Innowacje dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym? Studium przypadku – Macedonia

Autor

  • Mico Apostolov University Goce Delcev

DOI:

https://doi.org/10.1515/cer-2016-0001

Słowa kluczowe:

BIZ, innowacje, Europa Południowo-Wschodnia

Abstrakt

Artykuł, poddając analizie innowacje w Europie Południowo-Wschodniej, a w szczególności przypadek Macedonii, koncentruje się na podstawowych zależnościach między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a innowacjami. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne definiuje się zwykle jako większościowe lub kontrolne prawo własności firmy działającej w danym kraju (kraju przyjmującym), przez podmiot posiadający siedzibę w innym kraju. Teoria relacji państwo-przemysł-uczelnie wyższe wyjaśnia przejście od dominującej relacji przemysł-państwo w „społeczeństwie industrialnym" do rozwijającej się relacji państwo-przemysł-uczelnie wyższe w ramach „społeczeństwa wiedzy".
Od początku procesu transformacji, bezpośrednie inwestycje zagraniczne pozostają priorytetem, niezbędnym filarem, który przyczynia się do rozwoju społeczeństwa w kierunku rozwiniętej gospodarki rynkowej. Ponadto zwiększony napływ kapitału nieuchronnie niesie ze sobą rozwój innowacji. Dlatego analizowana jest kwestia, czy te dwa procesy mogą postępować i przyczyniać się do rozwoju gospodarki.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Aitken B., Hanson G.H., et al. (1997). Spillovers, foreign investment, and export behavior. ‘Journal of International Economics’ 43(1–2): 103–132.
Google Scholar

Aitken B., Harrison A., et al. (1996). Wages and foreign ownership A comparative study of Mexico, Venezuela, and the United States.’ Journal of International Economics’ 40(3–4): 345–371.
Google Scholar

Aitken B.J., Harrison A.E. (1999). Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela. ‘American Economic Review’ 89(3): 605–618.
Google Scholar

Apostolov M. (2011). Governance and Enterprise Restructuring: The Case of Macedonia. ‘Transition Studies Review’ 18(2): 299–309.
Google Scholar

Apostolov M. (2013). Governance and enterprise restructuring in Southeast Europe: gross domestic product and foreign direct investments. ‘Corporate Governance: The international journal of business in society’ 13(4): 431–438.
Google Scholar

Bandick R., Görg H., et al. (2014). Foreign Acquisitions, Domestic Multinationals, and R&D. ‘The Scandinavian Journal of Economics’ 116(4): 1091–1115.
Google Scholar

Barrios S., Görg H., et al. (2011). Spillovers through backward linkages from multinationals: Measurement matters! ‘European Economic Review’ 55(6): 862–875.
Google Scholar

Blalock G., Gertler P.J. (2008). Welfare gains from Foreign Direct Investment through technology transfer to local suppliers. ‘Journal of International Economics’ 74(2): 402–421.
Google Scholar

Blomström M., Sjöholm F. (1999). Technology transfer and spillovers: Does local participation with multinationals matter? ‘European Economic Review’ 43(4–6): 915–923.
Google Scholar

Branstetter L., Saggi K. (2011). "Intellectual Property Rights, Foreign Direct Investment and Industrial Development*." The Economic Journal 121(555): 1161–1191.
Google Scholar

Cohen B. I. (1973). Comparative Behavior of Foreign and Domestic Export Firms in a Developing Economy. ‘The Review of Economics and Statistics’ 55(2): 190–197.
Google Scholar

Criscuolo C., Haskel J. E., et al. (2010). Global engagement and the innovation activities of firms. ‘International Journal of Industrial Organization’ 28(2): 191–202.
Google Scholar

Djankov S., Murrell P. (2002). Enterprise Restructuring in Transition: A Quantitative Survey. ‘Journal of Economic Literature’ 40(3): 739–792.
Google Scholar

Etzkowitz H. (1993). Enterprises from science: The origins of science-based regional economic development. ‘Minerva’ 31(3): 326–360.
Google Scholar

Etzkowitz H., Leydesdorff L. (1995). The Triple Helix of University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. ‘EASST Review’ 14(1): 14–19.
Google Scholar

Fors G. (1997). Utilization of R&D Results in the Home and Foreign Plants of Multinationals. ‘The Journal of Industrial Economics’ 45(3): 341–358.
Google Scholar

Friedman M. (2007). The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. [in:] Corporate Ethics and Corporate Governance. W. Zimmerli, M. Holzinger and K. Richter, Springer (eds) Berlin Heidelberg: 173–178.
Google Scholar

Glass A.J., Saggi K. (1999). Foreign Direct Investment and the Nature of R&D. ‘The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique’ 32(1): 92–117.
Google Scholar

Gorodnichenko Y., Svejnar J, Terrell K. (2007). When Does FDI Have Positive Spillovers? Evidence from 17 Emerging Market Economies. ‘Centre for Economic Policy Research’, London.
Google Scholar

Greenaway D., Hine R., et al. (2000). Further evidence on the effect of foreign competition on industry level wages. ‘Weltwirtschaftliches Archiv’ 136(3): 522–538.
Google Scholar

Hall R. E., Jones C.I (1999). Why do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker than Others? ‘The Quarterly Journal of Economics’ 114(1): 83–116.
Google Scholar

Haskel J.E., Pereira S.C., et al. (2007). Does Inward Foreign Direct Investment Boost the Productivity of Domestic Firms? ‘Review of Economics and Statistics’ 89(3): 482–496.
Google Scholar

Howenstine N.G., Zeile W.J. (1992). Foreign Direct Investment in the United States: Establishment Data for 1987. ‘Survey of Current Business(October)’: 44–58.
Google Scholar

Jensen M.C. (2010). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. ‘Journal of Applied Corporate Finance’ 22(1): 43–58.
Google Scholar

Jensen M.C., Murphy K.J. (1990). Performance Pay and Top-Management Incentives. ‘Journal of Political Economy’ 98(2): 225–264.
Google Scholar

Kathuria V. (2000). Productivity spillovers from technology transfer to Indian manufacturing firms. ‘Journal of International Development’ 12(3): 343–369.
Google Scholar

Keay I. (2000). Canadian manufacturers' relative productivity performance, 1907–1990. ‘Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique’ 33(4): 1049–1068.
Google Scholar

Keller W. (2000). Do Trade Patterns and Technology Flows Affect Productivity Growth? ‘World Bank Economic Review’ 14(1): 17–47.
Google Scholar

Keller W., Yeaple S.R. (2009). Multinational Enterprises, International Trade, and Productivity Growth: Firm-Level Evidence from the United States. ‘Review of Economics and Statistics’ 91(4): 821–831.
Google Scholar

Kokko A. (1994). Technology, market characteristics, and spillovers. ‘Journal of Development Economics’ 43(2): 279–293.
Google Scholar

Konings J. (2001). The effects of foreign direct investment on domestic firms. ‘Economics of Transition’ 9(3): 619–633.
Google Scholar

La Porta R., Lopez-De-Silanes F., et al. (1999). Corporate Ownership Around the World. ‘The Journal of Finance’ 54(2): 471–517.
Google Scholar

Leydesdorff L. (2013). Triple Helix of University-Industry-Government Relations. [in:] Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. E. Carayannis, Springer New York (eds.): 1844–1851.
Google Scholar

Leydesdorff L., Meyer M. (2010). The decline of university patenting and the end of the Bayh–Dole effect. ‘Scientometrics’ 83(2): 355–362.
Google Scholar

Lowe C. U. (1982). The triple helix--NIH, industry, and the academic world. ‘Yale J Biol Med’ 55(3-4): 239–246.
Google Scholar

Nelson R. R. (1991). Why do firms differ, and how does it matter? ‘Strategic Management Journal’ 12(S2): 61–74.
Google Scholar

Nickell S.J. (1996). Competition and Corporate Performance. ‘Journal of Political Economy’ 104(4): 724–746.
Google Scholar

Sabato J.A., M. Mackenzie, et al. (1982). La Producción de Tecnología: Autónoma o Transnacional, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales.
Google Scholar

Schumpeter J.A. (2013). Capitalism, Socialism and Democracy, Taylor & Francis.
Google Scholar

Smarzynska Javorcik B. (2004). The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights: Evidence from transition economies. ‘European Economic Review’ 48(1): 39–62.
Google Scholar

Willmore L.N. (1986). ‘The comparative performance of foreign and domestic firms in Brazil. ‘World Development’ 14(4): 489–502.
Google Scholar

Opublikowane

2016-03-30

Jak cytować

Apostolov, M. (2016). Innowacje dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym? Studium przypadku – Macedonia. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 19(1), 5–24. https://doi.org/10.1515/cer-2016-0001

Numer

Dział

Artykuły