the Dubrovnik Statement). Available at: http://predsjednica.hr/files/The%20Joint%20Statement%20on%20The%20Three%20Seas%20Initiative(1).pdf (accessed: 6.09.2018).
Google Scholar

The official Eurostat database. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed: 6.09.2018).
Google Scholar

The official website of U.S. Diplomatic Mission to Germany, A Europe Whole and Free. Available at: https://usa.usembassy.de/etexts/ga6–890531.htm (accessed: 9.09.2018).
Google Scholar

The official website of the Whitehouse, Remarks by President Trump to the People of Poland, issued on 6.07.2017. Available at: https://www.whitehouse.gov/briefings‑statements/remarks‑president‑trump‑people‑poland/ (accessed: 9.09.2018).
Google Scholar

The official website of the Three Seas Initiative Bucharest Summit, Q&A. Available at: http://three-seas.eu/qa/ (accessed: 12.09.2018).
Google Scholar

The Second Summit of the 3 Seas Initiative Joint Declaration. Available at: http://three‑seas.eu/wp‑content/uploads/2018/06/WARSAW.pdf (accessed: 11.09.2018).
Google Scholar

The Three Seas Initiative – Priority Interconnection Projects. Available at: http://three-seas.eu/press-releases/ (accessed: 26.09.2018).
Google Scholar

Ukielski, P., Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu [The Three Seas Map. A review of convergences and divergences] (in Polish), Report No. 3/2016, Centrum Analiz Klubu Jagiellonśkiego [Jagiellonian Club Analysis Centre]. Available at: http://cakj.pl/wp‑content/uploads/2016/11/Raport–3–2016.pdf (accessed: 26.09.2018).
Google Scholar

Wiśniewski, B. (2017), Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej [Three Seas Initiative – new tool of the Polish foreign politics] (in Polish), “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych [The Polish Diplomatic Review of the Polish Institute of International Affairs], No. 4 (71) 2017.
Google Scholar

Opublikowane

2019-07-17

Jak cytować

Zbińkowski, G. (2019). Inicjatywa Trójmorza i jej gosporadczy i geopolityczny wpływ na UE oraz kraje Europy Środkowo‑Wschodniej. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 22(2), 105–119. https://doi.org/10.2478/cer-2019-0015

Numer

Dział

Artykuły