Zintegrowana ocena innowacyjnego rozwoju nowych państw członkowskich UE i innych krajów UE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.16

Słowa kluczowe:

rozwój innowacyjny, zdolność do absorpcji informacji, innowacyjna orientacja, efektywność synergii, zintegrowany wskaźnik rozwoju innowacyjnego

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu poruszono problem szacowania różnych aspektów i cech jakościowych rozwoju innowacyjnego. Zaproponowano nowe podejście metodologiczne do kompleksowej oceny polistrukturalnego charakteru nowoczesnego rozwoju innowacyjnego w nowych państwach członkowskich UE i pozostałych państwach członkowskich UE. To pozwoliło na identyfikację punktów wzrostu i obiecujących obszarów umożliwiających zwiększanie ich innowacyjnego rozwoju. Przeanalizowano takie aspekty jak zdolność do absorpcji informacji, innowacyjna orientacja i efektywność synergii. Analiza opiera się na logicznej ocenie wskaźników charakteryzujących naukę, technologię i społeczeństwo cyfrowe w oparciu o dane dostępne publicznie, z których wybrano główne wskaźniki charakteryzujące te trzy aspekty innowacyjnego rozwoju UE. Według algorytmu metody macierzowej dla nowych państw członkowskich UE i pozostałych państw UE dla każdego wskaźnika wybrano wartość maksymalną (referencyjną) i obliczono współczynnik zgodności z wartością referencyjną danego wskaźnika. W efekcie obliczono zintegrowane wskaźniki oceny zdolności do absorpcji informacji, innowacyjnej orientacji i efektywności synergii oraz zintegrowany wskaźnik rozwoju innowacyjnego krajów UE, co pozwoliło na ich ocenę. Innowacyjny rozwój gospodarek krajów UE różni się znacznie w odniesieniu do niektórych wskaźników i aspektów. Ocena i porównanie rozwoju innowacyjnego na poziomie krajowym zależą od wielu czynników, ale są determinowane przede wszystkim polityką państwa i priorytetami danego kraju. Dlatego obiecującym kierunkiem zwiększania innowacyjności wszystkich krajów UE powinien być przede wszystkim dalszy rozwój wzajemnej wymiany technologii w oparciu o istniejący naukowo‑techniczny potencjał integracji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Awate, S., Larsen, M.M., Mudambi, R. (2015), Accessing vs sourcing knowledge: A comparative study of R&D internationalization between emerging and advanced economy firms, ʽJournal of International Business Studiesʼ, 46 (1), pp. 63–86, https://doi.org/10.1057/jibs.2014.46
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1057/jibs.2014.46

Badrudin, R., Hale, Y. (2019), Organizational innovation implementations to achieve development goals: Evidence from Indonesia, “Journal of Applied Economic Sciences”, Volume XIV, 4 (66), pp. 986–992.
Google Scholar

Belderbos, R., Sleuwaegen, L., Somers, D., and De Backer, K. (2016), Where do locate innovative activities in global value chain. Does co‑location matter? OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 30, OECD Publishing, Paris.
Google Scholar

Bokov, Yu., Tonkikh, A., and Khudiakova, M. (2019), Legal Regulation of Innovative Technologies Usage for Sustainable Educational Systems Development, ʽJournal of Advanced Research in Law and Economicsʼ, Volume X, 5 (43), pp. 1399–1407, https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4823 (accessed: 27.05.2021).
Google Scholar

Cantwell, J. (2017), Innovation and international business, “Industry and Innovation”, 24 (1), pp. 41–60, https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1257422
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1257422

Cassetta, E., Monarca, U., Dileo, I., Berardino, C., Pini, M. (2020), The relationship between digital technologies and internationalisation. Evidence from Italian SMEs, “Industry and Innovation”, 27 (4), pp. 311–339. https://doi.org/10.1080​/13662716.2019.1696182
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13662716.2019.1696182

Castellani, D. (2018), The changing geography of innovation and the multinational enterprise, [in:] G. Cook, J. Johns, F. McDonald, J. Beaverstock, N. Pandit (eds.), The Routledge companion to international business and economic geography. Routledge, London.
Google Scholar

DeGrazia, Ch., Myers, A., and Toole, A. (2020), Innovation activities and business cycles: Are trademarks a leading indicator?, “Industry and Innovation”, 27 (1–2), pp. 184–203. https://doi.org/10.1080/13662716.2019.1650252
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13662716.2019.1650252

Dovgal, O., Goncharenko, N., Honcharenko, V., Shuba, T., and Babenko, V. (2019), Leadership of China In the Innovative Development of the BRICS Countries, “Journal of Advanced Research in Law and Economics”, Volume X , Winter, 8 (46), pp. 2305–2316.
Google Scholar

Filippetti, A., Frenz, M., Ietto‑Gillies, G. (2017), The impact of internationalization on innovation at countries’ level: The role of absorptive capacity, “Cambridge Journal of Economics”, 41 (2), pp. 413–439, https://doi.org/10.1093/cje/bew032
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1093/cje/bew032

Giannini, V., Iacobucci, D., Perugini, F. (2019), Local variety and innovation performance in the EU textile and clothing industry, “Economics of Innovation and New Technology”, 28 (8), pp. 841–857. https://doi.org/10.1080/10438599.2019.1571668
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10438599.2019.1571668

Goncharenko, N., Gamarli, R. (2020), Priority directions for ensuring the innovative activity development and technological progress of China, “The scientific heritage”, 7 (46), pp. 39–43, http://tsh‑journal.com/wp‑content/up​loads/2020/05/VOL-7‑No-46-46-2020.pdf (accessed: 3.05.2021).
Google Scholar

Jablonski, J., Jablonski, M., Fedirko, O. (2018), Building knowledge‑based economy in the EU: methodological background and policy solutions, “International Economic Policy”, 2, pp. 7–33. https://doi.org/10.33111/iep.2018.29.01
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.33111/iep.2018.29.01_eng

Karmanov, M.V., Kiseleva, I.A., Kuznetsov, V.I., Zavrazhin, A.V., Shubina, I.V. (2020), The Process of Innovation Diffusion and Adoption of Innovations in the Business Modelling for Travel Companies, “Journal of Environmental Management and Tourism”, Volume XI, 2 (42), pp. 346–354, https://doi.org/10​.14505//jemt.11.2(42).13
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.11.2(42).13

Kortov, S.V. (2004), Analysis of the innovative development of the territory based on the evolutionary approach, “Innovation”, 6, pp. 25‒33.
Google Scholar

Malitskiy, B.A., Solovev V.P. (2006), Examination and monitoring of innovation processes. Methodological and legal aspects. Kyiv.
Google Scholar

Matyushenko, I., Goncharenko, N., and Michaylova, D. (2015), Future Consideration for Developing Energy Efficient Economy in Ukraine using Light Emitting Diode (LED) Enginery on the basis of NBIC‑Technologies, “Global journal of management and business research: Economics and Commerce”, 15 (5), (Ver.1.0), pp. 7–16, https://globaljournals.org/GJMBR_Volume15/2‑Future‑Con​siderations.pdf (accessed: 23.04.2021).
Google Scholar

Ortiz, J., Fumás, V. (2020), Technological innovation and the demand for labor by firms in expansion and recession, “Economics of Innovation and New Technology”, 29 (4), pp. 417–440. https://doi.org/10.1080/10438599.2019.1629535
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/10438599.2019.1629535

Rǎdoi, M., Șerban, R. (2019), Regional Innovation – A Pillar of Regional Competitiveness and an Object of Regional Development Policy, “Journal of Advanced Research in Management”, Volume X, 1, pp. 35–43.
Google Scholar

Saati, T. (1993), Making decisions. Hierarchy Analysis Method. Moscow.
Google Scholar

Shmoylova, R.A. (2008), Theory of Statistics. Moscow.
Google Scholar

CIA World Factbook (2020), https://www.cia.gov/library/reports/ (accessed: 12.04.2021).
Google Scholar

Destatis (2020), Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/NationalAccounts/DomesticProduct/Tables/Q_GDP.html (accessed: 11.04.2021).
Google Scholar

European Commission (2019), European Innovation Scoreboard, https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en (accessed: 1.04.2021).
Google Scholar

European Union (2015), Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead? European Strategy and Policy System. Luxembourg: Publications Office of the European Union, http://europa.eu/espas/pdf/espasreport2015.pdf (accessed: 1.04.2021).
Google Scholar

Eurostat (2020), Data. Database, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed: 1.04.2021).
Google Scholar

IDC (2018), Information Society Index, https://www.idc.com/groups/isi/main.html (accessed: 16.04.2021).
Google Scholar

INSEAD, WIPO (2019), The Global Innovation Index, https://www.globalinnovationin​dex.org/gii-2019‑report (accessed: 2.04.2021).
Google Scholar

International Telecommunication Union (2018), Measuring the Information Society Report, https://www.itu.int/en/ITU‑D/Statistics/Pages/publications/misr2018.aspx (accessed: 3.04.2021).
Google Scholar

International Telecommunication Union (2019 a), Digital Access Index, http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/ (accessed: 12.04.2021).
Google Scholar

International Telecommunication Union (2019 c), ICT Development Index, http://www.itu.int/net4/ITU‑D/idi/2017/index.html (accessed: 16.04.2021).
Google Scholar

International Telecommunication Union (2019 d), ICT Diffusion Index, https://www.unescwa.org/ict diffusion index (accessed: 16.04.2021).
Google Scholar

The Economist Intelligence Unit (2019), http://www.eiu.com/default.aspx (accessed: 2.04.2021).
Google Scholar

The Good Country (2019), The Good Country Index, https://www.goodcountry.org/in​dex/results/ (accessed: 1.04.2021).
Google Scholar

The World Bank (2019), The Knowledge Economy Index, https://www.worldbank.org​/en/search?q=knowledge+economy+index (accessed: 1.04.2021).
Google Scholar

UNCTAD (2019), Unctadstat, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/repor​tFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (accessed: 1.04.2021).
Google Scholar

UN Department of Economic and Social Development (2019), E-Government Development Index, https://zerde.gov.kz/en/activity/analysis-and-development-of-information-and-communication-technologies/international-ratings/UN-E-Government-Development-Index-EGDI/ (accessed: 17.04.2021).
Google Scholar

UNESCO (2019), Infostate is an index used to measure the Digital Divide, http://dictionary.sensagent.com/Infostate/en-en/ (accessed: 3.04.2021).
Google Scholar

United Nations (2019), Technology Achievement Index, https://measuring-progress.eu/technology-achievement-index (accessed: 1.04.2021).
Google Scholar

World Economic Forum (2019 a), E‑Readiness Index, http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2019/networked-readiness-index/ (accessed: 14.04.2021).
Google Scholar

World Economic Forum (2019 b), Networked Readiness Index, http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2019/networked-readiness-index/ (accessed: 1.04.2021).
Google Scholar

World Information Society Report (2007), The ICT Opportunity Index (ICT‑OI). Chapter Seven, http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007/WISR07-chapter7.pdf (accessed: 1.04.2021).
Google Scholar

Opublikowane

2022-06-20

Jak cytować

Dovgal, O., Goncharenko, N., Karp, V., & Revyakin, G. (2022). Zintegrowana ocena innowacyjnego rozwoju nowych państw członkowskich UE i innych krajów UE. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 25(2), 117–136. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.16

Numer

Dział

Artykuły