Analiza porównawcza czynników struktury kapitału przedsiębiorstw rolnych w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej i Zachodniej UE

Autor

  • Magdalena Gostkowska‑Drzewicka University of Gdańsk, Sopot, Poland image/svg+xml
  • Julia Koralun‑Bereźnicka University of Gdańsk, Sopot, Poland image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.27.18

Słowa kluczowe:

teoria hierarchii finansowania, teoria substytucji, gospodarstwa rolne, dźwignia finansowa, finansowanie przedsiębiorstw rolnych

Abstrakt

Celem artykułu jest porównanie wpływu określonych czynników na strukturę kapitału przedsiębiorstw rolnych w Europie Środkowo‑Wschodniej i Zachodniej. Ze względu na specyficzne cechy finansowania gospodarstw rolnych, a także odmienności ekonomiczne i historyczne między badanymi regionami, polityka finansowania przedsiębiorstw w tym sektorze stanowi ważny temat badawczy. Analizą objęto dane finansowe przedsiębiorstw rolnych z dwunastu krajów UE w latach 2000–2020, pozyskane z bazy danych BACH‑ESD. Główną metodą zastosowaną w badaniu jest modelowanie panelowe przeprowadzone oddzielnie dla dwóch grup krajów. Wyniki wskazują, że choć nie ma znaczących różnic między krajami w strukturze kapitału, wpływ poszczególnych czynników różni się między badanymi makroregionami. Prezentowana w niniejszym opracowaniu analiza porównawcza dostarcza wartościowych informacji dla ustawodawców, instytucji finansowych i przedsiębiorstw rolnych zarówno w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej, jak i Zachodniej. Zrozumienie różnic w zakresie czynników struktury kapitału specyficznych dla każdego z badanych regionów może pomóc lepiej ukształtować i podnieść skuteczność polityki finansowania rolnictwa. Ponadto zaleca się, aby decyzje finansowe przedsiębiorstw rolnych uwzględniały czynniki specyficzne dla regionu. Badania wnoszą wkład do istniejącej literatury, rzucając światło na różnice i podobieństwa w determinantach struktury kapitałowej przedsiębiorstw rolnych w Europie Środkowo‑Wschodniej i Zachodniej. Analiza nie tylko pogłębia wiedzę na temat różnic między strategiami finansowania w poszczególnych regionach, ale także podkreśla znaczenie specyfiki finansowania przedsiębiorstw rolnych. Dzięki temu badanie to wnosi istotną wartość dodaną w zakresie finansowania rolnictwa i stanowi podstawę do podejmowania bardziej świadomych decyzji w tym sektorze.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ahrendsen, B.L., Collender, R.N., Dixon, B.L. (1994), An Empirical Analysis of Optimal Farm Capital Structure Decisions, "Agricultural Finance Review", 54, pp. 108–119.
Google Scholar

BACH (2023), Bank for the Accounts of Companies Harmonised, https://www.bach.banquefrance.fr (accessed: 10.02.2023).
Google Scholar

Barry, P.J., Bierlen, R.W., Sotomayor, N.L. (2000), Financial Structure of Farm Businesses under Imperfect Capital Markets, “American Journal of Agricultural Economics”, 82 (4), pp. 920–933, https://doi.org/10.1111/0002-9092.00091
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/0002-9092.00091

Benjamin, C., Phimister, E. (2002), Does Capital Market Structure Affect Farm Investment? A Comparison using French and British Farm-Level Panel Data, “American Journal of Agricultural Economics”, 84 (4), pp. 1115–1129, https://doi.org/10.1111/1467-8276.00372
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8276.00372

Ciaian, P., Pokrivcak, J., Drabik, D. (2009), Transaction costs, product specialisation and farm structure in Central and Eastern Europe, “Post-Communist Economies”, 21 (2), pp. 191–201, https://doi.org/10.1080/14631370902778526
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14631370902778526

Costato, L. (2007), The impact of Community agricultural law on domestic agricultural law, “Review of Agricultural Law”, 1, pp. 11–25.
Google Scholar

DeAngelo, H., Masulis, R.W. (1980), Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation, “Journal of Financial Economics”, 8 (1), pp. 3–29.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(80)90019-7

Enjolras, G., Sanfilippo, G., Soliwoda, M. (2021), What determines the capital structure of farms? Empirical evidence from Poland, “Baltic Journal of Economics”, 21 (2), pp. 113–133, https://doi.org/10.1080/1406099X.2021.1972587
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/1406099X.2021.1972587

Eurostat (2023), https://ec.europa.eu/eurostat/ (accessed: 13.03.2023).
Google Scholar

Fama, E.F., French, K.R. (2002), Testing Trade-Off and Pecking-Order Predictions About Dividends and Debt, “Review of Financial Studies”, 15 (1), pp. 1–33.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/15.1.1

Fenyves, V., Pető, K., Szenderák, J., Harangi-Rákos, M. (2020), The capital structure of agricultural firms in the Visegrad countries, “Agricultural Economics – Czech”, 66 (4), pp. 160–167.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.17221/285/2019-AGRICECON

Fertő, I., Bakucs, Z., Bojnec, Š., Latruffe, L. (2017), East-West European farm investment behaviour – The role of financial constraints and public support, “Spanish Journal of Agricultural Research”, 15 (1), https://doi.org/10.5424/sjar/2017151-10252
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5424/sjar/2017151-10252

Frank, M.Z., Goyal, V.K. (2003), Capital Structure Decisions, AFA San Diego Meetings, San Diego, http://ssrn.com/abstract=396020 (accessed: 13.03.2023).
Google Scholar

Iraizoz, B. (2008), Development of socio-economic and agricultural structures in selected rural regions in Spain after EU accession, “Public University of Navarra, Working Paper”, http://www.scarled.eu/ (accessed: 13.03.2023).
Google Scholar

Kay, R.D., Edwards, W.M. (1994), Farm Management, McGraw-Hill, New York.
Google Scholar

Kochanowicz, J. (1984), History of the countryside of the Italian south, “Historical Review”, 75 (1), pp. 119–125.
Google Scholar

Latruffe, L., Davidova, S., Douarin, E., Gorton, M. (2010), Farm expansion in Lithuania after accession to the EU: The role of CAP payments in alleviating potential credit constraints, “Europe-Asia Studies”, 62 (2), pp. 351–365, https://doi.org/10.1080/09668130903506862
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/09668130903506862

Martucheli, C.T. (2020), Determinants of the Capital Structure of Brazilian Companies: A Panel Data Analysis, “Revista Evidenciação Contábil & Finanças”, 8 (2), pp. 26–42.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.22478/ufpb.2318-1001.2020v8n2.45928

Mathijs, E., Swinnen, J.F.M. (1997), Production organisation and efficiency during transition: an empirical analysis of East German agriculture, “AgEcon Search. Research in Agricultural & Applied Economics”, “Policy Research Group Working Paper”, 7, http://ageconsearch.umn.edu/ (accessed: 13.03.2023).
Google Scholar

Mikuš, O. (2014), Agriculture and Agricultural Policy in Croatia, [in:] T. Volk, E. Erjavec, K. Mortensen (eds.), Agricultural Policy and European Integration in Southeastern Europe, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Budapest, pp. 95–103.
Google Scholar

Milczarek, D. (2002), Privatisation as a Process of Institutional Change. The Case of State Farms in Poland, “Institutional Change in Agriculture and Natural Resources”, 11, pp. 1–137.
Google Scholar

Myers, S.C. (1984), The Capital Structure Puzzle, “The Journal of Finance”, 39 (3), pp. 575–592, https://doi.org/10.2307/2327916
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2327916

Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984), Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, “Journal of Financial Economics”, 13 (2), pp. 187–222.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0

Öhman, P., Yazdanfar, D. (2017), Short- and long-term debt determinants in Swedish SMEs, “Review of Accounting and Finance”, 16 (1), pp. 106–124.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/RAF-08-2015-0118

Scorr, A., Lips, M. (2019), The optimal capital structure of Swiss dairy farms, “Agricultural Finance Review”, 79 (3), pp. 323–337, https://doi.org/10.1108/AFR-05-2018-0034
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/AFR-05-2018-0034

Sikveland, M., Zhang, D. (2020), Determinants of capital structure in the Norwegian salmon aquaculture industry, “Marine Policy”, 119, 104061, pp. 1–7, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104061
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104061

Simonovska, A., Gjosevski, D., Campos, M. (2014), Effects of Financial Decisions on Farm Profitability in the Republic of Macedonia: Evidence from a Transition Economy, “Outlook on Agriculture”, 43 (4), https://doi.org/10.5367/oa.2014.0185
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.5367/oa.2014.0185

Steele, C.W., Mugera, A.W., Kingwell, R.A. (2021), Drivers of farm business capital structure and its speed of adjustment: evidence from Western Australia’s Wheatbelt, “Australian Journal of Agricultural and Resource Economics”, 65, pp. 391–412, https://doi.org/10.1111/1467-8489.12415
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8489.12415

Titman, S., Wessels, R. (1988), The determinants of capital structure choice, “The Journal of Finance”, 43 (1), pp. 1–19.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb02585.x

Tropea, F., De Carvalho, L. (2016), Access to credit and financial instruments in agriculture, Briefing September 2016, European Parliamentary Research Service, Research Service PE 586.677, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2016)586677 (accessed: 19.03.2023).
Google Scholar

Wu, F., Guan, Z., Myers, R. (2014), Farm capital structure choice: theory and an empirical test, “Agricultural Finance Review”, 74 (1), pp. 115–132, https://doi.org/10.1108/AFR-08-2012-0041
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1108/AFR-08-2012-0041

Zhao, J., Barry, P.J., Katchova, A.L. (2008), Signaling Credit Risk in Agriculture: Implications for Capital Structure Analysis, “Journal of Agricultural and Applied Economics”, 40 (3), pp. 805–820, https://doi.org/10.1017/S1074070800002340
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1017/S1074070800002340

Zhengfei, G., Lansink, A.O. (2006), The Source of Productivity Growth in Dutch Agriculture: A Perspective from Finance, “American Journal of Agricultural Economics”, 88 (3), pp. 644–656.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2006.00885.x

Opublikowane

2024-06-28

Jak cytować

Gostkowska‑Drzewicka, M., & Koralun‑Bereźnicka, J. (2024). Analiza porównawcza czynników struktury kapitału przedsiębiorstw rolnych w krajach Europy Środkowo‑Wschodniej i Zachodniej UE. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 27(2), 175–199. https://doi.org/10.18778/1508-2008.27.18

Numer

Dział

Artykuły