W KIERUNKU CELÓW STRATEGII EUROPA 2020: KONWERGENCJA CZY DYWERGENCJA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ?

Autor

  • Agata Szymańska Institute of Economics, University of Lodz
  • Elżbieta Zalewska Institute of Statistics and Demography, University of Lodz

DOI:

https://doi.org/10.2478/cer-2018-0004

Słowa kluczowe:

Strategia Europa 2020, analiza skupień, Unia Europejska

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie podobieństwa krajów Unii Europejskiej pod kątem realizacji celów strategii Europa 2020. Z uwagi na dostępność danych, analizę oparto na realizacji wskaźników za 2014 r. W badaniu posłużono się metodami grupowania obiektów, w tym metodą k‑średnich. Uzyskane wyniki wskazują na podział krajów z wyraźną dominacją podziału na kraje starej i nowej Unii Europejskiej. Jak pokazuje analiza część założonych celów już została osiągnięta, część zbliża się do wartości ustalonych celów, podczas gdy np. realizacja celu dla wskaźnika wydatków na badania i rozwój wyrażonych jako ich udział w PKB jest niepewna. Średnie wykonanie w zakresie głównych wskaźników dla krajów UE–15 i UE–13 wydaje się być zbliżone i o podobnym trendzie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, Official Journal of the European Union, L 315/1.
Google Scholar

Domański Cz. (ed.), Białek J., Bolonek-Lasoń K., Mikulec A. (2011), Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte fundusze emerytalne. PWE, Warszawa.
Google Scholar

Dziechciarz J. (ed.) (2003), Ekonometria. Metody, przykłady, zdania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Google Scholar

European Commission (2010), EUROPE 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Communication from the Commission, Brussels, 3.3.2010.
Google Scholar

European Commission (2010b), Lisbon Strategy Evaluation Document. SEC (2010) 114 final. Brussels. 2 February 2010.
Google Scholar

European Commssion (2012), The European Union Explained: Europe 2020: Europe’s Growth Strategy, European Commission, Belgium.
Google Scholar

European Council (2000), Lisbon European Council 23 and 24 March 2000 Presidency Conclusions.
Google Scholar

European Council (2008), Presidency Conclusions. 7652/1/08 REV 1. Brussels. 13–14 March 2008.
Google Scholar

European Council (2010c), Council of the European Union. Council Conclusions on Europe 2020, 7586/2010, Brussels, 16 March 2010.
Google Scholar

Eurostat (2016), Smarter, Greener, More Inclusive? – Indicators to Support the Europe 2020 strategy, Eurostat.
Google Scholar

Milligan G.W., Cooper M.C. (1985), An Examination of Procedures for Determining the Number of Clusters in a Data Set, ‘Psychometrika’, Volume 50, Issue 2, pp. 159–179 doi: 10.1007/BF02294245
Google Scholar

Mojena, R. (1977), Hierarchical Grouping Methods and Stopping Rules; An Evaluation, ‘Computer Journal‘, No. 20, 359–363.
Google Scholar

Natali D. (2010), The Lisbon Strategy, Europe 2020 and the Crisis in Between [in:] E. Marlier, D. Natali (eds.), Europe 2020: Towards a More Social EU? P.I.E. Peter Lang, Brussels.
Google Scholar

Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3 – Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
Google Scholar

Ward J. H. (1963), Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, ‘Journal of the American Statistical Association‘, 58, 236–244. doi: 10.1080/01621459.1963.10500845
Google Scholar

Opublikowane

2018-04-27

Jak cytować

Szymańska, A., & Zalewska, E. (2018). W KIERUNKU CELÓW STRATEGII EUROPA 2020: KONWERGENCJA CZY DYWERGENCJA KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ?. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 21(1), 67–82. https://doi.org/10.2478/cer-2018-0004

Numer

Dział

Artykuły