Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku w perspektywie polskiej

Autor

  • Dominika Choroś‑Mrozowska Cracow University of Economics, Faculty of Finance and Law, Department of Economics, Cracow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.2478/cer-2019-0011

Słowa kluczowe:

Inicjatywa Pasa i Szlaku, format „16 1”, import, eksport, deficyt handlowy, BIZ

Abstrakt

Chiny w 2013 r. po raz pierwszy ogłosiły inicjatywę tzw. Pasa i Szlaku (z ang. Belt and Road Initiative, BRI). Mimo, iż od tego czasu jej zasięg, czy nawet sama nazwa ulegały wielokrotnym zmianom, nie można jednak zaprzeczyć, że jest to jedno z najważniejszych wyzwań podejmowanych obecnie w skali globu. To, co jest charakterystyczne dla BRI, to właśnie jej globalny wymiar, która już teraz zrzesza 65 państw zamieszkałych przez prawie 70% światowej populacji, w których wytwarzane jest prawie 55% światowego PNB oraz znajduje się tam ok. 75% globalnych zasobów surowcowych. Jednocześnie lista państw chcących się do niej przyłączyć nadal pozostaje otwarta, co oznacza, że w przyszłości jej zasięg może być jeszcze bardziej rozległy. Rozwój współpracy gospodarczej w ramach BRI ma być realizowany m.in. poprzez budowę sieci dróg lądowych łączących je z Azją Centralną oraz Wschodnią i Zachodnią Europą. Kraje Europy Środkowo‑Wschodniej, w tym Polska, ze względu na swą strategiczną lokalizację mogą mieć istotne znaczenie w tej koncepcji. Wraz z BRI otwierają się więc nowe perspektywy również dla polsko‑chińskich relacji handlowych. Celem niniejszego opracowania jest więc próba opisania tej trudnej do zdefiniowania inicjatywy, jak i zidentyfikowanie konsekwencji, jakie niesie ona dla gospodarki polskiej. Jest to szczególnie istotne w kontekście ogromnego deficytu handlowego, jaki Polska od lat odnotowuje w wymianie handlowej z Chinami oraz pogłębiania się charakterystycznej dla tej wymiany asymetrii.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bachulska, A. (2017), Polska, [in:] Iwanek, K., Pietrewicz, O. (ed.) Chiński projekt „Nowego Jedwabnego Szlaku”. Retoryka a rzeczywistość, Raport Ośrodka Badań Azji, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem ASW, Warszawa.
Google Scholar

Balding, F. (2017), Can China Afford Its Belt and Road? 17 maj 2017, Bloomberg, https://www.bloomberg.com (accessed: 12.07.2018).
Google Scholar

Belt and Road Opportunities in Central and Eastern Europe (2016), HKTDC, http://economists‑pick‑research.hktdc.com (accessed: 6.08.2018).
Google Scholar

Bondaz, A. (2015), Rebalancing China’s geopolitics, [in:] One Belt One Road: China’s Great Leap Outward, ECFR, www.ecfr.ue (accessed: 6.06.2018).
Google Scholar

Chin, H., He, W. (2016), The Belt and the Road Initiative: 65 Countries and Beyond, Global Sourcing, Fung Business Intelligence Centre, Hong Kong.
Google Scholar

Cohen, D. (2015), China’s “second opening”: Grand ambitions but a long road ahead, [in:] “One Belt One Road”: China’s Great Leap Outward, ECFR, www.ecfr.ue (accessed: 14.08.2018).
Google Scholar

Embassy of the Republic of Poland in Beijing, https://beijing.mfa.gov.pl (accessed: 7.12.2018).
Google Scholar

Garcia‑Herrero, A., Xu, J. (2016), China’s Belt and Road Initiative: Can Europe Expect Trade Gains?, IEMS, Thought Leadership Brief, No. 14.
Google Scholar

Ghiasy, R., Zhou, J. (2017), The Silk Road Economic Belt, Considering security implications and EU‑China cooperation prospects, SIPRI, Stockholm.
Google Scholar

Gieger, G. (2016), One Belt, One Road (OBOR): China’s regional integration initiative, EPRS European Parliamentary Research Service, MRS, PE 586.608.
Google Scholar

Góralczyk, B. (2017), China’s interests in Central and Eastern Europe: enter the dragon, “European View”, Vol. 16, Issue 1.
Google Scholar

HKTDC Research, http://china‑trade‑reseach.hktdc.com (accessed: 6.06.2018).
Google Scholar

Jakimowicz, R. (2017), Nowy Jedwabny Szlak a wzrost pozycji krajów Europy Środkowo‑Wschodniej wobec Rosji i Chin, “Nowa Polityka Wschodnia 2017”, No. 1 (12).
Google Scholar

Jingjing, M. (2018), China investment in CEEC surpasses $9b, Global Times, 2018/6/2, www.globaltimes.cn (accessed: 20.07.2018).
Google Scholar

Kaczmarski, M. (2015), Nowy Jedwabny Szlak: uniwersalne narzędzie chińskiej polityki, Ośrodek Studiów Wschodnich, Komentarze OSW, No. 161.
Google Scholar

Kratz, A. (2015), One Belt, One Road: What’s in it for China’s economic players?, [in:] One Belt One Road: China’s Great Leap Outward, European Council on Foreign Relations, www.ecfr.ue (accessed: 8.08.2018).
Google Scholar

Majman, S. (2015) Silk Road on the Central and Eastern Europe Angle, Internal Document or Silk Road Forum 2015, http://en.drc.gov.cn (accessed: 25.07.2018).
Google Scholar

Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl (accessed: 7.11.2018).
Google Scholar

Pantucci, R., Chen, Q. (2015), The geopolitical roadblocks, [in:] “One Belt One Road”: China’s Great Leap Outward, European Council on Foreign Relations, www.ecfr.ue (accessed: 15.08.2018).
Google Scholar

Pavlićević, D. (2016), China in Central and Eastern Europe: 4 Myths, The Diplomat, https://thediplomat.com (accessed: 6.05.2018).
Google Scholar

Pendrakowska, P. (2017), Belt and Road Initiative and “16+1” Challenges for Poland and CEEC, University of Novi Sad, Novi Sad, www.iim.ftn.uns (accessed: 10.08.2018).
Google Scholar

Research for TRAN Committee: The new Silk Route – opportunities and challenges for EU transport (2018), Policy Department for Structural and Cohesion Policies, IP/B/TRAN/IC/2017–006 January 2018, European Union.
Google Scholar

Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2014, 2015, 2016, 2017 [2014, 2015, 2016, 2017], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Google Scholar

Seaman, J., Huatari, M., Otero‑Iglesias, M. (ed.) (2017), Chinese Investment in Europe; A Country‑Level Approach, A Report by the European Think‑tank Network on China (ETNC), French Institute of International Relations, Elcano Royal Institute, Mercator Institute for China Studies.
Google Scholar

Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski; styczeń – grudzień 2017 rok w mln EUR (dane wstępne), (2018), Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa.
Google Scholar

Szczudlik, J. (2016), Perspektywy formatu Chiny – Europa Środkowo‑Wschodnia (16+1), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuletyn No. 78 (1428).
Google Scholar

Szczudlik‑Tatar, J. (2015), Polsko‑chińskie “strategiczne partnerstwo”: w oczekiwaniu na wymierne rezultaty, PISM, No. 101 (1338).
Google Scholar

Szczudlik‑Tatar, J. (2015), Polsko‑chińskie “strategiczne partnerstwo”: w oczekiwaniu na wymierne rezultaty, PISM, No. 101 (1338).
Google Scholar

Thilo, H., Mikko, H. (2017), Record Flows and Growing Imbalances. Chinese Investment in Europe in 2016, MERICS, Berlin, Papers on China No. 3.
Google Scholar

Van der Leer, Y., Yau, J. (2016), China’s New Silk Route. The Long and Winding Road, “PwC’s Growth Markets Centre”, February.
Google Scholar

Wijeratne, D., Yau, J., Wong, G., Rathbone, M., Ling, N.B., Lau, S. (2017), Repaving the ancient Silk Routes, PwC Growth Market Centre.
Google Scholar

Wong, G., Booker, S., Barthe‑Dejean, G. (2017), China and Belt & Road Infrastructure, 2016 review and outlook, PwC, B&R Watch, Hong Kong.
Google Scholar

Zepp‑LaRouche, H. (2014), The New Silk Road Leads to the Future of Mankind, “Executive Intelligence Review”, Vol. 41, No. 34.
Google Scholar

Zuokui, L. (2017), Europe and the “Belt and Road” Initiative: Responses and Risks, CEEC Think Tank Book Series, Ed. China Social Sciences Press, Beijing.
Google Scholar

Opublikowane

2019-07-17

Jak cytować

Choroś‑Mrozowska, D. (2019). Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku w perspektywie polskiej. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 22(2), 39–53. https://doi.org/10.2478/cer-2019-0011

Numer

Dział

Artykuły