Inicjatywa Trójmorza i jej gosporadczy i geopolityczny wpływ na UE oraz kraje Europy Środkowo‑Wschodniej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.2478/cer-2019-0015

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, inicjatywa Trójmorza, bezpieczeństwo energetyczne, kraje Europy Środkowo‑Wschodniej, geopolityka

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy Inicjatywy Trójmorza, którą kraje je tworzące (z wyjątkiem Austii) traktują jako metodę na: a) zmniejszenie uzależnienia energetycznego w zakresie importu ropy i gazu z Rosji, b) szybsze nadrobienie nadal istniejących różnic cywilizacyjnych względem bardziej rozwiniętych krajów EU dzięki poprawieniu jakości i rozwoju infrastruktury transportowej i cyfrowej z Północy na Południe, c) realnemu urzeczywistnieniu „wizji całej, wolnej i pokojowej Europy”. W analizie przyjęto następującą tezę badawczą: Przystąpienie krajów ESW do UE nie przyczyniło się w istotny sposób do zmiany ich statusu rozwojowego, ponieważ w dalszym ciągu istnieją znaczące różnice w poziomie rozwoju pomiędzy krajami nowej i starej Unii, która została zweryfikowana pozytywnie.

Bibliografia

Announcement for Tuesday, 29 September 2015, President of Croatia, Kolinda Grabar‑Kitarović. Available at: http://predsjednica.hr/rezultati/#1 (accessed: 6.09.2018).

Global Competitiveness Report 2017–2018, The World Economic Forum. Available at: http://reports.weforum.org/global‑competitiveness‑index–2017–2018/downloads/ (accessed: 9.09.2018).

Gniazdowski, M. (2017), Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej [Three Seas Initiative – new tool of the Polish foreign politics] (in Polish), “Polski Przegląd Dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych”[The Polish Diplomatic Review of the Polish Institute of International Affairs], No. 4 (71) 2017.

Hunter, Robert E., A ‘Europe Whole and Free and at Peace’, the RAND Blog, 9.09.2008. Available at: https://www.rand.org/blog/2008/09/a‑europe‑whole‑and‑free‑and‑at‑peace.html (accessed: 9.09.2018).

Introduction to Newsletter of the Office of the President of the Republic of Croatia signed by Kolinda Grabar‑Kitarović, ‘Views and News’, No. 6, September 2016, Zagreb, Croatia, p. 3. Available at: http://predsjednica.hr/files/NEWSLETTER%20VIEWS%20and%20NEWS_no%206. pdf (accessed: 6.09.2018).

Joint Atlantic Council – PwC Report Joint Atlantic Council – PwC Report “A Road Ahead – CEE Transport Infrastructure Dynamics”, 2017. Available at: https://www.pwc.com/gx/en/utilities/publications/assets/pwc‑the‑road‑ahead.pdf (accessed: 9.09.2018).

Orzelska‑Stączek, A. (2018), Inicjatywa Środkowoeuropejska a Trójmorze – odmienne koncepcje współpracy w Europie Środkowo‑Wschodniej [The CEE initiative and the three Seas – different cooperation concepts in the CEE] (in Polish), “Studia Polityczne” [Political Studies], No. 1 (46) 2018.

Popescu, O. (2017), Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej [Three Seas Initiative – new tool of the Polish foreign politics] (in Polish), “Polski Przegląd Dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych” [The Polish Diplomatic Review of the Polish Institute of International Affairs], No. 4 (71) 2017.

Remarks by General James L. Jones, Jr. at the Dubrovnik Three Seas Initiative Presidential Roundtable. Available at: http://www.atlanticcouncil.org/news/transcripts/remarks‑by‑general‑james‑l‑jones‑jr‑at‑the‑dubrovnik‑three‑seas‑initiative‑presidential‑roundtable (accessed: 6.09.2018).

Sienkiewicz, M., Koncepcja Trójmorza w polityce zagranicznej Polski po 2015 r. [The Three Seas idea in the Polish foreign policy after 2015] (in Polish), “Dyplomacja i Bezpieczeństwo” [Diplomacy and Security], No. 1, 2016. Available at: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79656/Sienkiewicz_M_DiB–2016.pdf (accessed: 26.09. 2018).

The emergence of a European Project. Three Summits for the Three Seas Initiative, ‘New Strategy Center, Ośrodek Studiów Wschodnich’, Warszawa, 2018, p. 4. Available at: https://newstrategy center.ro/wp‑content/uploads/2016/04/NSC_OSW_3SI_policy_paper.pdf (accessed: 6.09.2018).

The Joint Declaration of the Third Summit of the Three Seas Initiative. Available at: http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‑de‑presa/joint‑declaration‑of‑the‑third‑summit‑of‑the‑three‑seas‑initiative (accessed: 26.09.2018).

The joint report by the Atlantic Council and Central Europe Energy Partners in coordination with the Central & Eastern Europe Development Institute with the support of Grupa LOTOS S.A. and Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A., PERN Przyjaźń. Available at: http://www.ceep.be/www/wp‑content/uploads/2015/03/Europe‑needs‑an‑energy‑highway_PR_CEEP.pdf (accessed: 6.09.2018).

The Joint Statement for the creation of the network of the Chambers of Commerce of the ”Three Seas Initiative”. Available at: http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate‑de‑presa/joint‑statement‑for‑the‑creation‑of‑the‑network‑of‑the‑chambers‑of‑commerce‑of‑the‑three‑seas‑initiative (accessed: 26.09. 2018).

The Joint Statement on the Three Seas Initiative (the Dubrovnik Statement). Available at: http://predsjednica.hr/files/The%20Joint%20Statement%20on%20The%20Three%20Seas%20Initiative(1).pdf (accessed: 6.09.2018).

The official Eurostat database. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed: 6.09.2018).

The official website of U.S. Diplomatic Mission to Germany, A Europe Whole and Free. Available at: https://usa.usembassy.de/etexts/ga6–890531.htm (accessed: 9.09.2018).

The official website of the Whitehouse, Remarks by President Trump to the People of Poland, issued on 6.07.2017. Available at: https://www.whitehouse.gov/briefings‑statements/remarks‑president‑trump‑people‑poland/ (accessed: 9.09.2018).

The official website of the Three Seas Initiative Bucharest Summit, Q&A. Available at: http://three-seas.eu/qa/ (accessed: 12.09.2018).

The Second Summit of the 3 Seas Initiative Joint Declaration. Available at: http://three‑seas.eu/wp‑content/uploads/2018/06/WARSAW.pdf (accessed: 11.09.2018).

The Three Seas Initiative – Priority Interconnection Projects. Available at: http://three-seas.eu/press-releases/ (accessed: 26.09.2018).

Ukielski, P., Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych i rozbieżności w polityce 12 państw regionu [The Three Seas Map. A review of convergences and divergences] (in Polish), Report No. 3/2016, Centrum Analiz Klubu Jagiellonśkiego [Jagiellonian Club Analysis Centre]. Available at: http://cakj.pl/wp‑content/uploads/2016/11/Raport–3–2016.pdf (accessed: 26.09.2018).

Wiśniewski, B. (2017), Trójmorze – nowy instrument w polskiej polityce zagranicznej [Three Seas Initiative – new tool of the Polish foreign politics] (in Polish), “Polski Przegląd Dyplomatyczny”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych [The Polish Diplomatic Review of the Polish Institute of International Affairs], No. 4 (71) 2017.

##submission.downloads##

Opublikowane

2019-07-17

Jak cytować

Zbińkowski, G. (2019). Inicjatywa Trójmorza i jej gosporadczy i geopolityczny wpływ na UE oraz kraje Europy Środkowo‑Wschodniej. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 22(2), 105-119. https://doi.org/10.2478/cer-2019-0015

Numer

Dział

Artykuły